ເຜີຍແລ້ວ! ລັກສະນະຄູ່ຄອງຂອງສາວໆຕາມວັນເກີດທັງ 7 ວັນ


ລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເກີດວັນອາທິດ:
ຜູ້ຍິງວັນນີ້ຈະເຈິຄົນທີ່ເປັນເນື້ອຄູ່ ຫລື ເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈຂອງໂຕເອງໄດ້ກໍ່ໂດຍການຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫລື ເຄືອຍາດແນະນໍາໃຫ້ນັ້ນເອງ ບາງທີກໍ່ມັກຈະໄດ້ຮັບການຜັກດັນໃຫ້ເຈິເນື້ອຄູ່ທີ່ເຫມືອນຖືກກັ່ນແກ້ງ ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານບໍ່ມັກ ສິ່ງນັ້ນກັບເປັນສິ່ງທີ່ຄົນຮັກຂອງທ່ານມັກຈະກະທໍາ ດວງຊາຍໃນຝັນຈະຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີພະລັງ ອໍານາດ ເຊື່ອຫມັ້ນໄດ້ວ່າເປັນຄົນທີ່ເປັນແຮງນໍາທ່ານໄດ້ ຕ້ອງເບິ່ງຫາຄົນທີ່ຢູ່ໃນວຽກທີ່ກ່ຽວກັບລາດຊະການ ຫລື ວຽກປະຈໍາ ແລະ ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບດ້ານກໍ່ສ້າງ ຫລື ຕ່າງປະເທດຈຶ່ງຈະດີ ຜີວພັນລັກສະນະທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕ້ອງເປັນຄົນສູງໃຫຍ່ ຫລື ສັນທັດ ຜີວຂ້ອນຂ້າງຄໍ້າດໍາແດງ ຄົນຮັກຈະເປັນຄົນທີ່ມີວິຊາຄວາມຮູ້ບໍ່ດ້ານໃດກໍ່ດ້ານຫນຶ່ງ

ລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເກີດວັນຈັນ:
ຮູບຮ່າງສັນທັດ ແຕ່ຫາກເຕີ້ຍກວ່າທ່ານຈະບໍ່ຄ່ອຍມັກໃຈເທົ່າໃດ ຜີວສອງສີອອກເຂັ້ມ ມັກຜູ້ຊາຍທີ່ແມນລ້ອຍເປີເຊັນ ດວງຕາຄົມຊັດ ຄີ້ວດົກເຂັ້ມ ແລະ ຫາກສູງໃຫຍ່ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ທ່ານຈະມັກຜູ້ຊາຍທີ່ອາຍຸຫລາຍກວ່າ ຫລື ວ່າອາຍຸນ້ອຍກວ່າເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຄວາມຄິດຄວາມອ່ານເປັນຜູ້ໃຫຍ່ກວ່າ ຈະເປັນຄົນທີ່ຕົງສະເປັກຂອງທ່ານຫລາຍ ບໍ່ມັກຄົົນເວົ້າຫລາຍ ໄລ້ສາລະ ຫລື ວ່າກະລ້ອນຈົນເກີນພໍດີ ດວງຂອງທ່ານຈະພົບຄູ່ຄອງໂດຍມີທາງເລືອກ ຫມາຍເຖິງທ່ານກໍ່ດີແດ່ໃນບາງສ່ວນ ແລະ ບໍ່ຕົງໃຈແດ່ໃນບາງສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານລັງເລໃຈ ຢ່າໃຊ້ເວລາລັງເລໃຈຫລາຍ ເພາະວ່າດຽວຈະແຫ້ວ ເພາະວ່າຜູ້ຊາຍຍຸກປະຈຸບັນ ຄົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ໂຕເອງເປັນໂຕເລືອກດົນຫລາຍຢ່າງແນ່ນອນ ພົບຮັກແທ້ມັກຈະມາຈາກຫມູ່ຊະນິດ ຫລື ວ່າຍາດຜູ້ໃຫຍ່ເປັນກາມະເທບແນະນໍາໃຫ້ເກືອບທຸກຄົນ

ລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເກີດວັນອັງຄານ:
ຕ້ອງເປັນຜູ້ຊາຍຮູບຮ່າງສູງ ຫລື ວ່າສັນທັດ ຈະຕົງກັບລັກສະນະເນື້ອຄູ່ແທ້ ທີ່ຍອມເດີນຕາມເສັ້ນທາງຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ ມັກເປັນຄົນທີ່ພົບກັນໂດຍຫມູ່ ຫລື ວ່າໂອກາດສໍາຄັນໃນການເຮັດວຽກ ບາງຄົນຮັກເມື່ອຕອນຮຽນແລ້ວແຍກທາງກັນໄປ ແລ້ວກັບມາພົບກັນອີກຈຶ່ງຕັດສິນໃຈແຕ່ງງານ ສໍາລັບຜູ້ຍິງເກີດວັນອັງຄານກໍ່ມີຫລາຍທີ່ມັກຜູ້ຊາຍສະອາດ ແລະ ເປັນຄົນມີລົດນິຍົມພໍສົມຄວນ ເປັນຄົນທີ່ດູດີ ບໍ່ວ່າການເຈລະຈາການເວົ້າ ຫລື ວ່າການແຕ່ງກາຍກໍ່ຕາມ ຫາກເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ອາຍຸຫລາຍກວ່າຈະເປັນກຸ່ມເປົ້າຫມາຍແລກ ຫາກເປັນຄົນລຸ້ນດຽວກັນ ມັກຈະແຕກແຍກຢ່າຮ້າງກັນເພາະວ່າອາລົມແຫ່ງອັກຄະຕິໃນທີ່ສຸດ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ທີ່ມັກຜູ້ຊາຍທີ່ສາມາດນໍາທ່ານໄດ້ ເພາະໂດຍນິໃສແລ້ວທ່ານເປັນຄົນມັກອວດເກັ່ງ ແລະ ບໍ່ຍອມໃຜ ໃຜທີ່ສະຢົບທ່ານໄດ້ ທ່ານຈະນັບຖືວ່າຄົນນັ້ນເປັນຮີໂລ້ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ທ່ານຍອມຮັບເປັນຄົນຮັກແບບເນື້ອຄູ່

ລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເກີດວັນພຸດ:
ຜູ້ຍິງທີ່ເກີດວັນນີ້ມັກຈະມີໂອກາດພົບຄວາມຮັກ ຫລື ວ່າຄົນມາລຸມຈີບຫລາຍຄົນ ໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນເລືອກ ເພາະທ່ານເປັນຄົນວາງໂຕດີ ມີແຕ້ມມີເກມ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ ເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງວັນພຸດຈະມີລັກສະນະຮູບຮ່າງສູງ ຫລື ຫາກເປັນຄົນສັນທັດກໍ່ຈະເປັນຄົນສັນທັດແບບລົງໂຕ ຕໍ່ໄປຈະມີພຸງເລັກນ້ອຍ ຈຶ່ງມີໂຫງເຫັ້ງດີ ດວງຈະລໍ້າລວຍ ເປັນຄົນມັກຜູ້ຊາຍບໍ່ເວົ້າຫລາຍ ບໍ່ຈຸກຈິກ ເພາະວ່າໂຕເອງເປັນຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃຜມາບົງການໂຕເອງຫລາຍ ຜູ້ຊາຍອາຍຸຫລາຍກວ່າ ຫລື ຫາກນ້ອຍກວ່າໃນບາງກໍລະນີຕາມດວງ ກໍ່ເປັນຄົນອາຍຸນ້ອຍກວ່າ ຫລາຍກວ່າ 3 ປີ ຈຶ່ງເປັນເນື້ອຄູ່ແທ້ຢູ່ໄດ້ທົນທານ
ຫາກໃຫ້ເພັ້ງເບິ່ງຢ່າງຊັດເຈນຟັນທົງລົງໄປວ່າລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງວັນພຸດເປັນແນວນັ້ນ ຂໍຕອບຊັດເຈນວ່າ ມັກຄົນມີສະຫມອງ ແລະ ສະຫລາດ ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ສາມາດຊີ້ທາງໃຫ້ທ່ານໄດ້ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງສູງກວ່າໂຕທ່ານຈະພິຈາລະນາຫລາຍເປັນພິເສດ ນິໃສໂອບອ້ອມອາລີ ຫລື ບໍ່ຈຸກຈິກ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ໄວຂື້ນ
ລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເກີດວັນພະຫັດ:
ມັກຜູ້ຊາຍທີ່ມີຮູບຮ່າງສັນທັດ ຈົນກະທັ້ງສູງໃຫຍ່ ມີຄີ້ວເຂັ້ມ ເປັນຄົນໃບຫນ້າຄົມ ທ່ານຈະນິຍມເປັນພິເສດ ຫາກເປັນຄົນສຸພາບ ແລະ ມີຄວາມໂລແມນຕິກແດ່ຈະເຂົ້າຂ່າຍໄວ້ຂື້ນ ທ່ານເປັນຄົນມັກຄົນວ່ອງໄວ ດຸຫມັ່ນ ແລະ ມີຄວາມຄິດຄວາມສາມາດ ຊ່ວຍແກ້ປັນຫາໄດ້ ຫາກເປັນຄົນສໍາອອຍ ຫລ ວ່າສໍາອາງເກີນໄປ ບໍ່ແມ່ນສະເປັກທີ່ທ່ານນິຍົມແນ່ນອນຄູ່ຊີວິດຂອງທ່ານມີໂອກາດພົບກັບຄົນໄວດຽວກັນ ແຕ່ຫາກເຂົາເປັນຄົນໄວດຽວ ອາລົມດຽວກັນ ແລະ ວຸດທິພາວະໄກ້ກັບທ່ານຫລາຍ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງທ່ານ ເນັ້ນວ່າລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຄິດເປັນຜູ້ນໍາ ສະຢົບທ່ານໄດ້ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຍອມຮັບໃນເຫດຜົນຂອງເຂົາໄດ້ ບໍ່ແມ່ນເປັນຜູ້ຕາມ ນັ້ນແຫລະທ່ານຈະສົນໃຈເປັນພິເສດ ໂດຍສ່ວນຫລາຍທ່ານມັກຈະພົບກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸຫລາຍກວ່າ ຫລື ອາຍຸນ້ອຍກວ່າພໍສົມຄວນ ເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເກີດວັນພະຫັດ ເຖິງເປັນຜູ້ຊາຍມາດແມນ ແຕ່ມີນິໃນອ່ອນໂຍນ ມີຄວາມໂລແມນຕິກແດ່ ແລະ ເປັນຄົນດຸຫມັ່ນຕໍ່ສູ້ ຈະຈົນ ຫລື ລວຍບໍ່ສໍາຄັນສໍາຫລັບທ່ານ ເພາະທ່ານຄິດວ່າທຸກຢ່າງມັນສະຫມອງສອງຄົນສ້າງຮ່ວມກັນໄດ້ສະເຫມີ

ລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເກີດວັນສຸກ:
ທ່ານເປັນຄົນມີວິບາກກໍາພໍສົມຄວນສໍາລັບເລື້ອງຂອງຄວາມຮັກ ເພາະ ວ່າດາວສຸກເປັນອະລິກັບດາວລາຫູ ແລະ ດາວເສົາ ທ່ານຈຶ່ງມັກຈະຕ້ອງເສຍໃຈ ຫລື ວ່າຜິດຫວັງກັບຄວາມຮັກ ແລະ ເປັນບາດແຜໄດ້ໂດຍງ່າຍ ເພາະອາລົມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຊ່າງຈົດຊ່າງຈໍາ ຫາກພະຍາຍາມສຶດສາທໍາມະ ຫລື ວ່າໃຊ້ສະຕິປັນຍາ ໃຫ້ອະໄພກັບໂຕເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນໃຫ້ຫລາຍ ຊີວິດແຫ່ງຄວາມຮັກກໍ່ຈະມີໂອກາດພັ້ນວິບາກກໍາໄດ້ໄວ້ ແລະ ມີຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ເຈັບປວດໃນຊີວິດໄດ້ແນ່ນອນ ຫາກທ່ານຈະເລືອກໃຜຈັກຄົນເປັນເນື້ອຄູ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງວ່າເຂົາເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເວົ້າຫລາຍ ຫລື ວ່າເປັນຄົນມີຄວາມເປັນສຸພາບບູລຸດ ແລະ ຜູ້ນໍາທາງຄວາມຄິດໄດ້ ໃຈເຢັນກວ່າທ່ານເພາະວ່າທ່ານວູບວາບງ່າຍ ລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງວັນສຸກ ເປັນຄົນຮູບຮ່າງສູງ ຫລື ສັນທັດ ບໍ່ເຕ້ຍ ເພາະທ່ານບໍ່ມັກຄົນເຕ້ຍກວ່າທ່ານ ຜີວຂ້ອນຂ້າງສອງສີ ຫລື ວ່າໂທນດໍາແດງ ຫາກຂາວກໍ່ຈືດຈົນເກີນໄປ ສັງເກດວ່າເປັນຄົນມີຄີ້ວດົກ ຈະເສີມກັບຊີວິດຄູ່ໃນການສ້າງຖານະນໍາກັນໄດ້ດີເລີຍ ຕ້ອງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ກວ່າທ່ານ ແຕ່ມີອາລົົມສະຫນຸກສະຫນານ ລ້າເລີງພ້ອມ ຂຶມເກີນໄປທ່ານບໍ່ມັກ ຍິ່ງຜູ້ຊາຍທີ່ຮຽນເກັ່ງ ມີຄວາມສາມາດດີ ທ່ານຈະມັກໃຫ້ຄະແນນໃນຫົວໃຈເປັນພິເສດ

ລັກສະນະເນື້ອຄູ່ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເກີດວັນເສົາ:
ຜູ້ຍິງວັນເສົາມັກຜູ້ຊາຍຂ້ອນຂ້າງຂາວ ຫລື ສອງສີ ຫາກເປັນຄົນດໍາກໍ່ຕ້ອງເນັ້ນເລື້ອງຄວາມສະອາດຈົນດົມພິສູດໄດ້ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນ ໂດຍພື້ນດວງຊະຕາຂອງຜູ້ຍິງວັນເສົາເປັນຄົນແຂງ ຈຶ່ງມັກຈະຫລົງປື້ມມັກຜູ້ຊາຍໂລແມນຕິກ ເພື່ອເຂົ້າມາຊົດເຊີຍສ່ວນຂາດໃນບຸກຄະລິກຂອງໂຕເອງ ຜູ້ຊາຍມາດດີສຸຂຸມຈະກິນຂາດ ຍິ່ງເປັນຄົນໃຈເຢັນຈະຖືກສະເປັກຫລາຍຂື້ນ ຜູ້ຍິງວັນເສົາ ມັກຜູ້ຊາຍທີ່ຮູບຮ່າງສູງກວ່າໂຕເອງ ຫລື ວ່າກໍາຢໍາແດ່ ປະເພດບອບບາງຄືຕິດຢາ ເຫັນຈະບໍ່ເຂົ້າສະເປັກເອົາເລີຍ ຊາຍໃດປາກລຽວ ຄີ້ວເຂັ້ມ ແລະ ເປັນຄົນໃຈເຢັນ ສຸຂຸມ ຈະມີໂອກາດຄອງຫົວໃຈໄດ້ຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ ມັກຈະແຕ່ງງານ ຫລື ວ່າເລືອກຜູ້ຊາຍເປັນຄູ່ຄອງທີ່ອາຍຸຕ່າງກັນຫລາຍ ຈະດີແຕ່ໂຕທ່ານເອງຫລາຍເປັນພິເສດ ຫາກອາຍຸນ້ອຍກວ່າເກີນໄປ ຫລື ວ່າໄກ້ຄຽງກັນຫລາຍ ປັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ກັນຍາກ ແລະ ຫລາຍຄູ່ທີ່ຕ້ອງພົບກັບຄູ່ວິບາກກໍາໃຊ້ຊີວິດຄອບຄົວຢ່າງທຸກທໍລະມານ

Post a Comment

0 Comments