Header Ads

29 ຄໍາຄົມ ແງ່ຄິດດີໆ! ສໍາລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກເພື່ອເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈ


1. ບາງຄັ້ງສິ່ງທີ່ເລວລ້າຍກວ່າການອົກຫັກກໍ່ຄືການສົມຫວັງທີ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ແລ້ວພົບຄວາມບໍ່ສົມຫວັງຂອງຊີວິດຄູ່
2. ເວລາທີ່ເຮົາຮັກໃຜ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕາບອດ ແຕ່ເຮົາຈະເລືອກເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ
3. ຢ່າໄດ້ເປັນມືທີ່ສາມເພື່ອທໍາລາຍຄວາມງົດງາມຂອງຄວາມຮັກ ຢ່າໄດ້ທອດສະພານເພື່ອເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄູ່ຮັກຂອງຄົນອື່ນ ເພາະ
ຄວາມຮັກຕ້ອງເກີດຂື້ນດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງແລະບໍລິສຸດໃຈ ບໍ່ແມ່ນໄປຍາດຊິງເອົາຂອງເຂົາມາ ເພື່ອຄອບຄອງ
4. ການທີ່ເຮົາເຮັດດີກັບໃຜຫລາຍ ບໍ່ຈໍາເປັນວ່າເຂົາຈະຕ້ອງເຮັດີຕອບກັບມາຫາເຮົາສະເຫມີໄປ
5. ບໍ່ສໍາຄັນດອກວ່າຕອນເຮົາລວຍເຮົາຈະຢູ່ກັບໃຜ ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນຄືຕອນທີ່ເຮົາບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ໃຜຍັງຈະຢູ່ກັບເຮົາ
6. ເພາະວ່າເຂົາຮັກ... ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ງອນ ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນ້ອຍໃຈ ຖ້າເຂົາບໍ່ຮັກເຂົາຈະບໍ່ງອນ ບໍ່ນ້ອຍໃຈ ເພາະເຮົາບໍ່ມີຜົນອັນໃດກັບຄວາມ
ຮູ້ສຶກເຂົາ
7. ເຫງົາຫນ້ອຍຄືຄົນໂສດ ເຫງົາຫລາຍຄືຄົນທີ່ເຄີຍມີແຟນ ເຫງົາທີ່ສຸດຄືຄົນທີ່ມີແຟນແຕ່ເຫມືອນກັບວ່າບໍ່ມີ
8. ຄວາມຮັກກັບການຊື້ຫວຍເຫມືອນກັນບ່ອນວ່າເຮົາມີໂອກາດພາດຫລາຍກວ່າຖືກ ແຕ່ຖ້າບໍ່ຊື້ເລີຍຈັກໃບກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດຖືກເລີຍ
9. ເມື່ອໃດທີ່ຜູ້ຍິງຖາມອັນໃດຫນຶ່ງກັບເຈົ້າ ບອກຄວາມຈິງກັບລາວໄປດີກວ່າ ເພາະເປັນໄປໄດ້ວ່າລາວຖາມເພາະລາວຮູ້ຄໍາຕອບຢູ່ແລ້ວ
10. ເມື່ອເຄີຍເປັນໂຕສໍາຮອງຢ່າງເຕັມໃຈ ບໍ່ວ່າຍ່າງໄຫໄກສໍ່າໃດກໍ່ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດ້ເປັນໂຕຈິງ ມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າໃຜເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ
ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນຄືໃຜເຮັດໃຫ້ເຮົາຍີ້ມໄດ້ອີກຄັ້ງ
11. ຖ້າເຮົາສໍາຄັນສໍາລັບໃຜບາງຄົນແທ້ໆ ເຂົາຈະມີເວລາໃຫ້ເຮົາສະເຫມີ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ແກ້ໂຕ ບໍ່ມີຄໍາຂີ້ຕວັະ ແລະ ບໍ່ມີການຜິດສັນຍາ
12. ເວລາຮັກໃຜ ເດີນທາງໄປກັບໃຜກໍ່ມືນຕາຍ່າງໄປພ້ອມ ເພາະເຖິງເວລາກັບຄົນດຽວ ຈະໄດ້ກັບຖືກ
13. ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການນອກໃຈຄືການລົມກັບທຸກມື້ ກັບຄົນທີ່ເຮົາຄິດວ່າບໍ່ໄດ້ຄິດອີ່ຫຍັງ
14. ໃຜຈັກຫນຶ່ງຄົນ ບໍ່ແມ່ນຫມາຍເຖິງຜູ້ໃດກໍ່ໄດ້
15. ຖ້າເຮົາຮັກໃຜຄົນຫນຶ່ງຈົ່ງປ່ອຍເຂົາໄປ ຖ້າເຂົາກັບມາຫາເຮົາກໍ່ສະແດງວ່າເຂົາເປັນຂອງເຮົາ ແຕ່ຖ້າເຂົາບໍ່ກັບຄືນມາກໍ່ສະແດງວ່າ
ເຂົາບໍ່ເຄີຍເປັນຂອງເຮົາ
16. ເວົ້າຂີ້ຕວັະເມື່ອໃດ ຄວາມເຊື່ອໃຈກໍ່ຫມົດໄປ ຢູ່ຮ່ວມກັນກໍ່ລໍາບາກ
17. ຮັກແທ້ບໍ່ໄດ້ແປວ່າມີຄວາມສຸກຕະຫລອດການ ແຕ່ຫມາຍເຖິງການຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກກັນຕະຫລອດໄປ
18. ມີໂອກາດໄດ້ຮັກແລ້ວເສຍໃຈ ກໍ່ຍັງດີກວ່າບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ສຶກອັນໃດເລີຍ
19. ການຄິດເຖິງໃຜຄົນຫນຶ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມຮັກ ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ເຄີຍຫ່າງຄົນຮັກ ເຮົາຈະບໍ່ມີວັນຮູ້ວ່າເຮົາຮັກເຂົາຫລາຍສໍ່າໃດ
20. ການອົກຫັກບໍ່ເຄີຍຂ້າໃຜ ແຕ່ຄວາມໂງ່ ແລະ ໄຮ້ສະຕິນີ້ລະທີ່ຂ້າຄົນຕາຍມາຫລາຍແລ້ວ
21. ເວລາຮັກໃຜກໍ່ເຫມືອນການກອດນັ້ນແຫລະ ກອດແຫນ້ນໄປເຂົາກໍ່ເຈັບ ກອດເບິາໄປເຂົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ສຶກ
22. ຮັກກັນຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງປະກາດບອກໃຜ ແຕ່ຢ່າເຖິງຂະຫນາດເຊື່ອງໄວ້ຈົນໄຮ້ໂຕຕົນ
23. ບາງຄັ້ງຄວາມຮັກກໍ່ເຂົ້າມາຫາເຮົາເພື່ອໃຫ້ຮຽນຮູ້ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເຮົາຄອບຄອງ
24. ເຮົາປ່ຽນໃຜບໍ່ໄດ້ດອກ ພຽງແຕ່ຍອມຮັບ ຫລື ກໍ່ພຽງແຕ່ຍ່າງອອກມາເທົ່ານັ້ນແຫລະ
25.ມັນອາດຈະຟັງເບິ່ງຫນ້າເບື່ອຢູ່ດອກ ແຕ່ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປຕົກຫລຸມຮັກໃຜ ຫລື ພະຍາຍາມຫາຄົນທີ່ເຫມາະສົມ ເຮົາຄວນຈະຮັກ
ໂຕເອງ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ໂຕເອງເປັນກ່ອນ
26. ຄົນມີເຈົ້າຂອງບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ແມ່ນສໍາລັບເຮົາແນ່ນອນ ຖ້າເຮົາຝືນທີ່ຈະຢຶ້ເອົາມາ ກໍ່ເທົ່າກັບເອົາຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນມາບົດບັງຄົນທີ່ແມ່ນ ເຊິ່ງ
ອາດກໍາລັງຍ່າງຕາມຫລັງເຮົາມາບໍ່ພໍເທົ່າໃດກ້າວກໍ່ໄດ້
27. ເວລາກັບໄລຍະທາງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນສອງຄົນຫ່າງກັນໄດ້ ຖ້າທັງສອງຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ກັນຫລາຍພໍ
28. ອົກຫັກເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະພິສູດວ່າ ເຮົາຮັກຄົນອື່ນຫລາຍກວ່າຮັກໂຕເອງຫລືບໍ່
29. ຄວາມລັບຂອງຊີວິດແຕ່ງງານທີ່ມີຄວາມສຸກຄື ຈົງຍອມຮັບຜິດ ເມື່ອເຮົາເປັນຝ່າຍຜິດ ແຕ່ຈົ່ງງຽບໄວ້ເມື່ອເຮົາເປັນຝ່າຍຖືກ

No comments

Powered by Blogger.