Header Ads

5 ວິທີງ່າຍໆ! ໃນການເອົາຊະນະຄວານຢ້ານການລົ້ມເຫລວ


ເຮົາເຄີຍຮູ້ສຶກຢ້ານທີ່ຈະຕ້ອງພົບເຈິກັບຄວາມລົ້ມເຫລວຈົນເຮົາບໍ່ກ້າທີ່ຈະລອງເຮັດອັນໃດເລີຍ ຫລື ຄວາມຢ້ານຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາພະຍາຍາມຫນ້ອຍລົງ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ຮ້າຍແຮງຍິ່ງກວ່າ ໂລກຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫລວເຫລົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຢຸດນີ້ງ ບໍ່ຍອມເຮັດອັນໃດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ກ້າກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຈັກເທື່ອ ເຊິ່ງມັນກໍ່ລວມໄປເຖິງສາເຫດອື່ນໆເຫລົ່ານີ້ພ້ອມໄດ້ແກ່:

- ການບໍ່ຢາກລອງເຮັດອັນໃດໃຫມ່ໆ
- ການລໍຖ້າມື້ຖ້າວັນ ຫລື ການບໍ່ຍອມເຮັດຕາມເປົ້າຫມາຍ
- ການມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ຫລື ຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງຕໍ່າເຊັ່ນ: ເຮົາບໍ່ມີທາງເກັ່ງພໍທີ່ຈະໄປຢູ່ໃນຈຸດໆນັ້ນໄດ້ດອກ ຫລື ເຮົາບໍ່ສະຫລາດພໍທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບຄົນກຸ່ມນັ້ນດອກ
- ຍຶດຕິດກັບຄວາມສົມບູນແບບ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາມັກເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ດີເທົ່ານັ້ນ
- ເຊິ່ງດ້ານດີຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວມັນກໍ່ມີຢູ່ ມັນຂື້ນຢູ່ກັບມຸມມອງຂອງເຮົາເອງດ້ວຍວ່າເຮົາເລືອກທີ່ຈະເບິ່ງຄວາມລົ້ມເຫລວໃຫ້ເປັນ (ຈຸດຈົບ) ຫລື ເບິ່ງມັນໃຫ້ເປັນປະສົບການ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາໃຫຍ່ຂື້ນ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ເກີດຂື້ນຊໍ້າອີກ
- ເຮົາຮູ້ບໍ່ວ່າ ສະຕີບ ຈ໊ອບ ເຄີຍຖືກໄລ່ອອກຈາກບໍລິສັດ Appleທີ່ເຂົາສ້າງມາກັບມືເມື່ອປີ 1985 ແລະ ໃນປີ 1997 ເຂົາກໍ່ກັບມາໄດ້ອີກຄັ້ງພ້ອມກັບປະສົບການ ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວນັ້ນ ເຊິ່ງເຮົາຄົງຮູ້ດີວ່າເກີດອັນໃດຂື້ນຫລັງຈາກນັ້ນ ທັງ iPod, iTunes, iPhone, iPadທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີໃນປະຈຸບັນ ກໍ່ໄດ້ຖືກໍາເນີດຂື້ນ

- ການເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານ
- ການປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມຢ້ານດ້ວຍການແລ່ນເຂົ້າຫາມັນ ເປັນຄວາມກ້າຫານຢ່າງຫນຶ່ງ ແຕ່ຫາກເຮົາຍັງບໍ່ພ້ອມ ລອງອ່ານວິທີຂ້າງລຸ່ມເບິ່ງ ນີ້ຄື 5 ວິທີຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຢຸດຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫລວໄດ້

1. ວິເຄາະຜົນລັບທັງຫມົດທີ່ອາດເກີດຂື້ນ:
ຫລາຍຄົນຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫລວເນື່ອງຈາກພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າອັນໃດຈະເກີດຂື້ນຕາມມາ ຫລື ຜົນລັບຂອງການກະທໍາຂອງພວກເຂົາຈະເປັນແນວໃດ ດັ່ງນັ້ນ ລອງຈັດຄວາມຢ້ານນີ້ອອກໄປດ້ວຍການນຶກເຖິງຜົນລັບທຸກຢ່າງທີ່ຈະເກີດຂື້ນຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ ທັງ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ

2. ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຄິດໃນແງ່ບວກ:
ຄວາມຄິດແງ່ບວກເປັນວິທີທີ່ຊົງພະລັງ ໃນການສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈ ແລະ ຢຸດທີ່ຈະລົດຄຸນຄ່າທີ່ໂຕເອງນັ້ນມີຢູ່

3. ເບິ່ງໃຫ້ເລິກໄປເຖິງເຄສທີ່ເລວລ້າຍທີ່ສຸດ ທີ່ອາດເກີດຂື້ນ:
ພາບທີ່ເຮົາຄິດອາດເບິ່ງເລວລ້າຍໄປແດ່ ແຕ່ມັນເລວລ້າຍຂະຫນາດນັ້ນເລີຍຫວາ ຫລື ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນຢ່າງທີ່ເຮົາຄິດກໍ່ໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ມັນກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບມຸມມອງຂອງເຮົາດ້ວຍ ບາງທີເຄສທີ່ເລວລ້າຍນັ້ນອາດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາເຖິງກັບຫມົດຫວັງກໍ່ເປັນໄດ້

4. ມີແຜນສໍາຮອງໄວ້ລ່ວງຫນ້າ:
ຫາກເຮົາຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫລວ ໃຫ້ເຮົາລອງວາງແຜນສໍາຮອງໄວ້ລ່ວງຫນ້າ ຫລື ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Plan B"ສໍາລັບເວລາທີ່ແຜນແລກຂອງເຮົານັ້ນບໍ່ໄດ້ຜົນ ເຮົາກໍ່ຍັງມີແຜນສອງໄວ້ຮອງຮັບໄດ້ ແລະ ມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມກ້າຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ

5. ລອງຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໃຫ້ນ້ອຍລົງ:
ເຮົາອາດບໍ່ກ້າແມ້ນແຕ່ການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍເລີຍ ຫາກເຮົານັ້ນຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫລວ ເຊິ່ງທາງອອກກໍ່ຄື ໃຫ້ເຮົາລອງຕັ້ງເປົ້າຫມາຍນ້ອຍໆ ແລ້ວກ້າວຜ່ານມັນໄປເປັນຂັ້ນໆ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຫມັ້ນໃຈຫລາຍຂື້ນ ແລະ ສາມາດກ້າຍຜ່ານໄດ້ເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງມັນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຈົມໄປກັບພາບຂອງເປົ້າຫມາຍໃຫມ່ໆທີ່ຢູ່ໄກຕານັ້ນເອງ

No comments

Powered by Blogger.