Header Ads

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສະໜອງທຶນ  790 ກວ່າລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ 3 ແຂວງ


ຂປລ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສະໜອງທຶນ  790 ກວ່າລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ 3 ແຂວງຄື: ໄຊຍະບູລີ, ສາລະວັນ ແລະ ວຽງຈັນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າໜົມແປ້ງມັນຕົ້ນ, ຊຶ່ງພິທີເຊັນສັນຍາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2019 ນີ້. 


ໃນຈຳນວນທຶນທັງໝົດ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນເພື່ອນຮ່ວມງານ  (KR1) ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດຢູ່ ບ້ານແກ້ງ ແຂວງໄຍະບູລີ ມູນຄ່າ 283 ລ້ານກີບ, ໂຄງການລ້ຽງສັດຢູ່ບ້ານວັດກາງ ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງ ສາລະວັນ ມູນຄ່າ 372,1 ລ້ານກີບ ແລະ ໂຄງການສ້າງໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າໜົມແປ້ງມັນຕົ້ນຢູ່ ບ້ານປ່ອງຊ່ອງ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ມູນຄ່າ 135,7 ລ້ານກີບ.

No comments

Powered by Blogger.