ເມືອງທ່າແຕງ ເນັ້ນ 5 ບັນຫາ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຜະລິດເປັນສິນຄ້າ


ເຊກອງ: ເນື່ອງຈາກທ່າແຕງ ເປັນເມືອງທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ ສະນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກາຍເປັນສິນຄ້າ, ມີຈຸດສຸມ ແລະຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ດ້ານການນຳຂອງເມືອງລະບຸ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ 5 ບັນຫາສຳຄັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ສົມເພັດ ເອີດລັດດາ ເຈົ້າເມືອງໆທ່າແຕງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່າແຕງ ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງຂອງແຂວງເຊກອງ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 70 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ປະກອບມີ 47 ບ້ານ 8.579 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 42.661 ຄົນ,ຍິງ 21.575 ຄົນ ແລະພົນເມືອງກວ່າ 85% ມີອາຊີບປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ. ທັງນີ້ ກໍເນື່ອງຈາກເປັນເມືອງອຸດົມສົມບູນເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ.

ດ້ານການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ສາມາດເກັບກູ້ຜົນຜະລິດກາເຟໄດ້ 19.679,53 ໂຕນ; ໝາກແໜ່ງ 1.405 ໂຕນ; ສາລີ 8.784 ໂຕນ; ຜັກກາດຫໍ່ ກະລ່ໍາປີ 27.120 ໂຕນ; ກ້ວຍ 5.103 ໂຕນ; ຖົ່ວດິນ 615 ໂຕນ; ມັນຕົ້ນທາດແປ້ງ 15.304,9 ໂຕນ ແລະໝາກນັດ 1.250 ໂຕນ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີສັດລ້ຽງປະເພດຄວາຍ, ງົວ, ແບ້, ໝູ ແລະສັດປີກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງເມືອງບັນລຸໄດ້ 42 ຕື້ກີບ.

ແນວໃດກໍດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນມີຂະການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ, ທ່ານເຈົ້າເມືອງໆທ່າແຕງລະບຸວ່າ: ໃນປີ 2019 ເມືອງຈະເນັ້ນ 5 ບັນຫາຄື: ອັນທີໜຶ່ງ ແມ່ນສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສົ່ງເສີມການປູກພືດທີ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ ເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ; ສອງແມ່ນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນທຶນຮອນການຜະລິດ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ (ການກູ້ຢືມເງິນ) ຈາກທະນາຄານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຄືກັບຄອບຄົວອື່ນທີ່ພໍຢູ່ພໍກິນ ແລະຮັ່ງມີແລ້ວ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍຊ່ວຍແນະນໍາເຕັກນິກວິຊາການເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຜະລິດ.

ສາມແມ່ນສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະຈັດສັນເຂດການຜະລິດໃຫ້ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງ ແລະເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ລະບ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນການກຳນົດເນື້ອທີ່ ທີ່ຄວນປູກພືດໃນແຕ່ລະຕະກຸນວ່າ: ບ່ອນໃດເໝາະສົມປູກກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນ ແລະພືດຜັກອື່ນໆໃຫ້ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ສັບສົນຄືໃນເມື່ອກ່ອນ, ສີ່ແມ່ນຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນ, ຄອບຄົວປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳບັນດາບໍລິສັດ ແລະໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງ.

ບັນຫາສຸດທ້າຍ ພະຍາຍາມຍາດແຍ່ງ ແລະດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນພາຍໃນເມືອງທ່າແຕງໃຫ້ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ຂະໜາດກາງທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບທີ່ດິນ ໂດຍຈະເປັນໂຄງການທີ່ພົວພັນກັບທ່າແຮງຂອງເມືອງຄື: ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະໂຮງງານແປຮູບຜົນຜະລິດກະສິກໍາເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ທ່ານເຈົ້າເມືອງທ່າແຕງກ່າວ.

ຂ່າວ : ສັນຍາ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


Post a Comment

0 Comments