Header Ads

3 ຄໍາເວົ້າຕ້ອງຫ້າມ! ຖ້າຢາກປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ1. ບໍ່ມີເງິນ:
ຫລາຍຄົນຢາກປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍເສັດສັນພໍຢ່າງສວຍຫລູ ແລະ ຕົບທ້າຍດ້ວຍການຢືນຢັນວ່າ (ຂ້ອຍບໍ່ມີເງິນ ຂ້ອຍເລີຍຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້) ເຝົ້າລໍວັນທີ່ໂຕເອງຈະມີເງິນແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ມີ ທຸກວັນນີ້ມີວິທີພິກຊີວິດຫລາກຫລາຍທີ່ລົງທຶນເປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມທະເຍີທະຍານ ໂດຍໃຊ້ເງິນຫນ້ອຍຫລາຍ ຫລື ບໍ່ໃຊ້ເລີຍ ຖ້າເຮົາເອົາເງິນມາເປັນປະເດັນໂອກາດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມປາດຖະຫນານັ້ນສູງຫລາຍ ຢ່າລືມວ່າການລົງມືເຮັດກໍ່ໃຫ້ເກີດເງິນ ບໍ່ແມ່ນເງິນກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົງມືເຮັດ

2. ບໍ່ມີຄວາມຮູ້:
ຖ້າເຮົາເວົ້າຄໍານີ້ອອກມາໃນຍຸກນີ້ ເຮົາກໍາລັງເປີດເຜີຍຈຸດດ່ອນໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ວ່າຄວາມປາດຖະຫນາຂອງເຮົາບໍ່ມີວັນເປັນຈິງ ເພາະເຮົາບໍ່ຢາກໄດ້ມັນແທ້ໆ Google Youtube Pantip ຫນັງສືລວມໄປເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ຕາມ Facebook ມີຫລາກຫລາຍມາກມາຍ ກໍາແພງທີ່ປິດກັ້ນເຮົາກັບຜູ້ຮູ້ນັ້ນພັງທະລາຍຫມົດແລ້ວ ຍຸກທີ່ມະນຸດແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງເປັນຍຸກທອງຂອງຄົນບໍ່ຮູ້ຄືກັນ ຢາກເຮັດອັນໃດ ຮີບລົງມືສຶກສາຂໍ້ມູນເລີຍວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຈັ່ງໃດ ເລີ້ມຈັ່ງໃດ ໃຊ້ເງິນເທົ່າໃດ ແລະ ຈະສ້າງລາຍໄດ້ຈາກມັນຈັ່ງໃດ ເມື່ອລວບລວມໄດ້ແລ້ວກໍ່ຄ່ອຍໆລົເສົາເຂັມ ກໍ່ໂບກເລີຍ ບໍ່ວ່າຝັນຂອງເຮົາມັນຈະຍິ່ງໃຫຍ່ຂະຫນາດໃດກໍ່ບໍ່ຍາກເກີນຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດຢ່າງແນ່ ນອນ

3. ບໍ່ມີເວລາ:
ຄໍາເວົ້າສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ຍິນຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ບໍ່ມີເງິນຍັງຫາເງິນໄດ້ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກໍ່ຍັງຫາເພີ້ມເຕີມໄດ້ ແຕ່ບໍ່ມີເວລານີ້ລະຫາເພີ້ມໄດ້ຈັ່ງໃດ ຄໍາວ່າບໍ່ມີເວລານັ້ນມັນຈະບລ໊ອກທຸກຢ່າງໃນຊີວິດ ເປັນຄໍາເວົ້າດຽວທີ່ປິດຕາຍຊີວິດເຮົາບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນແປງ ຄົນເຮົາມີ 24 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນ ແຕ່ວິທີການໃຊ້ນັ້ນບໍ່ເທົ່າກັນເວລາ ເປັນສິ່ງດຽວທີ່ເສຍໄປແລ້ວໄປເລີຍ ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບມັນໃຫ້ດີ ຄິດວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ແນ່ນອນ

No comments

Powered by Blogger.