Header Ads

ການສູບຢາມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ຈະເສຍຊີວິດຫຼາຍປານໃດ?


ການສູບຢາມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ຈະເສຍຊີວິດຫຼາຍປານໃດ?

ຈາກລາຍງານທາງດ້ານການແພດໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າ 50% ຂອງຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດອັນເນື່ອງມາຈາກການສູບຢາ ຈະມີໂອກາດເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວັນຢ່າງແນ່ນອນ ຊຶ່ງຈະຊ້າຫຼືໄວຂຶ້ນຢູ່ກັບໄລຍະເວລາຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການ ໂດຍພົບວ່າ ຜູ້ປ່ວຍເປັນພະຍາດຫົວໃຈຂາດເລືອດທີ່ເກີດຈາກການຕີບຕັນຂອງຫຼອດເລືອດ ຈາກການສູບຢາຈະເກີດຂຶ້ນງຽບໆ ບໍ່ມີອາການບົ່ງບອກ;ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຈະເກີດອາການຢ່າງກະທັນຫັນ ມີອາການແໜ້ນໜ້າເອິກ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນຫົວໃຈວາຍໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເຮັງປອດຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຫຼັງຈາກເລີ່ມມີອາການໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ 6 ເດືອນ ແລະ 80% ຈະເສຍຊີວິດພາຍໃນ 1 ປີ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຫ້ການປິ່ນປົວຢ່າງດີກໍຕາມອັດຕາການລອດຊີວິດມີພຽງແຕ່ 2% ເທົ່ານັ້ນ.

ຄົນເຈັບຖົງປອດອັດຕັນຊໍ່າເຮື້ອທີ່ມີອາການຢູ່ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ 70% ຈະຕາຍພາຍໃນ 10ປີ ໂດຍຈະທົນທຸກທໍລະມານຈາກອາການເມື່ອຍຫອບຈົນກວ່າຈະເສຍຊີວິດ.

ຫຼັງຈາກອອກຢາສູບ 10 ປີ ຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດມະເຮັງປອດຈະເທົ່າກັບ 30%-50% ຂອງຜູ້ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ສູບຢາຢູ່.


ທີ່ມາ: ໄວລຸ້ນລາວຍຸກໃໝ່ Anti Smoking

No comments

Powered by Blogger.