Header Ads

ວິທີເຮັດໄຂ່ລູກເຂີຍ


ສ່ວນຜະສົມ:
• ໄຂ່ໄກ່
• ກະທຽມ (ຊອຍບາງໆ)
• ຫອມແດງ (ຊອຍບາງໆ)
• ຫມາກເຜັດແຫ້ງ (ຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍ)
• ນໍ້າຕານ
• ຫມາກຂາມປຽກ
• ເກືອ
ວິທີເຮັດ:
1/. ຕົ້ມນໍ້າລ້າໃຫ້ຮ້ອນ ເທເກືອລົງໄປເລັກນ້ອຍ ຈາກນັ້ນນໍາເອົາໄຂ່ໄກ່ລົງໄປຕົ້ມຈົນສຸກ ຕັກຂື້ນແຊ່ໃນນໍ້າລ້າໃຫ້ເຊົາຮ້ອນ ແລ້ວປອກເປືອກອອກ.
2/. ແບ່ງໄຂ່ໃຫ້ເປັນສອງປ່ຽງ
3/. ຕັ້ງຫມໍ້ກະທະໃຫ້ຮ້ອນໃສ່ນໍ້າມັນພືດລົງໄປ ເອົາໄຂ່ຕົ້ມລົງໄປຈືນຈົນເປັນສີພໍງາມ ຕັກຂື້ນປະໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ສະເດັດນໍ້າມັນ ແລ້ວຈັດໃສ່ຈານ
4/. ຊອຍກະທຽມເປັນແຜ່ນບາງໆ ເອົາລົງຫມໍ້ຈຽວໃນນໍ້າມັນໃຫ້ເຫລືອງ ຕັກໃສ່ຈານໄວ້
5/. ຊອຍຫອມແດງເປັນແຜ່ນບາງໆ ເອົາລົງຈຽວກັບນໍ້າມັນໃຫ້ເຫລືອງ ຕັກໃສ່ຈານໄວ້
6/. ຊອຍຫມາກເຜັດແຫ້ງເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ເອົາລົງໄປຈຽວໃນນໍ້າມັນຈົນມີກິ່ນຫອມ
7/. ເຮັດນໍ້າລາດຫນ້າໂດຍຕັ້ງຫມໍ້ກະທະໃສ່ນໍ້າຕານລົງໄປຂ້ຽວໃຫ້ຮ້ອນ ໃສ່ນໍ້າຫມາກຂາມປຽກ ແລະ ເກືອລົງໄປ ເພື່ອປຸງໃຫ້ຫວານ ແລະ ສົ້ມ ຕາມລົດຊາດທີ່ໂຕເອງມັກ
8/. ແບ່ງກະທຽມ ແລະ ຫອມແດງທີ່ຈຽວໄວ້ໃສ່ລົງໄປຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນລາດລົງໄຂ່ທີ່ຕຽມໄວ້ແລ້ວ ແລະ ໂຮຍຫນ້າດ້ວຍກະທຽມຈຽວ ຫອມແດງຈຽວ ແລະ ຫມາກເຜັດແຫ້ງຈຽວ ແລ້ວເສີບລົງຈານ

No comments

Powered by Blogger.