ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ ສປປ ລາວ ສູ່ອານຸພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ
ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລັດຖະບານລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 100 ກວ່າເຮັກຕາ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາສະລັດ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ຕອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2022 ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ດ້ານປະທານບໍລິສັດເປີດເຜີຍ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເປັນການຮອງຮັບຂົນສົ່ງສິນຄ້າທຸກປະເພດທີ່ເຂົ້າມາລາວ ທັງເປັນການສົ່ງສິນຄ້າຈາກລາວໄປຍັງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ.ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານບໍລິສັດ ສິິດທິໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການລົງທຶນ ພັດທະນາທ່າບົກ ທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຈິສຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໜື່ງໃນໂຄງການບູລິມາສິດ ຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາ ໂລຈິດສຕິກແຫ່ງຊາດປີ 2016-2020 ແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ ບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຫັນປະເທດລາວໃຫ້ເປັນສູນກາງແຫ່ງການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງອານຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບທະເລ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສ້າງຕັ້ງທ່າບົກຈະເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງບັນດາເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງຄື: 1). ເສັ້ນທາງຕາເວັນຕົກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ຜ່ານທ່າເຮືອແຫຼມສະບັງ (Kerry Siam Seaport) ໂດຍທີ່ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງຈະເປັນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງຂອງການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ. ທາງທະເລ, ທາງບົກ ແລະ ທາງອາກາດ ໄປຍັງບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ; 2). ເສັ້ນທາງຕາເວັນອອກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ຜ່ານທ່າເຮືອສາກົນລາວຫວຽດ (Lao-Viet International Port), ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍທີ່ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງຈະເປັນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງຂອງການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ. ທາງທະເລ, ແລະ ທາງບົກໄປຍັງບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກ; 3). ເສັ້ນທາງສາຍເໜືອສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຖີງຄຸນໝິງຜ່ານນະຄອນ ສົງຊິ້ງໄປຍັງທະວີບ ເອີຣົບ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ບໍລິການ ຂົນສົ່ງສີນຄ້າທາງລົດໄຟ ຢູຊີນອູ (YUXINOU) ຂອງບໍລິສັດ YPL ທີ່ມີສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈີດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເວລາການຂົນສົ່ງ 17 ວັນ.ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຮ່ວມມື ກັບບັນດາບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລະ ໂລຊິດສະຕິກລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຄື: ບໍລິສັດ Kerry Logistics ທີ່ມີທ່າເຮືອຢູ່ແຫຼມສະບັງ (ປະເທດໄທ) ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກ ໃນວັນທີ່ 11 ເດຶອນ 7 ປີ 2018, ກັບ ບໍລິສັດ YPL ຂອງຈີນ ທີ່ສໍາປະທານ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ຢູຊີນອູ (Yuxinou) ຈາກນະຄອນ ສົງຊິ້ງ (ປະເທດຈີນ) ໄປຍັງເມຶອງ ດຸຍສະເບີກ (ປະເທດເຢຍລະມັນ) ແລະ ກັບ ບໍລິສັດ PLG ຂອງສິງກະໂປ ໃນວັນທີ 13 ເດຶອນ 5 ປີ 2018.
ເຊິ່ງທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ຈະເປັນສູນກາງການຂົນສົ່ງ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ກັບ ປະເທດຈີນ ໂດຍຈະມີຜົນໃຫ້ ສາມາດຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂລຊິດສະຕິກ ຈາກການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟທີ່ປະ ຫຍັດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງຂົນຕູ້ເປົ່າມາບັນຈຸສິນຄ້າອີກ ເພາະຈະມີບໍລິການຕູ້ສິນຄ້າທີ່ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຂດໂລຊີດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການມູນຄ່າເພີ້ມຕ່າງໆ ເຊັ່ນການຫຸ້ມຫໍ່ສີນຄ້າ, ການບໍລິການຕູ້ເຢັນ, ການປະກອບຊີ້ນສ່ວນອຸດສາຫະກໍາ, ການບໍລິການເຂດປອດພາສີ, ການບໍລິການຕູ້ສີນຄ້າ, ການບໍລິການທາງດ້ານການເງີນ ແລະ ການປະກັນໄພ.ຂະນະທີ່, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ການມີທ່າບົກຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດໃນຂະບວນການຂົນສົ່ງສີນຄ້າຂ້າມແດນທາງບົກ ໃຫ້ເກີດຄວາມປອດໄພ ແລະ ວ່ອງໄວໂດຍການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງພາສີສະເພາະຈາກຂົວມິດຕະພາບ ຕົງໄປຍັງທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບການແຈ້ງຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງຂ້າມແດນລ່ວງໜ້າຈະສາມາດຮອງຮັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເກັບກໍາສະຖິຕິກໍຄືການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກຈຳນວນປະລິມານພາຫານະຂົນສົ່ງ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ.ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສືບຕໍ່ສຶກສາສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນພັດທະນາໂຄງການທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ, ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ການລົງທຶນ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈີດສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ. ໂດຍການເປັນກຽດເປັນປະທານຂອງພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການລົງທຶນແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ປ.ອ ບຸນຈັນ ສີນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີພິທີລົງນາມສັນຍາຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈີດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ກັບ ບໍລິສັດ ເຄີຣີ ໂລຈີດສຕິກ ເນັດເວີກ (Kerry Logistics Network), ສັນຍາຮ່ວມທືນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈີດສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ກັບ ບໍລິສັດ ປາຊີຟິກ ອີນເຕີເກຣດ ໂລຈີດສຕິກ (PLG) ແລະ ສັນຍາວ່າຈ້າງ ບໍລິສັດ ທີ່ປືກສາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈີດສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ກັບ ບໍລິສັດ ໂຣໂຢລ ຮັດສ໌ໂກນິງ ( Royal Haskoning), ຊຶ່ງເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາວິສາວະກໍາຈາກ ປະເທດ ໂຮນລັງ ທີ່ມີປະສົບການ ກໍ່ສ້າງທ່າບົກ ຢູ່ໃນຫຼາຍ ປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ທ່າບົກທີ່ເມືອງຄໍກົສ ປະເທດກາຊັກສະຖານ.ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມຄັ້ງນີ້, ຍັງມີ ທ່ານ ຈອດຊ ເຢວ (George Yeo) ປະທານ ບໍລິສັດ Kerry Logistics, ທ່ານ ເກຼັດໄຊ ເບນຈະອາທອນສິຣິກູລ (Kledchai Benjaathornsirikul) ປະທານບໍລິສັດທ່າເຮືອ Kerry Siam Seaport ແຫຼມສະບັງ ປະເທດໄທ, ທ່ານ ເຄນວິນ ລິມ (Kelvin Lim) ປະທານ ບໍລິສັດ PLG (ສິງກະໂປ) ແລະ ຕາງໜ້າ ໃຫ້ YPL (ປະເທດຈີນ), ພ້ອມທັງບັນດາແຂກ ຜູ້ມີກຽດອື່ນໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ໃນຄັ້ງນີ້ ຢ່າງພ້ອມພຽງ.------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


Post a Comment

0 Comments