Header Ads

ນັກວິໄຈເຜີຍ! 9 ສິ່ງໃນໂຕຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີເຫນືອກວ່າຜູ້ຊາຍ


1. ປະສາດສໍາຜັດໄວກວ່າ:
ເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່ວ່າຜູ້ຍິງຊິກເຊັ້ນສູງ ແລະ ມັນຄືເລື້ອງຈິງ 100% ໂດຍຮອງຮັບຢືນຢັນຈາກຜົນວິໃຈຂອງ Israel Abramovຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ City University of New Yorkທີ່ພົບວ່າຜູ້ຍິງມີຊິກເຊັ້ນໄວຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີ ຕໍ່ກິ່ນ ແລະ ໄດ້ຍິນກໍ່ເລີດກວ່າ

2. ສະຫລາດກວ່າ:
ຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ໂງ່ເດີ້ ຈາກຜົນການສຶກສາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IQ James Flynnຜູ້ຍິງໄດ້ຄະແນນຄວາມສະຫລາດຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍທົ່ວໂລກເລີຍບໍ່ວ່າຈະສະຫະລັດອາເມລິກາ, ແຄນາດາ ຫລື ນີວຢອກ ເຂົາກວ່າວ່າຜູ້ຍິງຈະມີການຈະເລີນໂຕບໂຕຂອງສະຫມອງໄວກວ່າຜູ້ຊາຍ
3. ຫາສິ່ງຂອງໄດ້ງ່າຍກວ່າ:
ເນື່ອງຈາກສະຫມອງອັນສຽບແຫລມຂອງຜູ້ຍິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຈົດຈໍາສະຖານທີ່ຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບປັນຫາຂີ້ລືມຫລາຍສໍ່າໃດ ແຕ່ເຊື່ອເລີຍຈັ່ງໃດກໍ່ຍັງຫາສິ່ງຂອງເຫັນງ່າຍກວ່າຜູ້ຊາຍຢູ່ດີ

4. ສະອາດກວ່າ:
ອັນນີ້ຄວາມຈິງເລີຍ ຈະເນັ້ນໄປທີ່ຄ່າສະເລ່ຍອ້າງອີງຈາກຜົນວິໃຈຂອງ San Diego State Universityພວກເຂົາພົບວ່າໂຕະເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຊາຍ ຝຸ່ນ ແລະ ແບັດທີເລຍຫລາຍກວ່າໂຕະຂອງຜູ້ຍິງຫລາຍ
5. ພູມຄຸ້ມກັນດີກວ່າ:
ເຖິງວ່າຍິງຊາຍຈະມີຮໍໂມນເອສໂຕເຈັນ ແລະ ເທສໂທສເຕີໂລນຄືກັນ ແຕ່ປະລິມານຕ່າງກັນ ໂດຍໃນເພດຍິງຈະມີເອສໂຕເຈັນສູງກວ່າ ແລະ ຂໍ້ດີຂອງຮໍໂມນເອສໂຕເຈັນນັ້ນກໍ່ຄື ໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ແບັດທີເລຍ ແລະ ໄວລັດ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຍິງຈຶ່ງຊະນະຜູ້ຊາຍໃນເລື້ອງຂອງພູມຄຸ້ມກັນດ້ວຍປະລິມານເອສໂຕເຈັນສູງກວ່ານັ້ນເອງ

6. ທົນຄວາມເຈັບປວດໄດ້ຫລາຍກວ່າ:
ເຖິງຜູ້ຊາຍຈະເຫື່ອແຮງຫລາຍ ແລະ ເບິ່ງແຂງແຮງມາດແມນກວ່າ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະໄດ້ເຈິເລື້ອງລາວໃຫ້ເຈັບໂຕກັບສາມາດທົນຄວາມເຈັບປວດໄດ້ຫລາຍກວ່າ ໂດຍການທົດສອບນີ້ມາຈາກ MythBustersໃຫ້ຊາຍ-ຍິງ ເຂົ້າທົດລອງຄວາມຫນາວເຢັນ ຜົນອອກມາຄືຜູ້ຍິງສາມາດທົນໄດ້ດົນກວ່າເຖິງ 19% ເລີຍ

7. ຈັດການຄວາມຄຽດເກັ່ງກວ່າ:
ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຍິງມີຄວາມອັດສະຈັນອີກຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ເມື່ອເວລາເຮົາເກີດອາການຄຽດ ສະຫມອງຂອງເພດຍິງຈະຫລັ່ງສານ Oxytoxin ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສະຫງົບໄດ້ໃນສະຖານະການຕຶງຄຽດຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ນີ້ເປັນຜົນງານວິໃຈຈາກນັກວິໃຈຂອງ University of Western Ontarioນັ້ນເອງ

8. ເຮັດຫລາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ຫລາຍກວ່າ:
ຂໍ້ນີ້ຈະຕ້ອງຖາມທ່ານແມ່ບ້ານ ເພາະເປັນບຸກຄົນທີ່ພິສູໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດ ຈາກພຶດຕິກໍາຂອງຜົວ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຜູ້ຊາຍຈະນັ່ງເສີຍໆ ໃນຄະນະຜູ້ຍິງທັງເຮັດວຽກເຮືອນ ລົມໂທລະສັບ ລ້ຽງລູກໄປພ້ອມກັນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຍິງເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ

9. ອາຍຸຍືນກວ່າ:
ເຄີຍໄດ້ຍິນທິດສະດີຜູ້ຊາຍອາຍຸສັ້ນກວ່າຜູ້ຍິງປະມານ 6-7 ປີບໍ່ ແລະ ຂໍ້ພິສູດຈາກຜົນການສຶກສາຂອງ The New England Centenaryນັ້ນກໍ່ຢືນຢັນໄດ້ວ່າຄໍາເວົ້ານີ້ເປັນເລື້ອງຈິງ ເພາະພວກເຂົາພົບວ່າຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 100 ປີ ກວ່າ 85% ເປັນເພດຍິງທັງຫມົດເລີຍ

No comments

Powered by Blogger.