Header Ads

ຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ: ວິທີເລືອກສີກະເປົ໋າຕາມວັນເກີດ


ນີ້ຖືເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມັກໃນການເລືອກກະເປົາງາມໆ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບດວງສະຕາຂອງຕົນເອງ. ເພື່ອເປັນຂວັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ເວລາໃຊ້ຈະຮູ້ສຶກວ່າມັນເຮັງ ວ່າຊັ້ນຊາ. ມາອ່ານນໍາກັນເດີວ່າ ຄວນຈະເລືອກສີແບບໃດໃຫ້ເຂົ້າກັບວັນເກີດຂອງທ່ານ.

ສໍາລັບຄົນທີ່ເກີດວັນອາທິດ: 
ແມ່ນຄວນເລືອກໃຊ້ສີນໍ້າຕານ, ສີຂຽວ ຫລື ໂທນສີສະຫວ່າງໆ ຄວນຫລີກລ້ຽງກະເປົາທີ່ເຮັດມາຈາກຫນັງສັດ.

ສໍາລັບຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ: 
ຄວນໃຊ້ສີເຂັ້ມໆເຊັ່ນ: ສີນໍ້າຕານ ຫລື ສີມ່ວງ, ສີທີ່ບໍ່ເຫມາະແມ່ນສີສົ້ມ ສີແດງ ແລະ ກະເປົາທີ່ເຮັດມາຈາກຫນັງສັດ.

ສໍາລັບຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ: 
ຄວນໃຊ້ສີແດງ, ສີແສດ, ສີສົ້ມ, ສີບົວ ຫລີກລ້ຽງກະເປົາທີ່ເຮັດມາຈາກຫນັງສັດ.

ສໍາລັບຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ: 
ຄວນໃຊ້ສີຂຽວ, ສີຄຮີມ, ສີນໍ້າຕານ ຫລີກລ້ຽງກະເປົາທີ່ເຮັດມາຈາກຫນັງສັດ.

ສໍາລັບຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ: 
ແມ່ນພິເສດກ່ວາວັນອື່ນໆ ໃຊ້ໄດ້ທຸກສີ ຍົກເວັ້ນສີດໍາ ແຕ່ວ່າສີທີ່ເດັ່ນ ແລະ ຖືກສະໂຫລກແມ່ນສີແດງ ແລະ ສີສົ້ມ.

ສໍາລັບຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ: 
ຄວນໃຊ້ສີຟ້າ ແລະ ສີບົວ ແລະ ເປັນກະເປົາຮູບຊົງແບບລຽບງ່າຍບໍ່ແປກແຫວກແນວຈົນເກີນໄປ.

ສໍາລັບຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ: 
ຄວນໃຊ້ສີຟ້າ ຫລື ສີມ່ວງ ທີ່ເປັນແບບຄຣາດຊິກ


No comments

Powered by Blogger.