Header Ads

15 ສັນຍານ ຜູ້ຍິງຄົນໃດທີ່ຄົບຢູ່ ຄືຄົນທີ່ຈະເປັນເມຍໃນອານາຄົດ
ທ່ານຊາຍທ່ານໃດ ທີ່ກໍາລັງຄົບກັບ ຍິງສາວ ທີ່ຫວັງຈະແຕ່ງງານກັນໃນອະນາຄົດ. ແລະ ຢາກຮູ້ວ່າ ຈະເປັນຄົນທີ່ຈະເຂົ້າວິວາກັບທ່ານບໍ່? ມາເບິ່ງ 15 ສັນຍານບົ່ງບອກ ເລົ່ານີ້ເລີຍ ວ່າລາວມີເຕືອນມາແດ່ບໍ່?

 1. ລາວຈະມັກປະກາດເລື່ອງທ່ານໃຫ້ໃຫ້ໝູ່ລາວຟັງ
 2. ຮ່ວມທຸກມານຳກັນ
 3. ລາວຫລົງສະເໜ່ຄາລົມຫື່ນໆຂອງທ່ານ
 4. ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ
 5. ລາວຈະປັບໂຕເຂົ້າກັບໝູ່ຂອງທ່ານໄດ້ດີ
 6. ມີຊ່ວງເວລາທີ່ດີນຳກັນ
 7. ລາວເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕທ່ານ
 8. ລາວເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດທ່ານ
 9. ຕ່າງຝ່າຍກໍ່ພ້ອມຈະເສຍສະຫລະໃຫ້ກັນ
 10. ລາວຍອມຮັບທ່ານໄດ້ທຸກເລື່ອງ
 11. ເໝາະສົມກັນໃນສາຍຕາໝູ່ໆ
 12. ບໍ່ມີຄວາມລັບຕໍ່ກັນ
 13. ໝູ່ຜູ້ຍິງຂອງທ່ານກໍ່ເຫັນດີນຳ
 14. ລາວຈະໃສ່ໃຈເລື່ອງນ້ອຍໆຂອງທ່ານ
 15.  ທີ່ສຳຄັນ… ລາວຮັກທ່ານ

ເອົາລະເນາະ, ຫວັງວ່າ ທ່ານຈະພົບກັບຄົນທີ່ ຈະເປັນຄູ່ຊີວິດ ແລະ ພ້ອມກັນສ້າງຄວາມຮັກ ຈົນແກ່ເຖົ້າ

No comments

Powered by Blogger.