Header Ads

b:hip ບີຮິບລາວ ຖືກສັ່ງຫ້າມໂຄສະນາສິນຄ້າ ທາງອ່ອນລາຍ ແລ້ວ!
ຫຼາຍຄົນ ຄົງຈະເກີດຄວາມລໍາຄານ ກັບການໂຄສະນາ ຂອງບັນດາສະມາຊິກ ທີ່ຂາຍສິນຄ້າຂອງ ບີຮິບ ທີ່ມີການປະຊາສຳພັນ, ໂຄສະນາ ໄປຕາມເຟສບຸກ, ວອດແອັບ, ລາຍ ແລະ ວີແຊັດ. ໂດຍສະເພາະ ທາງເຟສບຸກ ແມ່ນ ຖືກໂຄສະນາ ແບບຈູ່ໂຈມ.

ເຊິ່ງສິນຄ້າຂອງບີຮິບ ກໍ່ມີຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ ໄດ້ຮັບການອານຸຍາດ ຖືກຕ້ອງຈາກ ທາງສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ບໍ່? ແຕ່ກໍ່ໂຄສະນາ ຂາຍ ທາງອ່ອນລາຍ ມາເປັນເວລາດົນສົມຄວນ.

ຫຼ້າສຸດ ທາງການ ໄດ້ມີການກວດສອບ ແລະ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທາງບໍລິສັດ ບີຮິບລາວ ແຈ້ງ ສະມາຊິກ ທຸກຄົນ ຢຸດຕິ ແລະ ລົບຂໍ້ຄວາມການໂຄສະນາ ທັງໝົດ, ຫາກຝ່າຝືນ ຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີ.

 ແລະ ວັນທີ 6 ມີນາ 2019 ຜ່ານມາ ຜູ່ຈັດການທົ່ວໄປ ຂອງບໍລິສັດ ບີຮິບ ລາວ ກໍ່ໄດ້ ອອກປະກາດ ແຈ້ງໃຫ້ ສະມາຊິກ ທຸກຄົນ ຢຸດຕິການໂຄສະນາສິນຄ້າ ທຸກປະເພດ. ຖ້າຫາກຜູ່ໃດ ຍັງພົບເຫັນ ການໂຄສະນາ ຂອງບີຮິບ ສາມາດ ແຈ້ງໄປທີ່ 1510------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.