Header Ads

ວິທີເຮັດກະແລ້ມຫມາກມ່ວງ


* ສ່ວນປະສົມ:
1. ຫມາກມ່ວງສຸກ 2 ຫນ່ວຍ
2. ນົມສົດ 250 ມລ
3. ນໍ້າຕານ ໃສ່ຕາມຄວາມມັກ
4. ເກືອ ½ ບ່ວງຊາ
* ວິທີປຸງແຕ່ງ:
1. ປອກຫມາກມ່ວງຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ຈາກນັ້ນແຊ່ຊ້ອງແຂງກ່ອນ (ເພາະຕ້ອງໄດ້ປັ່ນຫລາຍຄັ້ງກວ່າເນື້ອມັນຈະລະອຽດ) ຫລື ຈະປັ່ນເລີຍກໍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຊ່ແຂງ
2. ເມື່ອຫມາກມ່ວງແຂງແລ້ວ ເອົາອອກໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນ (ເວລາເອົາຫມາກມ່ວງອອກຈາກຊ່ອງແຂງຈະເປັນໄດ້ວ່າເນື້ອຈະຕິດກັນໃຫ້ແກະອອກ ຫລື ຫາອັນໃດທຸບກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນ ເພື່ອໃຫ້ປັ່ນງ່າຍຂື້ນ
3. ຖອກນົມໃສ່, ກົດເຄື່ອງປັ່ນ ແລ້ວຈຶ່ງໃສ່ນໍ້າຕານ ເກືອ. ປັ່ນຈົນເນື້ອເຂົ້າກັນດີ ແລ້ວຄ່ອຍໃສ່ກ່ອງ ແລະ ນໍາໄປເຂົ້າຊ່ອງແຂງອີກຄັ້ງ.
4. ເມື່ອເຮົາໄດ້ກະແລ້ມທີ່ແຂງແລ້ວກໍ່ເສີບໄດ້ເລີຍ

No comments

Powered by Blogger.