Header Ads

5 ວັນອັນຕະລາຍ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 37 ຄົນ ຈາກອຸບັດຕິເຫດ 303 ຄັ້ງ ທົ່ວປະເທດ: ໃນໄລຍະ 5 ວັນອັນຕະລາຍຂອງການສະເຫລີມສະຫລອງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ພສ 2561 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ລາວ ພສ 2562, ແຕ່ວັນທີ 13-17 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 37 ຄົນ ຈາກອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 303 ຄັ້ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,

 ໃນນີ້ ເກີດຂຶ້ນຫລາຍ ກ່ວາໝູ່ແມ່ນຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ 45 ຄັ້ງ, ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 35 ຄັ້ງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 31 ຄັ້ງ. ເມື່ອສົມທຽບຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ກັບປີທີ່ຜ່ານມາ, ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 16 ຄັ້ງ, ແຕ່ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແມ່ນຫລຸດລົງ 2 ຄົນ. ສຳລັບແຂວງທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍກ່ວາໝູ່ໃນປີນີ້ແມ່ນແຂວງ ວຽງຈັນ 9 ຄົນ, ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 5 ຄົນ.


 ທ່ານພັນໂທ ກອງສີ ສຸວັນນະຕຸ້ມ, ຫົວໜ້າກົມຕຳຫລວດຈະລາຈອນ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ, ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 18 ເມສານີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວ່າ: ເຖີງວ່າກົມຕຳຫລວດຈະລາຈອນ ຈະໄດ້ວາງມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດໃນໄລຍະສະເຫລີມສະຫລອງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ພສ 2561 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ລາວ ພສ 2562 ຢ່າງເຂັ້ມງວດແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືເບົາຕໍ່ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ເປັນຕົ້ນ: ຂັບຂີ່ລົດໄວເກີນກຳນົດ, ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ພາຫະນະ, ປ່ຽນທິດທາງການຂັບຂີ່ຢ່າງກະທັນຫັນ, ເຕັກນິກບໍ່ຮັບປະກັນ, ແຊງບໍ່ຮັບປະກັນ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍສິດໃຫ້ຄົນອື່ນ. 


ທ່ານຫົວໜ້າກົມຕຳຫລວດຈະລາຈອນ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວປະເທດຈຳນວນ 303 ຄັ້ງ ຕະຫລອດໄລຍະ 5 ວັນຂອງການ ສະເຫລີມສະຫລອງປີໃໝ່ລາວ ພສ 2562 ນັ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົດຈັກຕຳລົດຈັກ104 ຄັ້ງ; ນອກ ນັ້ນກໍ່ແມ່ນລົດຈັກຕຳລົດຍົນ 71 ຄັ້ງ, ລົດຈັກລົ້ມເອງ 19 ຄັ້ງ ແລະ ອື່ນໆ.


 ສຳລັບບ່ອນທີ່ມັກຈະເກີດອຸບັດຕິ ເຫດນັ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຢູ່ເທດສະບານແຂວງ ແລະ ເມືອງ 245 ຄັ້ງ ແລະ ນອກເທດສະບານ 58 ຄັ້ງ.

No comments

Powered by Blogger.