ຄົນທີ່ເຮົາຄວນທີ່ຈະເລືອກມາເປັນຄູ່ຄອງຈະຕ້ອງມີ 4C ດັ່ງນີ້!


1. Care: ດູແລສິ່ງທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມຮັກກໍ່ຄືຄວາມຢາກດູແລຢາກໃກ້ຊິດຄົງບໍ່ມີຄູ່ໃດທີ່ຮັກກັນແລ້ວຈະບໍ່ຢາກດູແລຫ່ວງໄຍກັນເຊິ່ງລະດັບຂອງການດູແລກໍ່ສາມາດບົ່ງບອກປະລິມານຂອງຄວາມຮັກໄດ້ເຊັ່ນ ຮັກຫລາຍກໍ່ຢາກດູແລຫລາຍ ຮັກຫນ້ອຍແດ່ກໍ່ລະເລີຍຫລາຍແດ່ ເພາະສະນັ້ນຄູ່ຄອງທີ່ດີກໍ່ຄວນເປັນຄົນທີ່ສາມາດດູແລກັນໄປຕະຫລອດໄດ້ ຄວາມຮັກສໍາຄັນກໍ່ຈິງ ແຕ່ການດູແລເທັກແຄ ກໍ່ສໍາຄັນບໍ່ແພ້ກັນ

2. Certainty: ຫມັ້ນໃຈເຊື່ອຫມັ້ນໃນທີ່ນີ້ກໍ່ຄືຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນກັນແລະກັນເພາະຄວາມຮັກເປັນເລື້ອງແປກບໍ່ສາມາດອາໄສແຕ່ຮັກກັນຢ່າງດຽວ ແລ້ວທຸກຢ່າງຈະຜ່ານໄປດ້ວຍດີໄດ້ ນອກເຫນືອຈາກຄວາມຮັກແລ້ວ ຍັງຕ້ອງປະກອບໄປດ້ວຍຫລາຍ ຢ່າງ ຫນຶ່ງໃນນັ້ນຄືຄວາມເຊື່ອໃຈ ລອງນຶກພາບວ່າຖ້າມີໃຜຈັກຄົນທີ່ທັງຮັກ ແລະ ເຊື່ອຫມັ້ນໃນໂຕເຮົາ ຈະດີສໍ່າໃດ ໂດຍສະເພາະຄວາມສໍາພັນໃນໄລຍະຍາວຈົນເຖິງຂັ້ນເປັນຄູ່ຄອງ ຄູ່ຊີວິດ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍ ເຜີໆຫລາຍຍິ່ງກວ່າຄວາມຮັກອີກ ເພາະເມື່ອຢູ່ກັນໄປດົນໆຄວາມຮັກອາດລົດນ້ອຍຖອຍລົງ ແຕ່ຄວາມເຊື່ອໃຈນີ້ແຫລະທີ່ຈະຄອຍຊ່ວຍເຕີມ ເຕັມຕໍ່ອາຍຸໃຫ້ພະລັງແຫ່ງຮັກບໍ່ລົດນ້ອຍລົງ ແຖມຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮັກນັ້ນຈິງຈັງ ແລະ ຫມັ້ນຄົງຂື້ນດ້ວຍ

3. Cherish:
ໃສ່ໃຈ ນອກຈາກຄວາມຮັກແລ້ວໃຜໆກໍ່ຢາກໄດ້ຄວາມໃສ່ໃຈ ຢ່າລືມວ່າຍິ່ງຮັກຫລາຍກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງການຫລາຍ ຍິ່ງຢາກໃຫ້ໃສ່ໃຈໃນທຸກເລື້ອງທຸກຢ່າງ ເພາະຮັກຢ່າງດຽວນັ້ນບໍ່ພໍ ແຕ່ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດວ່າໃສ່ໃຈຄືການເອົາໃຈ ໃສ່ໃຈຄືການເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ເມື່ອສະແດງເຖິງຄວາມຫວ່າງໄຍປະຈໍາ ອີກຄົນກໍ່ຈະເກີດຄວາມເກງໃຈ ບໍ່ເຫມືອນກັບການເອົາໃຈ ທີ່ເມື່ອເອົາໃຈຫລາຍໆ ອີກຄົນກໍ່ຈະເອົາແຕ່ໃຈ ຫນັກເຂົ້າກໍ່ຈະກາຍເປັນຄວາມເຫັນແກ່ໂຕໄປໂດຍປະລິຍາຍ ເພາະສະນັ້ນຕ້ອງແຍກໃຫ້ອອກ ເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນວ່າສິ່ງທີ່ສະແດງອອກໄປຄືຄວາມໃສ່ໃຈ ບໍ່ແມ່ນເອົາໃຈ

4. Calm:
ສະຫງົບ ໃຈເຢັນ: ຄູ່ຄອງທີ່ດີຕ້ອງມີຫລັກທໍາຂອງຄູ່ຊີວິດ ຫລື ກໍ່ຄື ສົມຊີວິດທໍາ 4 ໄດ້ແກ່ ສົມສັດທາ (ສັດທາສົມກັນ), ສົມສີລາ (ສິນສົມກັນ), ສົມຈາຄາ (ຈາຄະສົມກັນ) ແລະ ສົມປັນຍາ (ປັນຍາສົມກັນ) ເຊິ່ງຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໃຈເຢັນ ເປັນຫນຶ່ງສົມວາຈາ ທີ່ຄູ່ຄອງຄວນຈະມີໃຫ້ກັນ ຄືມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແພ່ ໂອບອ້ອມອາລີຕໍ່ກັນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄອງຄູ່ກັນໄດ້ຢ່າງລາບລື້ນ ແລະ ຫມັ້ນຄົງ
ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments