Header Ads

4 ປີຜ່ານມາແລ້ວ ຫຼານໂທນີ ຕອນນີ້ແຂງແຮງດີ. ພໍ່ແມ່ຝາກຈົດໝາຍຂອບໃຈ ທຸກທ່ານທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ.ມື້ນີ້ ທີມງານໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ ຈາກຜູ່ປົກຄອງ ຫຼານນ້ອຍ ໂທນີ ລູກຂອງນາງດວງ ແລະ ທ້າວທອງສາ.  ຢູ່ບ້ານຖິ່ນແກ້ວ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ. ເກືອບລືມຫຼັງ. ເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼານໂທນີ ແມ່ນຢ້ອນໄປ ປີ 2015 ຜ່ານມາ ກໍ່ 4 ປີແລ້ວ. ເຊິ່ງ ຫຼານ ໂທນີ ແມ່ນເຈັບໜັກ, ຄອບຄົວ ກໍ່ບໍ່ມີເງິນ ຈິ່ງໄດ້ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ມາຫາໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ຫຼາຍທ່ານ ກໍ່ໄດ້ ບິແບ່ງນໍ້າໃຈ ເປັນທຶນ ຊ່ວຍປິນປົວ.


ມາມື້ນີ້ ຫຼານໂທນີ ແມ່ນຖືວ່າ ແຂງແຮງ ແລະ ສຸຂະພາບດີ. ທາງຜູ່ເປັນພໍ່ແມ່ ຈິ່ງຢາກ ຝາກຈົດໝາຍສະບັບນີ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງທຸກທ່ານໃນສັງຄົມ  ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຊີວິດ ຫຼານໂທນີ້ ໃຫ້ພົ້ນວິກິດ ຊີວິດ ໃນປີ 2015.  ຂໍອວຍພອນໄຊ ມາຍັງທຸກທ່ານໃນສັງຄົມ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສົມຫວັງທຸກປະການ. ທາງຄອບຄົວຂອງ ຫຼານ ໂທນີ ຂໍຂອບໃຈຈາກໃຈ ແລະ ຈະຈົດຈໍາ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງທຸກຄົນ. ພ້ອມຈະສັງສອນ ໃຫ້ຫຼານໂທນີ ໄດ້ເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມ ເພື່ອວ່າ ບາດລາວໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຈະໄດ້ຕອບແທນສັງຄົມ ບໍ່ທາງໃດກໍ່ທາງໜຶ່ງ.

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ
ພາບຕອນເຈັບປີ 2015


ພາບປະຈຸບັນ

ພາບພໍ່ກັບໂທນີ ແລະ ນ້ອງທີ່ເກີດໃໝ່ຂ່າວການລະດົມທຶນຊ່ວຍຫຼານໂທນີປີ 2015


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.