Header Ads

ຂົວອູ່ນໍ້າຊອງ ຈະໝົດສັນຍາສໍາປະທານໃນອີກ 2 ປີ! ວັງວຽງມີແຜນສ້າງຂົວໃໝ່ ອີກແຫ່ງ ໄວໆນີ້


ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຊີ້ແຈງວ່າຂົວຂ້າມນໍ້າຊອງ ລະຫວ່າງບ້ານຫ້ວຍແຍ້ ຫາ ບ້ານວຽງແກ້ວ ຈະຍົກເລີກ ເກັບຄ່າຜ່ານຂົວໃນອີກ 2-3 ປີຕໍ່ໜ້າ ຍ້ອນຜູ້ສໍາປະທານຂົວ ຈະໝົດອາຍຸສໍາປະທານ ແລະ ຂົວແຫ່ງນີ້ຈະຖືກໂອນ ໃຫ້ “ລັດ” ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

ຄຳຊີ້ແຈງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນພາຍຫລັງ ທີ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຂຽນໜັງສື ໄປຍັງອຳນາດການປົກຄອງ ເມືອງວັງວຽງ ໃຫ້ແກ້ໄຂຫລຸດຜ່ອນຄ່າຜ່ານຂົວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ມີລາຍງານຕື່ມວ່າ ທາງເມືອງວັງວຽງ ຍັງມີແຜນສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຊອງ ແຫ່ງໃໝ່ ເພື່ອອຳນວຍສະດວກໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຈະບໍ່ມີຄ່າຜ່ານຂົວ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດວ່າ ຈະເລີ່ມລົງມືສ້າງ ພາຍໃນປີ 2019 ນີ້ ຫລື ປີໜ້າ.

CR: Aero Laos

No comments

Powered by Blogger.