ໃນຢາສູບມີສານພິດຫຍັງແດ່?
ໃນຢາສູບ 1 ກອກ ເມື່ອເກີດການເຜົາໄຫມ້ຈະເກີດໃຫ້ມີສານເຄມີ 4000 ກວ່າຊະນິດ (ໃນຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ກວ່າ7000), ໃນນັ້ນ ສານຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດມີຜົນຕໍ່ການທໍາງານຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ມີ ຫຼາຍກວ່າ 60 ຊະນິດ (ກວ່າ 70 ຊະນິດ) ທີ່ເປັນສານກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ.

ສານພິດທີ່ສຳຄັນໃນຄວັນຢາສູບໄດ້ແກ່:  • ນິໂກຕີນ (Nicotine) ເປັນສານທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືນ້ຳມັນບໍ່ມີສີເປັນສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສບຕິດ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ
  • ທາຣ (Tar) ປະກອບດ້ວຍສານຫຼາຍຊະນິດ ເປັນລະອອງແຫຼວ, ໜຽວ,ສີນ້ຳຕານ ຄ້າຍຄືນ້ຳມັນດິນ ທາຣ ຈະຈັບໂຕຢູ່ທີ່ປອດ ເຮັດໃຫ້ເຫຍື່ອຫຸ້ມຫຼອດລົມບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ
  • ກາກບອນມໍນໍຊາຍ (carbon monoxide) ເປັນກາສຊະນິດດຽວກັບກາສທີ່ພົ່ນອອກມາຈາກທໍ່ລົດ ກາສນີ້ຈະຂັດຂວາງການລໍາລຽງອອກຊິເຈນຂອງເມັດເລືອດແດງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສູບຢາໄດ້ຮັບອອກຊິເຈນໜ້ອຍລົງ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 10-15% ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຕ້ອງເຕັ້ນໄວຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ໄຮໂດຣເຈນໄຊຢາໄນ (hydrogen cyanide) ເປັນກາສພິດທີ່ໃຊ້ໃນສົງຄາມກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການໄອ ມີຂີ້ກະເທີ ແລະ ຫຼອດລົມອັກເສບ
  • ໄນໂຕຣເຈນໄດອອກຊາຍ (nitrogen dioxide) ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຖົງລົມປອດໄຄ່ ໂພງ ເພາະໄປທໍາລາຍເຫຍື່ອຫຸ້ມຫຼອດລົມສ່ວນປາຍ ແລະ ຖົງລົມ
  • ແອນໂມເນຍ (ammonia) ອອກລິດໂດຍເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຫຍື່ອຄັນ, ເຮັດໃຫ້ແສບຕາ ແສບດັງ ຫຼອດລົມອັກເສບ ໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ນິໂກຕີນຖືກດູດຊຶມຜ່ານປອດໄວຂຶ້ນ
  • ໄຊຢາໄນ (cyanide) ເຊິ່ງປົກກະຕິໃຊ້ເປັນຢາເບື່ອໜູ ແຕ່ກໍພົບໃນຢາສູບເຊັ່ນດຽວກັນ
  • ຟໍມາລີໄຮ (formaldehyde) ເປັນສານທີ່ໃຊ້ດອງສົບ ມີການນໍາມາໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດຢາສູບ
  • ສານປຸງແຕ່ງກິ່ນລົດຊາດຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ
ສານນິໂກຕີນໃຊ້ເວລາພາຍໃນ 7 ວິນາທີເທົ່ານັ້ນເພື່ອເຂົ້າສູ່ສະໝອງ
ຊຶ່ງໄວກວ່າການສັກສີດເຮໂລອິນເຂົ້າເສັ້ນເລືອດ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


Post a Comment

0 Comments