8 ເຄັດລັບນອນຫລັບສະບາຍ ໄດ້ຜົນຈິງຕາມຫລັກວິທະຍາສາດ


1. ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຈ້ອງເບິ່ງຫນ້າຈໍ (ມືຖື, ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະທັດ) ກ່ອນເຂົ້ານອນ:
ແສງສີຟ້າຈາກຫນ້າຈໍມືຖື ຫລື ຄອມພີວເຕີ ລວມໄປເຖິງຈໍໂທລະທັດ ລົດກວນປະສາດຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົານອນບໍ່ຫລັບໄດ້ ເຖິງວ່າຈະຫລັບຕາແລ້ວກໍ່ຕາມ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຮໍໂມນຫລັບສະບາຍທີ່ຊື່ ເມລາໂທນິນ ເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ອີກດ້ວຍ ເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປິດໂທລະທັດ ປິດຫນ້າຈໍຄອມພີວເຕີ ແລະ ມືຖືກ່ອນນອນປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ຢູ່ໃນຫ້ອງງຽງໆ ຫລື ຈະເປີດເພງຊ້າໆ ເບົາໆທີ່ຫົວມຸມຂອງຫ້ອງ ໃຊ້ປະສາດຫູແທນຕາຈັກໄລຍະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບໄດ້ງ່າຍຂື້ນ

2. ຫຼຸດຜ່ອນເຄື່ອງດື່ມຄາເຟອິນ:
ນັບໄປເລີຍກ່ອນນອນ 5-6 ຊົ່ວໂມງ ຫ້າມດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອິນເດັດຂາດ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ກາເຟ ລວມໄປເຖິງຊາຈີນ ຊາໄທ ຊາຝຮັ່ງ ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ ໂກໂກ້ ນໍ້າອັດລົມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆ ອີກພຽບ ຄາເຟອິນເຮັດໃຫ້ປະສາດຂອງເຮົາຕື່ນໂຕ ໃຜຈະຢາກມາຕື່ນໂຕຕອນກໍາລັງຈະນອນແມ່ນບໍ່ ຖ້າຢາກດື່ມອັນໃດກ່ອນຈອນແທ້ໆ ແນະນໍານໍ້າອຸ່ນ ນົມຈືດ ອຸ່ນໆແທນຈະດີກວ່າ

3. ເຂົ້ານອນ-ຕື່ນນອນເວລາເກົ່າທຸກມື້:
ການສ້າງໂມງຊີວິດໃຫ້ກັບໂຕເອງ ເປັນການຝຶກວິໃນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍຢ່າງຫນຶ່ງ ວ່າກັນວ່າຫາກເຮົາເຮັດອັນໃດຈັກຢ່າງໃນເວລາເກົ່າໆຕິດຕໍ່ກັນ 21 ມື້ ການກະທໍານັ້ນໆຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ຕິດເປັນນິໃສ ຖ້າເຮົາສ້າງນິໃສການນອນ ແລະ ຕື່ນນອນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໄດ້ ເຮົາກໍ່ຈະງ້ວງນອນ ແລະ ຕື່ນນອນໄດ້ຕົງເວລາທຸກມື້ ບໍ່ມີປັນຫາການນອນອີກດ້ວຍ

4. ຄວບຄຸມແສງພາຍໃນຫ້ອງໃຫ້ດີ: 
ກ່ອນນອນປິດໄຟ ຫລື ຫລີ່ໄຟພໍສະລົວໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແສງໄຟແຍງຕາຈົົນລົບກວນການນອນຫລັບຂອງເຮົາໄດ້ ຢ່າລືມເປີດມູລີ້ຂອງມ້ານເອົາໄວ້ເລັກນ້ອຍກ່ອນນອນພ້ອມ ເພື່ອທີ່ຕອນເຊົ້າຕື່ນມາ ແສງແດດຍາມເຊົ້າຂ້າງນອກຈະໄດ້ສາດເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕື່ນມາພົບກັບແສງແດດອ່ອນໆ ຍາມເຊົ້າພໍດີ ເປັນໂຕປຸກໃຫ້ເຮົາຕື່ນໄດ້ດີກວ່າໂມງປຸກອີກດ້ວຍ

