Header Ads

10 ວິທີງ່າຍໆ! ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນດຶງດູດໃຈຂອງໃຜຫລາຍໆຄົນ1. ອອກສໍາຫລວດສິ່ງຕ່າງໆ:

ສໍາຫລວດແນວຄິດ, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຄົນ ລວມເຖິງສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄປ ລອງສໍາຫລວດເບິ່ງວ່າຄົນຫນ້າເບື່ອເຂົາມີຊີວິດປະຈໍາວັນແນວໃດ
2. ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຄົ້ນພົບ:

ແລະ ຈົ່ງມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ກັບຜູ້ອື່ນ ເລົ່າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ໄປພົບເຫັນມາ
3. ເຮັດອັນໃດຈັກຢ່າງ ອັນໃດກໍ່ໄດ້:

ເຕັ້ນ, ເວົ້າລົມ, ປະດິດສິ່ງຂອງ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ອື່ນ ມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າເຮົາຈະເຮັດອັນໃດ ຕາບເທົ່າທີ່ເຮົາເຮັດມັນ ການນັ່ງຢູ່ລ້າໆ ແລະ ຈົ່ມໄປເລື້ອຍໆ ບໍ່ແມ່ນການເຮັດອັນໃດຈັກຢ່າງ


4. ພູມໃຈໃນຄວາມປະຫລາດຂອງເຮົາ:

ບໍ່ມີໃຜປົກະຕິ ທຸກຄົນມີວິໄສທັດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ຄືໃຜ ຢ່າປິດບັງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຫນ້າສົນໃຈ
5. ສົນໃຈອັນຈັກຢ່າງ:

ຖ້າເຮົາບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບອັນໃດເລີຍ ກໍ່ຈະບໍ່ມີໃຜສົນໃຈເຮົາເຊັ່ນກັນ
6. ລົດຄວາມວາງມາດ:

ເຮົາກໍາລັງເວົ້າເຖິງການເບັ່ງມາດ ຖ້າຄວາມເຍີ້ຫຍິ່ງຂອງເຮົາຊັດເຈນກວ່າຄວາມເກັ່ງຂອງເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄົງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຫນ້າຄົບຫາ
7. ລອງສິ່ງໃຫມ່:

ລອງຫລີ້ນກັບຄວາມຄິດໃຫມ່ໆເບິ່ງ ເຮັດອັນໃດແປກໆ ຖ້າເຮົາບໍ່ເຄີຍອອກຈາກກອບເດີມໆຂອງເຮົາ ເຮົາຈະບໍ່ມີການພັດທະນາ


8. ອອກນອກກອບ:

ຖ້າສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດຈະເຮັດມີຄົນອື່ນເຮັດໄປແລ້ວ ສະແດງວ່າເຮົາສາຍໄປແລ້ວ ຢ່າເຮັດອັນໃດທີ່ຄົນອື່ນໆເຂົາເຮັດ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ເປັນຂອງເຮົາເອງ ຈົງອອກນອກກອບ
9. ໃຫ້ຄວາມກ້າຫານກັບຄວາມຢ້ານ ຍ່າງໄປພ້ອມກັນ:

ຄວາມຢ້ານກ້າຫານເປັນສິ່ງຈໍາເປັນອາດຈະມີຄວາມຢ້ານວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງຫາຈຸດທີ່ພໍດີໃຫ້ເຫັນ ກ້າທີ່ຈະເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ບໍ່ສະນັ້ນເຮົາອາດຈະບໍ່ມີວັນພັດທະນາ ແລະ ເປັນທີ່ສົນໃຈໄດ້


10. ຢ່າສົນໃຈຄົນທີ່ມັກຕໍາຫນິ:

ເປັນຄົນຫນ້າເບື່ອນັ້ນປອດໄພກວ່າກໍ່ຈິງ ເພາະເຮົາບໍ່ຖືກຕໍາຫນິປານໃດ ພວກເຂົາອາດຈະຢາກດ່າເຮົາ ແຕ່ພວກເຂົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ເພາະເຮົາເປັນຄົນຫນ້າສົນໃຈ ແລະ ພວກເຂົາຊັງການທີ່ເຮົາເປັນຄົນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ

ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

No comments

Powered by Blogger.