Header Ads

ນັກດື່ມເຫຼົ້າເບຍ ຄວນອ່ານ! ດຶ່ມແນວໃດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ


1. ຄົນທີ່ດື່ມເຫລົ້າເບຍເປັນປະຈໍາປະມານ 1-2 ຈອກມີອັດຕາສ່ຽງຕາຍຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ເຊັ່ນ: ໂລກຫົວໃຈ, ເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ ຫນ້ອຍຫວ່າຄົນທີ່ບໍ່ດື່ມເຫລົ້າເຖິງ 20-40 ເປີເຊັນ

2.  ເບຍ 1 ຈອກໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງເບຍຂະຫນາດ 12 ອອນ, ວາຍ 4-6 ອອນ ສ່ວນຢ່າງອື່ນທີ່ແຮງກວ່າກໍ່ປະມານ 1,5 ອອນ ແຕ່ຢ່າງລືມວ່າໄລທເບີຍຈະເບົາກວ່າເບຍທົ່ວໄປຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ສ່ວນເບຍອິມພອດບາງຍີ່ຫໍ້ ກໍ່ອາດຈະຫນັກກວ່າເລັກນ້ອຍ ຄົນທີ່ນິຍົມດື່ມປະເພດມິກເຊັ່ນ, ໄຮລອນ, ມາຕິນີ້ ກໍ່ອາດຈະດື່ມໄດ້ຫລາຍເປັນ 2-3 ເທົ່າ

3. ດື່ມ 2 ຈອກຕໍ່ວັນ ບໍ່ເມົາ: ປະລິມານການດື່ມໃຫ້ພໍດີ ມັກຈະຄິດຄໍານວນຈາກນໍ້າຫນັກໂຕເປັນຫລັກ ໂດຍທົ່ວໆໄປຮ່າງກາຍຈະເຈືອຈາງແອວກໍຮໍຈອກຫນຶ່ງປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄົນທີ່ຫນັກ 180 ປອນ ທີ່ດື່ມເຫລົ້າໄປ 2 ແກ້ວ ໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈະມີແອວກໍຮໍຢູ່ໃນເລືອດປະມານ 0,016ລິດແອວກໍຮໍເທົ່ານີ້ຍັງບໍ່ແຮງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາປ່ຽນແປງ ເອີ້ນງ່າຍໆວ່າອາການຍັງບໍ່ອອກ

4. ສະຕາດກ່ອນເມົາດ້ວຍອາຫານ ແລະ ນໍ້າ: ຖ້າດື່ມຊົ່ວໂມງລະ 2 ຈອກ ປະລິມານແອວກໍຮໍໃນເລືອດຈະເພີ້ມເປັນ 0,03 ດີກຮີສູງຂື້ນມາອີກຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍ່ຈະເລີ້ມສະຕາດເຄື່ອງພຽງອຸ່ນໆ ລີແລັກ ແລະ ເປັນກັນເອງຫລາຍຂື້ນ ແຕ່ຢ່າຟ້າວຢິບຈອກຕໍ່ໄປ ເພາະຖ້າປະລິມານແອວກໍຮໍເຖິງ 0,03 ເມື່ອໃດ ເຮົາຈະຕົກທີ່ນັ່ງລໍາບາກເວລາຂັບລົດກັບບ້ານ ເພາະສະນັ້ນເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຄວນກິນອາຫານ ຫລື ນໍ້າຈັກຈອກເພື່ອເປັນການສະຕາດເຄື່ອງກ່ອນ

5. ການຈາກສຶກສາວິໄຈ ຜູ້ຊາຍໄວ 40 ຂື້ນໄປ ພົບວ່າຄົນທີ່ດື່ມເຫລົ້າເບຍມື້ລະ 2-4 ຈອກ ຈັ່ງໃດກໍ່ມີສິດເປັນໂລກເບົາຫວານ ຫນ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ກິນ ນັ້ນເປັນເພາະການດື່ມເຫລົ້າເບຍເປັນປະຈໍາເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໃຊ້ອິນຊູລິນ (ຮໍໂມນທີ່ຄວບຄຸມນໍ້າຕານໃນເລືອດ) ໄດ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂື້ນ ແລະ ຈາກການຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດນີ້ເອງທີ່ຊ່ວຍລົດອັດຕາສ່ຽງການເປັນໂລກເບົາຫວານ ແຕ່ຄະນະດຽວກັນມັນກໍ່ຄົງຍັງມີໂທດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຢູ່ດີ ຖ້າເຮົາຍັງຢືນຢັນເຈດຕະນາເດີມກິນ 2-3 ຈອກເປັນປະຈໍາຕໍ່ວັນ ກໍ່ຈະລົດຄວາມສ່ຽງເປັນໂລກມະເລັງທີ່ລໍາໄສ້ໄດ້ເກືອບ 40 ປີເຊັນ ລວມທັງມະເລັງທີ່ກະເພາະອາຫານພ້ອມ