5. ເຮັດກິດຈະກໍາເຂົ້າຈັງຫວະ:
ຂໍ້ນີ້ຂໍສະຫງວນສໍາລັບຄົນທີ່ມີຄອບຄົວ ມີຜົວມີເມຍແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຫາກເຮົາໄປເຖິງຈຸດສຸດຍອດເມື່ອໃດ ຮໍໂມນໃນກຸ່ມຂອງໂປຕີນທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂພແລກຕິນ ຈະຫລັ່ງອອກມາເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຮູ້ສຶກງ້ວງນອນ ນອກຈາກນີ້ກິດຈະກໍານີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮໍໂມນຄໍຕິຊອນ ທີ່ມັກຫລັ່ງອອກມາເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນພາວະຄຽດມີປະລິມານລົດລົງອີກດ້ວຍ

6. ຢຸດກິນອາຫານກ່ອນນອນ 3 ຊົ່ວໂມງ:
ການກິນອາຫານບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ປົກກະຕິເຊັ່ນເຂົ້າ 1 ຈານ ຫລື ຈະເປັນພຽງຂະຫນົມຈຸບຈິບເຊັ່ນ ຄຸກກີ້ ມັນຝຮັ່ງຈືນ ປ໊ອບຄອນ ຫລື ອື່ນໆ ເຮົາຖືວ່າເປັນອາຫານທັງຫມົດ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຫລາຍກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ ໃນການຍ່ອຍອາຫານຫລາຍປະເພດ ຫາກຮ່າງກາຍຍັງຄົງເຮັດວຽກຢູ່ ເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກງ້ອງຫນ້ອຍລົງ ເພາະຮ່າງກາຍຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງຕື່ນໂຕເພື່ອຍ່ອຍອາຫານນັ້ນເອງ

7. ຫຼຸດຜ່ອນການດື່ມແອວກໍຮໍ:
ເຖິງວ່າບາງຄົນຈະດື່ມແອວກໍຮໍແລ້ວຮູ້ສຶກງ້ວງນອນກໍ່ຕາມ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຢາກແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ວິທີນີ້ໃນການບັງຄັບໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງງ້ວງນອນເພາະແອວກໍຮໍໄປຕະຫລອດ ເພາະມີສິດທີ່ເຮົາຈະຕິດການດື່ມກ່ອນນອນຈົນເປັນນິໃສ ແລະ ກາຍເປັນຄົນຕິດແອວກໍຮໍໄດ້ ນອກຈາກນີ້ແອວກໍຮໍຍັງລົບກວນການເຮັດວຽກຂອງວົງຈອນການນອນຫລັບ (REM Cycle) ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີອາການຫລັບໆຕື່ນໆ ຫລື ອາດຈະຫລັບບໍ່ຊະນິດໄປຕະຫລອດຄືນໄດ້

8. ອອກກໍາລັງກາຍຕອນເຊົ້າ:
ເຮົາບໍ່ຄວນອອກກໍາລັງກາຍຕອນກ່ອນນອນ ຫລື ໄກ້ເວລານອນ ຫລາຍຄົົນອາດຈະອອກກໍາລັງກາຍຫລັງເລີກວຽກ ກວ່າຈະອອກກໍາລັງກາຍແລ້ວຈາກຟິດເນັດກໍ່ເດິກຮອດ 9-10 ໂມງ ເຊິ່ງຮ່າງກາຍອາດຍັງຢູ່ໃນຊ້ວງ cool down ຫລາຍພໍທີ່ຮ່າງກາຍສະຫງົບ ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ພ້ອມນອນຫລັບ ຍິ່ງໃຜອອກກໍາລັງກາຍຕອນແລງແລ້ວໄປຫາອັນໃດຫນັກໆກິນຕໍ່ຍິ່ງໄປກັນໃຫຍ່ ການອອກກໍາລັງກາຍຕອນເຊົ້າບໍ່ພຽງຊ່ວຍໃຫ້ຕອນກາງຄືນເຮົາຫລັບໄດ້ສະບາຍຍິ່ງຂື້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກະປີ້ກະເປົ່າ ຕຽມຮ່າງກາຍເພື່ອການເຮັດວຽກຢ່າງສົດຊື່ນໄດ້ຕະຫລອດທັງມື້ອີກດ້ວຍ

Post a Comment

0 Comments