Header Ads

ຮູ້ແລ້ວບໍ່? ນັ່ງດົນຫລາຍເຮັດໃຫ້ເຖົ້າໄວຂື້ນ 8 ປີ ໄພງຽບທີ່ຜູ້ຍິງຕ້ອງລະວັງຍິ່ງນັ່ງດົນ ຍິ່ງເຖົ້າໄວ ເຮົາອາດເຄີຍໄດ້ຍິນມາແດ່ວ່າການນັ່ງຢູ່ກັບບ່ອນເປັນເວລາດົນໆ ບໍ່ປ່ຽນອະລິຍະບົດເລີຍ ສ່ຽງຕໍ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຫລາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂລກຕຸ້ຍ, ໂລກຫົວໃຈ, ໂລດຫລອດເລືອດສະຫມອງ, ຄວາມດັນ ເລືອດສູງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງທີ່ນັ່ງດົນກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ມີໂອກາດຈະເປັນມະເລັງເມັດເລືອດຂາວ, ມະເລັງຮັງໄຂ່, ມະເລັງເຕົ້ານົມ ແລະ ມະເລັງຊະນິດອື່ນໆ ຫລາຍກວ່າຜູ້ຍິງທີ່ນັ່ງນ້ອຍກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແຕ່ໃຜຈະໄປຄາດຄິດວ່າການນັ່ງດົນຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ແກ່ໄວຂື້ນພ້ອມ ງານວິໃຈລ້າສຸດຂອງ ອະລາດິນ ແຊດແຍບ (AladinShadyab) ແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟໍເນຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຕີພິມລົງໃນ American Journal of Epidemiology ລະບຸວ່າຜູ້ຍິງທີ່ດັ່ງດົນຫລາຍກວ່າມື້ລະ 10 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບໍ່ອອກກໍາລັງກາຍເລີຍໃນແຕ່ລະມື້ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະນໍ້າຫນັກເກີນ ກາຍເປັນຄົນຕຸ້ຍ ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂລກເລື້ອລັງຕ່າງໆໄດ້ຫລາຍ ແລະ ນັກວິໃຈກັບພົບອີກວ່າພຽງແຕ່ເປັນຄົນຕິດຕັ່ງ ມີນິໃສມັກນັ່ງດົນໆກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຊວແກ່ຂື້ນໄດ້ປະມານ 8 ປີ ເມື່ອທຽບກັບຄົນທີ່ຫມັ່ນອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 30 ນາທີ ແລະ ມີນິໃສຂ້ອນຂ້າງແອັກທີບ ບໍ່ຄ່ອຍນັ່ງຕິດຕັ່ງດົນໆ

ໂດຍຈາກການສຶກສຜົນເລືອດຂອງຜູ້ຍິງໄວຫມົດປະຈໍາເດືອນກວ່າ 1,500 ຄົນ ພົບວ່າໂຄຮໂມໂຊມຂອງສາວໆໄວທອງເຫລົ່ານີ້ຈະມີຄວາມຍາວຂອງເທໂລເມຍ (Telomere) ສັ້ນກວ່າຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ມັກນັ່ງດົນໆ ແລະ ຫມັ່ນອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ເຊິ່ງເທໂລເມຍນີ້ແຫລະທີ່ຈະເປັນໂຕກໍາຫນົດວ່າເຮົາຈະແກ່ໄວຫລືຊ້າ ແລະ ຈະມີອາຍຸຍືນນານຂະຫນາດໃດ ເພາະເທໂລເມຍເປັນສ່ວນທີ່ຢູ່ປາຍສຸດຂອງໂຄຮໂມໂຊມ ເຮັດຫນ້າທີ່ຊ່ວຍປົກປ້ອງໂຄຮໂມໂຊມບໍ່ໃຫ້ເສື່ອມສະພາບໃນລະຫວ່າງທີ່ເຊວແບ່ງໂຕເພື່ອຊ້ອມແຊມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ເມື່ອເຮົາອາຍຸຫລາຍຂື້ນເທໂລເມຍກໍ່ເສື່ອມສະພາບ ອີກທັງຍັງມີອີກຫລາຍປັດໃຈທີ່ເປັນໂຕເລັ່ງໃຫ້ເທໂລເມຍຫົດສັ້ນໄວຂື້ນພ້ອມເຊັ່ນ: ການຂາດການອອກກໍາລັງກາຍ, ຄວາມຄຽດ, ມົນລະພາວະ, ແອວກໍຮໍ ເປັນຕົ້ນ

ແຕ່ເຖິງແນວນີ້ກໍ່ຢ່າຟ້າວຕື່ນຕູມກັນໄປ ເພາະຜົນການວິໃຈກ່ອນຫນ້ານີ້ຫລາຍງານວິໃຈເຜີຍຂ່າວດີມາວ່າເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເທໂລເມຍຫົດຊ້າລົງໄດ້ດ້ວຍການອອກກໍາລັງກາຍ, ກິນອາຫານມີປະໂຫຍດ ຫລີກລ້ຽງຄວາມຄຽດ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນປັດໃຈທີ່ດີໃນການຍືດອາຍຸໄຂໃຫ້ເຊວ ແລະ ຄົງຄວາມອ່ອນເຍົາໃຫ້ເຮົາໄດ້ອີກວິທີຫນຶ່ງ

No comments

Powered by Blogger.