Header Ads

ເມືອງເງິນ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ການປະກາດ ແລະ ຮັບຮອງ ບ້ານທອງເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີຫໍປະຊຸມບ້ານທອງ ເມືອງເງິນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າເມືອງສະບັບເລກທີ 208/ຈມ.ມງ ລົງວັທີ 6 ພຶດສະພາ 2019 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ,ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການປະກາດຮັບຮອງ ບ້ານທອງເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ, ມີຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ,ກຳມະການພັກເມືອງ, ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ເລຂາໜ່ວຍພັກນາຍບ້ານ ບ້ານທອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສີທະນົນໄຊ ທອງເທພາ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການເມືອງ ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ ຕົກລົງ ຂອງທ່ານເຈົ້ເມືອງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການກວດກາມາດຖານ,ເງື່ອນໄຂ ການສ້າງບ້ານທອງເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄະນະກຳມະການໄດ້ຮັບຮູ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໜາຍທີ່ວາງໄວ້.


ຈາກນັ້ນ ທ່ານທອງສຸກ ຈັນປະເສີດ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ທີງານລົງຊຸກຍູ້ການສ້າງບ້ານທອງເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ໄດ້ລາຍງານ ໂດຍອີງຕາມດຳລັດ 348 /ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາຂອງບ້ານ,ຂອງຄອບຄົວ,ບ້ານທອງປະກອບມີ 18 ໜ່ວຍຄອບຄົວ,ມີ 254 ຄອບຄົວ,ມີພົນລະເມືອງທັງໜົດ 1,310 ຄົນຍິງ 621 ຄົນ,ບ້ານທອງໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນບ້ານວັດທະນະທຳ,ເປັນບ້ານພັດທະນາ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບ້ານໄດ້ມີການພັດທະນາ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ດີຂື້ນ, ມີເສັ້ນທາງປູຢາງເຂົ້າເຖິງ, ມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້,  ລະບົບໂທລະຄົມມານາຄົມສື່ສານປົກຄຸ້ມ, ມີລະບົບນ້ຳລີນໃຊ້ຕະຫຼອດປີ, ມີໂຮງໜໍນ້ອຍ,ມີໂຮງຮຽນອານຸບານ,ໂຮງຮຽນປະຖົມ,ມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ, ມີຕະຫຼາດ, ມີຫ້ອງປະຊຸມບ້ານ,ຈຶ່ງສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນນີແມ່ນມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍດ້ານ,ທີ່ຈະປະກາດ ແລະ ຮັບຮອງບ້ານທອງເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ.

ຂ່າວ+ພາບ ໂດຍ: ສຸລິຍາ ແສງເດືອນ

No comments

Powered by Blogger.