Header Ads

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຂອງນັກສຶກສາ ລາວ ແລະ ໄທໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 8-10 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ປີທີ 3 ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຂອງນັກສຶກສາ ລາວ ແລະ ໄທ. ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ. ຊຶ່ງເປັນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ຄະນະຜະລິດຕະກໍາການກະເສດ, ຄະນະເຕັກໂນໂລຊີການປະມົງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງນໍ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ໂຈ (ລາຊາອານາຈັກໄທ), ຊຶ່ງໄດ້ມີນັກສຶກສາມາຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ສິບກ່ວາ ສະຖາບັນ, ໃນນີ້ ໄດ້ມີນັກສຶກສາຈາກ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 6 ຫົວຂໍ້, ໃນນັ້ນ ນໍາສະເໜີໃນພາກການບັນຍາຍ 4 ຫົວຂໍ້ ແລະ ພາກນໍາສະເໜີ ແບບໂພສ໌ເຕີ 2 ຫົວຂໍ້. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຂຶ້ນບັນຍາຍບົດ ຕື່ມອີກ.----------------
ຂ່າວໂດຍ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ 
ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

No comments

Powered by Blogger.