ຂັ້ນໄດ 10 ຊັ້ນ ທີ່ຊ່ວຍປ່ຽນຄົນຢາກລວຍ ໃຫ້ເປັນຄົນລວຍ


ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ 1: ເຊົາຢູແບບສະບາຍ ແລ້ວອອກໄປຕາມຫາຄວາມລໍາບາກແດ່:
ແຕ່ຊັ້ນແລກກໍ່ຫນ້າຈະຍາກແລ້ວ ເພາະໃຜຫລາຍຄົນຕ່າງກໍ່ມັກຄວາມສະບາຍທັງນັ້ນ ຈະມີໃຜແດ່ພໍມີເງິນແລ້ວບໍ່ໃຊ້ ເລື້ອງງ່າຍໆທີ່ຄົນຢາກລວຍເຮັດວຽກສະບາຍໆນັ້ນກໍ່ເພາະ ປອດໄພ ຫລາຍຄົນຄິດວ່າການເຮັດວຽກສະບາຍເປັນເລື້ອງແສນສຸກ ແຕ່ຈິງໆແລ້ວຄົນລວຍຈະຄິດວ່າຄວາມທ້າທາຍໃນການເຮັດວຽກທັງຫລາຍຕ່າງຫລາຍຄືຄວາມສຸກ ການເຮັດສິ່ງໃຫມ່ໆ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດມີຄວາມສ່ຽງເລັກນ້ອຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສ້າງຄວາມລໍ້າລວຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ລອງກ້າວອອກຈາກໂຊນປອດໄພ ແລ້ວເບິ່ງຫາທຸກຄວາມເປັນໄປໄດ້ ອາດຈະຕ້ອງລໍາບາກເລັກນ້ອຍຖ້າເຮົາຢາກລໍ້າລວຍ ຫລື ບາງຄັ້ງກໍ່ອາດລົ້ມເຫລວ ແຕ່ນັ້ນແຫລະສຸດຍອດ ເພາະຖ້າເຮົາບໍ່ເຄີຍລົ້ມເຫລວສະແດງວ່າເຮົາຍັງພະຍາຍາມບໍ່ຫລາຍພໍ
ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ 2 ສ້າງລາຍໄດ້ເພີ້ມ ແລະ ຄຸມກໍາເນີດລາຍຈ່າຍ:
ລອງຄິດເບິ່ງວ່າຖ້າເຮົາມີລາຍໄດ້ປະລະ 1 ລ້ານບາດ ເຮົາຈະໃຊ້ເຮັດອັນໃດແດ່ ? ຊື້ລົດ ? ໄປທ່ຽວ ? ຄົນລວຍບາງຄົນບໍ່ນິຍົມໃຊ້ເງິນໄປກັບສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມ ພວກເຂົາມັກລົງທຶນໃນ ສິນຊັບ ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ້ມລາຍໄດ້ໃຫ້ໂຕເອງ ແລະ ຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ຕໍ່າກວ່າລາຍໄດ້ ຫລາຍຄົນເລືອກໃຊ້ລົດເກົ່າ ບໍ່ຊື້ເຄື່ອງໃຫມ່ ເຖິງວ່າພວກເຂົາຈະມີກໍາລັງເງິນຊື້ໄດ້ກໍ່ຕາມ ຈື່ໄວ້ວ່າຖ້າມີລາຍໄດ້ເພີ້ມ ແຕ່ລາຍຈ່າຍພັດເພີ້ມຕາມມາ ນັ້ນນຄືເຮົາຖັງແຕກ

ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ 3: ຢ່າປີນຂັ້ນໃດ ແຕ່ຈົ່ງເປັນເຈົ້າຂອງຂັ້ນໃດ:
ຫລາຍຄົນເຮັດວຽກເພື່ອເລື່ອນຕໍາແຫນ່ງ ເພາະເຊື່ອວ່າຈະໄດ້ມີລາຍໄດ້ຫລາຍຂື້ນ ແຕ່ບັນດາຄົນລວຍຈະເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງຕໍາແຫນ່ງງານ ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງຂັ້ນໃດທີ່ພວກຄົນຢາກລວຍເຮັດວຽກຈົນຫົວຫມຸນເພື່ອໄຕ່ເຕົ້າຢູ່ ຄົນລວຍເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຄົນມາເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍເຂົາສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ
ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ່ 4 ເລືອກເປັນມິດໃຫ້ຖືກຄົນ:
ເຮົາມັກໄດ້ຍິນວ່າ ຄົນລວຍມັກຄົບກັບຄົນລວຍ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງທີ່ເກີນຈິງ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າເມື່ອຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ເຂົາສາມາດຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນເລື້ອງຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ຈັກມື້ຫນຶ່ງຄວາມສໍາເລັດຈະເປັນຂອງເຂົາ ແຕ່ຄົນຢາກລວຍຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຄືກັນ ຖ້າເຮົາຢາກຫາລາຍໄດ້ເພີ້ມ ລອງໄປທ່ຽວກັບຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍກວ່າໂຕເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ຽນຄວາມຄິດໃຫ້ເປັນແບບດຽວກັບຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ຈື່ໄວ້ວ່າ ຖ້າຢາກເປັນຄົນລວຍກໍ່ຕ້ອງຄິດແບບຄົນລວຍ

ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ 5 ຈົ່ງເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງທັກສະ:
ຄົນຢາກລວຍຫລາຍຄົນປ່ຽນວຽກເພື່ອຕ້ອງການໄດ້ເງິນທີ່ດີກວ່າ ແຕ່ຄົນລວຍຮູ້ວ່າການເຮັດວຽກບໍ່ແມ່ນແຕ່ເລື້ອງເງິນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊ້ວງປີແລກໆຂອງການເຮັດວຽກແຕ່ເປັນການພັດທະນາທັກສະທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນລວຍເຊັ່ນ: ການເປັນພະນັກງານຂາຍເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂລກຂອງການຄ້າ ຫລື ເປັນພະນັກງານທະນາຄານເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າໃນວຽກງານບັນຊີ ຖ້າຈະເປັນຄົນລວຍກໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອຮຽນຮູ້ທັກສະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາລວຍ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຄົນລວຍບໍ່ໄດ້ລວຍເພາະມີລາຍໄດ້ຫລາຍພຽງຢ່າງດຽວ

ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ 6 ສະສົມເງິນທອງດີກວ່າສະສົມສິ່ງຂອງ:
ຄົນຢາກລວຍຫລາຍຄົນສະສົມເຮືອນ ຫລື ລົດ ແຕ່ຄົນລວຍນັ້ນຕ່າງອອກໄປ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າຖ້າຢາກລວຍໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການບໍ່ແມ່ນສິ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້ ແຕ່ເປັນເງິນຕ່າງຫາກ ຍິ່ງເຮົາຊື້ເຄື່ອງຂອງຫລາຍເທົ່າໃດ ເງິນຂອງເຮົາກໍ່ຈະຫາຍໄປກັບສິ່ງຂອງຫລາຍເທົ່ານັ້ນ ລອງຢຸດຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການປະຢັດ, ການເກັບອອມ ແລະ ການລົງທຶນໃນເງິນທີ່ເຮົາຫາມາໄດ້ຈະດີກວ່າ ແຕ່ຖ້າເຮົາເປັນເຈົ້າແມ່ນັກຊ໊ອບ ກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນການຊ໊ອບໃນສິນສັບຕ່າງໆ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການລົງທຶນ ແລະ ເລີ່ມສະສົມຮຸ້ນໃນທຸລະກິດແທນການຊ໊ອບປີ້ງ

ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ 7 ເນັ້ນການຫາລາຍໄດ້ຫລາຍກວ່າການເກັບອອມ:
ການເກັບອອມເປັນເລື້ອງສໍາຄັນ ແລະ ການລົງທຶນນັ້ນສໍາຄັນກວ່າ ແຕ່ການຫານລາຍໄດ້ນັນເຮັດໃຫ້ເກີດທັງສອງຢ່າງ ຫລາຍຄົນຄິດວ່າການເກັບອອມກັບການລົງທຶນກໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍສູງສຸດເຮົາຕ້ອງຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ຄົນລວຍເຂົ້າໃຈຈຸດນີ້ແຫລະ ແລະ ສ້າງຫົນທາງເພື່ອຫາລາຍໄດ້້ເພີ້ມ ຖ້າຢາກລວຍແທ້ໆ ໃຫ້ໂຟກັດທີ່ການຫາລາຍໄດ້ເພີ້ມ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ການເກັບອອມ ຫລື ລົງທຶນເທົ່ານັ້ນ

ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ 8 ອາລົມ ສັດຕູ ໂຕສະກາດຂອງການລົງທຶນ:
ຄົນລວຍ ແລະ ຄົນຢາກລວຍມີຂໍ້ແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນຄື ຄົນຢາກລວຍໃຊ້ເງິນເພາະອາລົມ ແຕ່ຄົນລວຍນັ້ນໃຊ້ເງິນເພາະເຫດຜົນ ການລົງທຶນນັ້ນຄືການຄວບຄຸມອາລົມຂອງໂຕເອງ ເພາະອາລົມເປັນສາເຫດໃຫ້ເຮົາໃຫ້ເຮົາຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ແພງ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງຖືກ ແລະ ອາລົມເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດລົ້ມເຫລວ ດັ່ງນັ້ນ ຖີ້ມອາລົມໄປໄດ້ເລີຍ ແລ້ວໃຊ້ເງິນດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ເຫມະສົມຈະດີກວ່າ

ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ 9 ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໃຫ້ໃຫຍ່ຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ລົງມືເຮັດ:
ບາງຄັ້ງຄົນຢາກລວຍເອງກໍ່ມີເປົ້າຫມາຍ ແຕ່ຂະຫນາດຂອງເປົ້າຫມາຍເຮັດໃຫ້ຄົນລວຍ ແລະ ຄົນຢາກລວຍແຕກຕ່າງກັນ ຄົນຢາກລວຍສ້າງເປົ້າຫມາຍທີ່ປອດໄພ ແລະ ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຄົນລວຍຈະສ້າງເປົ້າຫມາຍຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ ເຖິງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຫລື ຢາກຢຸດໂລກໄປເລີຍ ແຕ່ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ເພື່ອຫາວິທີ ແລະ ລົງມືເຮັດເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃຫ້ໄດ້

ເມື່ອເຮົາຕັ້ງເປົ້າຫມາຍ ລອງຖາມໂຕເອງວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ສໍ່ານີ້ ຫລື ເຮັດໄດ້ຫລາຍກວ່ານີ້ອີກ ແຕ່ເຮົາຄິດວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ຫລາຍກວ່ານີ້ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຢ່າລືມລົງມືເຮັດ ເພາະຖ້າບໍ່ລົງມືເຮັດມັນຈະເປັນພຽງແຕ່ ຄວາມເພີ້ຝັນ

ຂັ້ນໄດຊັ້ນທີ 10 ກະຈາຍວຽກສ້າງຫົນທາງລວຍ:
ການເຮັດວຽກຫນັກເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບເຮົາທຸກຄົນ ແລະ ຖ້າເຮົາຢາກຂື້ນໄປໃຫ້ເຖິງຈຸດສູງສຸດ ບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນອັນໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ ປັນຫາກໍ່ຄືການເຮັດວຽກຫນັກພຽງຄົນດຽວນັ້ນເກືອບຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາລວຍເລີຍ ເຮົາບໍ່ສາມາດລວຍໄດ້ພຽງລໍາພັງ ເຮົາຕ້ອງອາໄສການກະຈາຍວຽກ ຕັ້ງແຕ່ການຈ້າງຄົນນອກມາເຮັດວຽກໄປຈົນເຖິງການລົງທຶນ ຍິ່ງເຮົາກະຈາຍວຽກໄດ້ຫລາຍ ເຮົາກໍ່ຍິ່ງມີເວລາທີ່ຈະໂຟກັດໃນສິ່ງສໍາຄັນນັ້ນ ທັງໃນເລື້ອງທຸລະກິດ ຫລື ເລື້ອງຊີວິດຂອງເຮົາເອງ

Post a Comment

0 Comments