Header Ads

ສະຫລອງວັນສາກົນໂຄສະນາ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 2019


ສະຫລອງວັນສາກົນໂຄສະນາ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 

ຂປລ. ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ຄຊກລ) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນສາ ກົນໂຄສະນາ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ/ມິນ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ.  


 ໃນວັນທີ 4 ເມສາ ເປັນວັນສາກົນໂຄສະນາ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ/ມິນ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫລືອການດໍາເນີນງານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາມິນ. ສຳລັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງເສດເຫລືອຈາກສົງຄາມ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ.  ເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ, ມີທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທັງເປັນປະທານ ຄຊກລ, ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNDP, ທ່ານ ຄຳສີ ອຸດທິວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ລບຕ ແຂວງ, ທ່ານ ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຫົວໜ້າ ຄຊກລ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

No comments

Powered by Blogger.