ຄົນລາວຂີ້ຄ້ານປານນັ້ນບໍ່? ຈິ່ງຍົກດິນໃຫ້ ຊາດອື່ນເຮັດການກະສິກໍາ?
ສະບາຍດີທຸກທ່ານ,


ທ່າມກາງ ການປ່ຽນແປງ, ການແລ່ນກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ. ນະໂຍບາຍ ການໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນ ໃນຫຼາຍໆ ຂະແໜງການ. ໄດ້ມີຫຼາຍບັນຫາ ພົ້ນເດັ່ນເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ. ທົ່ວປະເທດລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນໂລກ.

ມື້ນີ້ຮັກ ລາວໂທລະໂຄ່ງ ຈິ່ງຢາກ ໂອ້ລົມກັບ ຄົນລາວດ້ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະ ກັບປະເດັນເລື່ອງການກະສິກໍາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ທີ່ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍບັນຫາ ເກີດຂຶ້ນ. ທີ່ເດັ່ນສຸດ ຕອນນີ້ ກໍ່ແມ່ນ ເລື່ອງການປູກກ້ວຍ ທີ່ເປັນການລົງທຶນ ຂອງນັກທຸລະກິດຕ່າງຊາດ, ການລ້ຽງປາກະຊັງ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງ ນັກລົງທຶນ ຕ່າງຊາດເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ມາໃນຮູບການ ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານ ເນື້ອທີ່ດິນ ເພື່ອເຮັດ ການກະສິກໍາຕ່າງໆ


ຈາກນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຕັ່ງແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ລັດຖະບານໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ພາກັນໃຫ້ສໍາປະທານດິນ ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານກະສິກໍາ. ແຕ່ສິ່ງ ກໍາລັງ ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຜົນກະທົບ ຕາມມາ ຄືບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ມົນລະພິດ ຈາກການນໍາໃຊ້ ສານເຄມີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ກະສິກໍາ ປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການຕາຍ ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຈາກ ສັດຕູພືດ.


ແນ່ນອນ, ເມື່ອສານເຄມີ ໄດ້ຊືມລົງດິນ ມັນກໍ່ກະຈາຍໄປຕາມເຂດໃກ້ຄຽງ, ຍິ່ງໃກ້ກັບ ແຫຼ່ງນໍ້າ ກໍ່ຍິ່ງກະຈາຍໄປຢ່າງໄວວາ. ດ້ວຍຄວາມຕື່ນຕົວຊ້າ ແລະ ບໍ່ໃສ່ໃຈ ກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ການກວດສອບ ເຕັກນິກ ການປູກຝັງ ບໍ່ທົ່ວເຖິງ ຈິ່ງເຮັດ ໃຫ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ເບິ່ງແລ້ວ ຈະລາມໄປຢ່າງໄວວາ ຄືກັບ ໄຟໄໝ້ເລົ້າເຂົ້າ.


ປະຊາຊົນລາວ ມີມູນເຊື່ອ ທີ່ດຸໝັ່ນ ຫ້າວຫັນ ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ມາແຕ່ດົນນານ, ແຕ່ເປັນຫຍັງ ເມື່ອມີນະໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມ ດ້ານກະສິກໍາ ຄົນລາວ ຈິ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້? ຍ້ອນບໍ່ມີທຶນບໍ່? ຫຼື ຍ້ອນບັນຫາໂຕໃດ? ຫຼື ຍ້ອນບໍ່ມີແຮງງານ? ແຕ່ພັດພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼ ໄປຂາຍແຮງງານຢູ່ໄທ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນຫຼາຍ. ຫຼື ຍ້ອນວ່າຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ມີຫົວການຄ້າ ເລີຍບໍ່ຮູ້ ຈະເອົາໄປຂາຍຢູ່ໃສ?

ສິ່ງນີ້ ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ ຄົນລາວ ຕ້ອງໄດ້ມານັ່ງ ລະດົມສະໝອງ ແລະ ຫາທາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ວ່າ, ດ້ານກະສິກໍາ ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ນີ້ ຄົນລາວ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຮັດເອງໄດ້ບໍ່? ແລະ ການຊອກຫາ ແຫຼ່ງທຶນ, ເຕັກນິກ ວິຊາການ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ໃຫ້ວຽກງານນີ້ ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ມີວິທະຍາສາດ ແລະ ກາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາສົ່ງອອກ ທີ່ສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ ດ້ວຍສີມືຄົນລາວເອງ ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ບໍ່?


ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ ມາທົບທວນໃຫ້ຢ່າງຈິງຈັງອີກ ກໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາພາ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຄືນວ່າ ວຽກງານ ກະສິກໍາ ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ພວກເຮົາມີການພັດທະນາໄປຮອດໃສ, ເຮົາສາມາດດຳເນີນການໄປເອງໄດ້ດີຊໍາໃດ ຫຼື ຍັງເປັນແບບ ຮູ້ແດ່ບໍ່ຮູ້ແດ່, ຍັງເປັນແບບ ລໍຖ້າ ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຍັງເປັນແບບ ບໍ່ຕື່ນຕົວ ບໍ່ເສຍສະຫຼະ ແລະ ບໍ່ຫ້າວຫັນ ເພື່ອຊອກຫາຄວາມຮູ້ ບໍ່ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຂາດຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາທີ່ຊັດເຈນ, ໃຫ້ມີຮູບປະທໍາ.

ການລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບເດ່ ດີຊໍ້າໃດ ຫຼື ເປັນການລາຍງານດອກໄມ້, ມີບັນຫາ ບໍ່ກ້າເວົ້າ, ເພາະຢ້ານເສຍໜ້າ ຈິ່ງປົກປິດບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ ປິ່ນອ້ອອມ ຂະແໜງການນີ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆ ບັນຫາ ກາຍເປັນມະເຮັງ ທີ່ແກ້ບໍ່ໄດ້.


ທັງໝົດທີ່ຈົ່ມ ແລະ ທັກທ້ວງຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຮັກລາວ ໂທລະໂຄ່ງເອງ ແມ່ນເວົ້າດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີ ແລະ ຢາກເຫັນ ຄົນລາວກ້າວເດີນ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໄປຢ່າງມີວິໄສທັດ, ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ເປັນການພັດທະນາທີ່ຄົນລາວ ເຮັດດ້ວຍເຫື່ອແຮງແຂນຂາຂອງຕົນ.

ເພາະປະຈຸບັນນີ້ ແຜນດິນລາວ ທີ່ເຮົາພາກັນເວົ້າວ່າ ມີດິນ, ປ່າໄມ້, ຫ້ວຍນໍ້າລໍາເຊ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຜົນໄດ້ຮັບ ມັນຍັງກົງກັນຂ້າມ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ຜັກໝີ່ສີ່ໃບ ຊີ້ນສັດ ຍັງນໍາເຂົ້າມາຈາກ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ.

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດ ຜະລິດ ອາຫານ ພາຍໃນ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ເຊິ່ງທີ່ຈິງແລ້ວ ນີ້ຄືໂອກາດ ຂອງຂະແໜງ ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ທີ່ຕ້ອງໝູນໃຊ້ທ່າແຮງ ທີ່ມີຢູ່ ຄື: ພື້ນທີ່ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ທີ່ມີຫຼວງຫຼາຍ, ແຮງງານຄົນລາວ ທີ່ຍັງເປັນໄວໜຸ່ມຫຼວງຫຼາຍ, ມາວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງ ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ. ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສະອາດ, ແລະ ວາງຍຸດທະສາດ ສົ່ງຂາຍຕ່າງປະເທດ. ເພາະຄົນເຮົາຕ້ອງກິນ ມື້ ລະ 3 ຄາບ, ສະນັ້ນ, ການລົງທຶນ ໃສ່ດ້ານກະສິກໍາ ປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ມັນມີໂອກາດ ແນ່ນອນ.


ຄຽງຄູ່ກັບການຜະລິດ, ສິ່ງທີ່ຄົນລາວເຮົາຕ້ອງມາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຄືການຄ້າ ແລະ ກະຈາຍຜະລິດຕະຜົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນ ວ່າ ຜົນຜະລິດ ຈາກການປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ແມ່ນສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບ ທີ່ດີ ແກ່ຜູ່ຜະລິດ.


ຄົນລາວເຮົາຕ້ອງຕື່ນຕົວ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມະຫາພາກ ຈົ່ງຕະໜັກວ່າ ຄົນຕ່າງຊາດ ທີ່ເຂົາມາດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ປະເທດອື່ນ ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ເຂົາມາຫາເງິນ, ເຂົາຈະຮັກແຜນດິນລາວເຮົາບໍ່? ເຂົາຈະຮັກທໍາມະຊາດບໍ່? ເຂົາຈະໃສ່ໃຈວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂົາຈະສົນໃຈ ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບໍ່? ເຂົາຈະເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຫ້ວຍຮ່ອງໜອງບຶງບໍ່? ອັນນີ້ ຕອບໃຫ້ເລີຍວ່າ ສົນໃຈໜ້ອຍດຽວ. ພວກເຂົາຈະໃຊ້ທຸກວິທີທາງເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ກໍາໄລ ຫຼາຍໄວ້ກ່ອນ.


ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ບັນຫາຕາມມາ ໃນອະນາຄົດ ຫຼັງຈາກທີ່ ນັກລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ ປັດກົ້ນໜີ ກັບບ້ານ ຄື ພາລະ ທີ່ຄົນລາວ ຕ້ອງໄດ້ມານັ່ງປົວແປງບ້ານເຮືອນ, ມາແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພາະການທໍາລາຍທໍາມະຊາດ, ການໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
Post a Comment

0 Comments