Header Ads

ແຈ້ງການ ອາຫານຈານດ່ຽວ ຖ້ວຍ 15​000 ກີບ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້!ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2018 ໄດ້ມີແຈ້ງການ ເລກທີ 1310/ຫອຄ.ກຄພນ ເພື່ອທົດລອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຄາ ປະເພດອາຫານຈານດຽວ ປະເພດ: ເຝີ, ເຂົ້າປຽກ, ເຂົ້າລາດໜ້າ, ເຂົ້າຜັດ. ໂດຍມີການກໍານົດໃຫ້ຂາຍໃນລາຄາ 15​000 ກີບ. ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາ ອາຫານແພງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ຈາກມື້ແຈ້ງການ ຈົນຮອດ ປະຈຸບັນ ປະກົດວ່າ ຮ້ານເຝີ ແລະ ຮ້ານເຂົ້າປຽກ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ລາຄາດັ່ງກ່າວ ທັ່ງໆ ທີ່ການຄິດໄລ່ ຈາກ ພາກສ່ວນ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເຫັນວ່າລາຄາ 15000 ກີບນັ້ນ ກໍ່ມີກໍາໄລແລ້ວ.


ລ້າສຸດ ມີເພຈ Vientiane Update ກໍ່ມີການໂພດຂໍ້ຄວາມ ມີຮ້ານຂາຍເຝີ ຖ້ວຍນ້ອຍ ລາຄາ 30 000​ ກີບ, ຄັນຖ້ວຍໃຫຍ່ ອາດຈະແພງໄປອີກ. ເຊິ່ງ ກໍ່ມີການໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ເປັນເຝີ ບໍ່ໃສ່ແປ້ງນົວ, ເປັນຮ້ານທີ່ຫຼູ ກິນຕາກແອ, ບໍ່ມີແມງວັນ ແລະ ເຫດຜົນຕ່າງໆ ຂອງຜູ່ປະກອບການ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ການຕົບແຕ່ງຮ້ານ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ນັ້ນ ເປັນສິ່ງຈູງໃຈ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈ, ສ່ວນການປະຕິບັດ ການຂາຍລາຄາທີ່ ກຳນົດນັ້ນ ຖືວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພາະນັ້ນ ເປັນແຈ້ງການຂອງ ລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ່ບໍລິໂພກ ຊື້ສິນຄ້າ ໃນລາຄາທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຜູ່ຂາຍ ກໍ່ຍັງມີກໍາໄລ.


ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈິ່ງເຫັນວ່າ ມາດຕະການ ເພື່ອກຳນົດລາຄາ ອາຫານຈານດຽວ (ເຝີ, ເຂົ້າປຽກ, ເຂົ້າລາດໜ້າ, ເຂົ້າຜັດ) ໃຫ້ຂາຍລາຄາ 15 000 ກີບນັ້ນ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ ໃນວົງກວ້າງ.

ແນ່ນອນ, ຜູ່ທີ່ມີລາຍຮັບສູງ ກໍ່ອາດເບິ່ງເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ຖ້າເບິ່ງໃນມະຫາພາກ ສຳລັບພະນັກງານ ເງິນເດືອນ ລະດັບຕໍ່າກວ່າ 2 ລ້ານ, ຫຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເຂົາພວກເຂົາຕ້ອງຊື້ອາຫານ ລາຄາສູງ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມພໍໃຈ.


ສັງຄົມຈິງຢາກຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ໜ໋ວຍງານອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ ທີ່ເປັນເຈົ້າການ ໃນວຽກງານນີ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີຜົນສັກສິດ. ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ່ບໍລິໂພກຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄ່າອາຫານ ບໍ່ສູງເກີນໄປ.

ເພື່ອໃຫ້ແຈ້ງການນີ້ສັກສິດ, ທຸກຮ້ານທີ່ຂາຍເຝີ, ເຂົ້າປຽກ , ເຂົ້າລາດໜ້າ, ເຂົ້າຜັດ ກໍ່ຕ້ອງຂາຍ 15 000 ກີບ, ສ່ວນວ່າຈະຂາຍລາຄາແພງຂຶ້ນ ສໍາລັບຖ້ວຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ຖືເປັນຕົວເລືອກ ຂອງຜູ່ບໍລິໂພກ.ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຢາກໃຫ້ກວດສອບລາຄາ ເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆ ນໍາເຊັນວ່າ ກາເຟ ເຫັນວ່າ ປະຈຸບັນ ລາຄາເຄື່ອງດຶ່ມ ປະເພດກາເຟ ແມ່ນຂາຍຕາມໃຈ ລາຄາ ເລີ່ມແຕ່ 18 000 ຮອດ 28 000 ກໍ່ມີ ເຊິ່ງເຫັນວ່າລາຄາແບບນີ້ ແພງເກີນໄປ.


ໂດຍ: ຮັກລາວ ໂທລະໂຄ່ງ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.