ປີ 2018 ຟຟລ ສາຂາເຊກອງ ເກັບກູ້ໜີ້ສິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 26 ຕື້ກວ່າກີບ


ປີ 2018 ຟຟລ ສາຂາເຊກອງ ເກັບກູ້ໜີ້ສິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 26 ຕື້ກວ່າກີບ

 ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ
     ທ່ານ ວິໄຊ ໄຍຍາສານ ຫົວໜ້າລັດວິສາຫະກິດ ຟຟລ ສາຂາເຊກອງ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການເຄຶ່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2018 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ຄະນະພັກ-ຄະນະສາຂາ ແລະພະນັກງານທຸກຄົນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຸມທຸກກໍາລັງເຂົ້າໃສ່ທຸກວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດີລື່ນເກົ່າ ສາມາດເກັບກູ້ໜີ້ສິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າລວມທັງໝົດທົ່ວແຂວງໄດ້ 26,424 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ການສົ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ 100,45% ( ແຜນ 100,28%).

      ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານເກັບເງິນ ແລະໜີ້ສິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ມີຍອດຍົກມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2018 ມີ 1,506 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນີ້ ປະເພດສໍານັກງານລັດ ມີ 1,501 ຕື້ກວ່າກີບ, ທົ່ວໄປ ມີ 4,917 ລ້ານກວ່າກີບ; ມູນຄ່າຈໍາໜ່າຍໃນປີ 26,306 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນີ້ ປະເພດສໍານັກງານ 3 ຕື້ກວ່າກີບ, ທົ່ວໄປ 23,223 ຕື້ກວ່າກີບ; ມູນຄ່າເກັບກູ້ໃນປີ 26,424 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ການສົ່ງອອກ ໄດ້ 100,45% ໃນນີ້ ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໃສ 8,616 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 100,07%, ປະເພດທຸລະກິດທົ່ວໄປ 7,330 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,99%, ປະເພດທຸລະກິດບັນເທີງ 42,037 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100%, ປະເພດອຸດສາຫະກໍາ 7,048 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,92%, ປະເພດໄຟຊົ່ວຄາວ 128,256 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 99,83% ປະເພດສໍານັກງານລັດ 3,202 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ການສົ່ງອອກ ໄດ້ 103,87%; ມູນຄ່າໜີ້ຄ້າງຮອດທ້າຍປີ 2018 ມີ 1,387 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 0,63 ເດືອນ, ໜີ້ຫຼຸດລົງຈາກທ້າຍປີ 2017 0,14 ເດືອນ ໃນນີ້ ປະເພດສໍານັກງານລັດ 1,382 ຕື້ກວ່າກີບ ກວມເອົາ 99,59%, ທົ່ວໄປ 5 ລ້ານກວ່າກີບ.

   ທ່ານ ວິໄຊ ໄຍຍາສານ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ແຜນສູ້ຊົນການເກັບກູ້ໜີ້ສິນປີ 2019 ມີແຜນສູ້ຊົນເກັບກູ້ໜີ້ສິນທົ່ວສາຂາ ໝົດທຸກປະເພດ ໃຫ້ໄດ້ 105,25%, ຕັດປະເພດບໍລິຫານ 100,02%, ໃນນັ້ນແຕ່ລະປະເພດຕ້ອງໄດ້: ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໃສ ຕ້ອງໄດ້100%, ປະເພດທຸລະກິດທົ່ວໄປ 100,01%,ປະເພດທຸລະກິດບັນເທິງ 100%,ປະເພດອຸດສາຫະກໍາ 100,08%, ປະເພດໄຟຊົ່ວຄາວ 100%ປະເພດທຸລະກິດສຶກສາ, 100%, ປະເພດສໍານັກງານລັດ ຕ້ງໄດ້ 103,87%; ສໍາລັບສູນບໍລິການໄຟຟ້າແຕ່ລະເມືອງໃຫ້ໄດ້ 100%ຂຶ້ນໄປ; ສູ້ຊົນໃຫ້ມີເມືອງປອດໜີ້ ຍົກເວັ້ນປະເພດລັດບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ 3 ເມືອງຄື ເມືອງທ່າແຕງ, ດາກຈຶງ ແລະເມືອງກະລຶມ, ແຜນສູ້ຊົນຄາດໝາຍພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ ທົ່ວສາຂາແຂວງເຊກອງ ແມ່ນ 7,62%, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງສູ້ຊົນປັບປຸງແກ້ໄຂສະພາບໄຟຕົກ, ໄຟມອດໃຫ້ຫຼຸດລົງຄື: SAIFI 15 ຄັ້ງ/ລູກຄ້າ/ປີ, SAIDI 2.500 ນາທີ/ລູກຄ້າ/ປີ.

Post a Comment

0 Comments