Header Ads

ແຈ້ງການປັບຂື້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນ ທົ່ວປະເທດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວັນທີ່ 10 ເມສາ 2019
ແຈ້ງການປັບຂື້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ ແລະ ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວັນທີ່ 10 ເມສາ 2019 ເລີ່ມເວລາ 6:00 ເປັນຕົ້ນໄປ.


No comments

Powered by Blogger.