6. ການດື່ມເຫລົ້າເບຍຊົ່ວໂມງະ 3-4 ຈອກຈະເລີ້ມມຶນຫົວ: ປະລິມານແອວກໍຮໍໃນເລືອດຈະເພີ້ມເປັນ 0,056 ເຖິງຕອນນີ້ເຮົາຈະມີອາການມຶນຫົວເລັກນ້ອຍ ມືໃຫມ່ສະຫມັກຫລີ້ນບາງຄົນເຖິງກັບມີປັນຫາເລື້ອງການຊົງໂຕ ແລະ ເລື້ອງສາຍຕາເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ແລະ ຖ້າດື່ມ 4 ຈອກພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ ຄ່າແອວກໍຮໍໃນເລືອດຈະເພີ້ມເປັນ 0.064 ລິດແອວກໍຮໍລະດັບນີ້ແຮງພໍທີ່ຈະທໍາລາຍສະຫມອງບາງສ່ວນ ແລະ ສ້າງປັນຫາໃຫ້ເຮົາຫລາຍໂດຍສະເພາະເລື້ອງຂອງການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງເວລາຂັບລົດ

7. ດື່ມວັນລະ 4 ຈອກ ເລີ້ມອັນຕະລາຍ: ຖ້າກິນເຫລົ້າເບຍມື້ລະ 4 ຈອກ ສະແດງວ່າເຮົາດື່ມຫນັກເກີນໄປ ທີ່ສໍາຄັນມັນບໍ່ມີຕໍ່ສຸກຂະພາບຮ່າງກາຍ ຜູ້ຊາຍ 4 ໃນ 10 ຄົນທີ່ກິນເຫລົ້າເບຍມື້ລະ 4 ຈອກ ຫລື ຫລາຍກວ່າ ຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານກັບເຈົ້າໂລກຕັບອັກເສບ ເພາະວ່າແອວກໍຮໍເປັນໂຕທໍາລາຍເຊວໃນຕັບ ຖ້າເຮົາດື່ມຕິດຕໍ່ກັນດົນ 15-20 ປີ ຮັບຮອງຈະເປັນໂລກຕັບແຂງ ໂລກຫົວໃຈ ບາງລາຍກໍ່ເຖິງຂັ້ນມະເລັງໃນປອດ ອີກໂລກຮິດອັນດັບເນື່ອງມາຈາກແອວກໍຮໍກໍ່ຄືໂລກຄວາມດັນເລືອດ ການດື່ມເຫລົ້າເບຍຫລາຍກວ່າ 3 ຈອກຕໍ່ວັນ ອາດເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນໄດ້ງ່າຍ ລະດັບຄວາມດັນຂອງເລືອດສູງ ເປັນໂຕເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຫົວໃຈວາຍ ຄະນະດຽວກັນກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງສະຫມອງສ່ວນຊີລິເບລລໍ້າ ອັນເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກ ການເຄື່ອນໄຫວ ຄວາມຄິດ ແລະ ເຫດຜົນຕ່າງໆ ຄົນທີ່ດື່ມຫນ້ອຍກວ່າ 3 ຈອກຕໍ່ວັນ ຈະມີເຊວສ່ວນນີ້ຫລາຍກວ່າຄົນທີ່ດື່ມ 3-6 ຈອກທຸກມື້

8. ດື່ມຫລາຍກວ່າມື້ລະ 6 ຈອກ ພາຍໃນ 4 ຊົ່ວໂມງຫົວຫມຸນ ຂາດສະຕິ: ສໍາລັບຄົນທີ່ຫນັກ 180 ປອນ ປະລິມານແອວກໍຮໍຈະສູງເຖິງ 0,08 ເຖິງຂັ້ນນີ້ແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຢ່າຫວັງເລີຍວ່າລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍຈະເປັນປົກະຕິ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື້ອງການຮັບຮູ້ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມຊົງຈໍາຕ່າງໆ ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງກ້າມເນື້ອຈະຊ້າລົງ ເລືອດຫມຸນວຽນບໍ່ທົ່ວ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກຫນ້າຊາຫລາຍຂື້ນ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂລກແກວ່ງໄປມາຈົນຮູ້ສຶກບໍ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້

No comments

Powered by Blogger.