Header Ads

ກອງປະຊຸມປົກປ້ອງສິດຜູ້ໂດຍສານທາງອາກາດ ຄັ້ງທີ​ 2 ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນຳ ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດ ກອງປະຊຸມປົກປ້ອງສິດຜູ້ໂດຍສານທາງອາກາດ ຄັ້ງທີ 2 ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອີຢູ ໃນວັນທີ 02-04 ເມສາ 2019 ທີ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ,

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ໂຄງ ການເຊື່ອມໂຍງ ອາຊຽນ-ອີຢູ ໄລຍະທີ 2 (ARISE PLUS PROJECT), ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຊຶ່ງມີ ບັນດາຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເສດຖະກິດການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຜູ້ໂດຍສານ ຂອງ ອີຢູ ແລະ ອາຊີ, ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການບິນພົນລະເຮືອນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການປົກປ້ອງ ສິດຜູ້ໂດຍ ສານ ຈາກ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 9 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສືບເນື່ອງມາຈາກ ກອງປະຊຸມປົກປ້ອງສິດ ຜູ້ໂດຍສານ ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ປະເທດບຣູໄນ ໃນທ້າຍ ປີ 2018, ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເສີມຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານ ການປົກປ້ອງ ສິດຜູ້ໂດຍສານທາງອາກາດ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ສະຫະພາບ ເອີລົບ ພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້: ເສີມຂະຫຍາຍການປົກປ້ອງສິດຜູ້ໂດຍສານທາງອາກາດ, ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ ຊົມໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິຜູ້ໂດຍສານທາງອາກາດ.


ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນເວທີ ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ, ວິທີການແກ້ໄຂ, ວິທີການ ປະຕິບັດ, ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຜູ້ໂດຍສານ, ສາຍການບິນ, ສະໜາມບິນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ຂອງ ສາຍການ ບິນ, ວິທີການຊົດເຊີຍ, ມູນຄ່າເງິນຊົດເຊີຍ, ການແກ້ໄຂສະຖານະການສຸກເສີນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີ ຖ້ຽວບິນ ລ້າຊ້າ, ການຍົກເລີກຖ້ຽວບິນ, ເຫດການ ແລະ ອຸປະຕິເຫດທາງເຮືອບິນ,


ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນ ຂັ້ນຕອນ ການພິຈາລະນາ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ ຮ່າງລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງສິດຜູ້ໂດຍສານທາງ ອາກາດ ພ້ອມດຽວກັນ ຈະໄດ້ນຳສະເໜີ ແລະ ລາຍງານ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ສັດ ຕະຍາບັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ສົນທິສັນຍາສາກົນມົງເຕຣອານ 1999 (Montreal Convention 1999) ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2019 ນີ້.


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.