Header Ads

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ບ້ານໜອງ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຫ້ອງສະໝຸດໃໝ່ຫ້ອງສະໝຸດຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບ້ານໜອງ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາແຕ່ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2018 ມີລວງກວ້າງ 6 ແມັດ, ຍາວ 7 ແມັດ, ມຸງດ້ວຍສັງກະສີ ແລະ ມາຮອດວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018 ການກໍ່ສ້າງໄດ້ສຳເລັດ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ. ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 42 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງຫ້ອງສະໝຸດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເອກພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ. ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2019 ນີ້, ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເອກພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ຈຶ່ງໄດ້ມອບຫ້ອງສະໝຸດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຮໍ່າຮຽນ ຊອກຮູ້ຈາກຫ້ອງສະໝຸດ, ຮຸ້ຈັກຮັກອ່ານ ແລະ ເປັນຄັງຄວາມຮູ້ໃນຂອບເຂດ 6 ບ້ານ ກໍ່ຄືໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທີ່ຂຶ້ນກັບເຂດບໍລິການໄດ້ໃຊ້ ໂດຍມີອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ 6 ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ. 
ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເອກພັດທະນາ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ 1 ເຄື່ອງ ມູນຄ່າ 5 ລ້ານກວ່າກີບ, ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ມູນຄ່າ 2 ລ້ານກວ່າກີບ, ປະຕູໂກນ ມູນຄ່າ 7 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮົ້ວດ້ານໜ້າໂຮງຮຽນ  ມູນຄ່າ 6 ລ້ານກວ່າກີບ ໃຫ້ໂຮງຮຽໜດັ່ງກ່າວ ເພື່ອບຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນຕື່ມອີກ.

No comments

Powered by Blogger.