Header Ads

ປີ 2018 ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບທຶນ 1603.21 ຕື້ກີບ ສໍາລັບ 182 ໂຄງການໄຊຍະບູລີ: ຈາກການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ແພງຊ້ອຍ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ຍທຂ ທົ່ວແຂວງ# ໄຊຍະບູລີທີ່ຫາກໍ່ສຳເລັດລົງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໃນສົກປີ 2018 ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ 182 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1.603,21 ຕຶ້ກີບ,

ເຊິ່ງລວມມີໂຄງການສະເໜີໃໝ່ສຶບຕໍ່ ແລະ ຊໍາລະໜີ້ ເຊັ່ນ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ( ລວມທັງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ ) ທັງໝົດ 8 ໂຄງການມູນຄ່າ 42,33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນພາຍໃນ 2,86 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນກູ້ຢືມ 17,63 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 21,83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ປະຕິບັດສຳເລັດ 100% ມີ 2 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1,63 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 40,37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ໂຄງການຂັ້ນກະຊວງມອບໃຫ້ແຂວງມີ 20 ໂຄງການ, ມິງົບປະມານທັງໝົດ 300,24 ຕຶ້ກີບເປັນທຶນພາຍໃນ 100% ປະຕິບັດສຳເລັດ 100%, ມີ 9 ໂຄງການມູນຄ່າ 45,30 ຕຶ້ກີບ, ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີ 11 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 245, 93 ຕຶ້ກີບ, ໂຄງການຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງມີ 154 ໂຄງການ ມີງົບປະມານທັງໝົດ 960,08 ຕຶ້ກີບ, ໃນນີ້ທຶນພາຍໃນ 945,20 ຕຶ້ກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 14,87 ຕຶ້ກີບ ( ລວມມີທຶນອານຸມັດໃໝ່ມີບ້ວງປົກກະຕິພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ,

ບ້ວງທຶນຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ, ບ້ວງທຶນພັດທະນາເມືອງໃໝ່ ແລະ ບ້ວງຊຳລະໜີ້ສິນໄພພິບັດ ) ປະຕິບັດສຳເລັດ 100% , ມີ 85 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 537,84 ຕຶ້ກີບ, ພວມຈັດຕັ້ງປະບັດມີ 69 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 521,24 ຕຶ້ກີບ, ໂດຍລວມແລ້ວທົ່ວແຂວງມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຍາວທັງໝົດ 3.402,12 ກມ, ໃນນັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດຍາວ 54 ກມ, ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນຍາວ 2.852,35 ກມ, ປູຢາງສອງຊັ້ນ 915,26 ກມ, ປູຫີນ ແລະ ປູດີນທຳມະຊາດ 1,852,12 ກມ,ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແລ້ວທຸກໆບ້ານ ໃນນັ້ນທຽວໄດ້ສອງລະດູມີ 355 ບ້ານ, ກວມເອົາ 82,56% ທຽວໄດ້ລະດູດຽວ 75 ບ້ານ ເກວມເອົາ 17,44% ມີຂົວທັງໝົດ 153 ແຫ່ງ, ຂົວເບຕົງ 36 ແຫ່ງ, ຂົວເຫຼັກ 11 ແຫ່ງ, ຂົວດາໂລ 18 ແຫ່ງ, ຂົວນ້ຳລົ້ນ 61 ແຫ່ງ ແລະ ທໍ່ກົມຂະໜາດຕ່າງໆ 4.413 ແຫ່ງ, 1 ປີຜ່ານມາມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນຕາມທ້ອງຖະນົນທັງໝົດ 153 ຄັ້ງ, ເສຍຊີວິດ 90 ຄົນ, ບາດເຈັບນ້ອຍ 119 ຄົນ, ບາດເຈັບສົມຄວນ 123 ຄົນ ແລະ ສາຫັດ 50 ຄົນ, ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 3,803 ລ້ານກີບ.
ຂ່າວ: ບຸນທີ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.