ເມືອງແກ່ນທ້າວ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄຕມາດ Iໄຊຍະບູລີ: ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄຕມາດ I ຂອງເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ. ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ອໍາຄາ ລັດສະໝີ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນເມືອງ, ທ່ານ ດຣ ສິງຄໍາ ຮັກປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊຍະບູລີ,ມີຫົວໜ້າກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພະນັກງານແພດໝໍເຂົ້າຮ່ວມ 30 ຄົນ.ໃນກອງຊຸມທ່ານ ອໍາຄາ ລັດສະໝີ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ. ຈາກນັ້ນ, ດຣ ພຸດສະຫງວນ ກອງມະນີ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄຕມາດ I ແລະ ແຜນການ ໄຕມາດ II ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີສະພາບຕົວເລກສະມາຊິກເປົ້າໝາຍຜູ້ປະກັນຕົນ ໃນທົ່ວເມືອງ, ການມາໃຊ້ບໍລິການໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ, ການເກັບເງິນສົມທົບຈາກປະຊາຊົນເຂົ້າກອງທຶນເວລາມາບໍລິການ, ການຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ລາຍຮັບວິຊາການຂອງສະຖານທີ່ບໍລິການ, ມູນຄ່າສະເໜີການບໍລິການປິ່ນປົວ ຜູ້ປະກັນຕົນກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຖານທີ່ບໍລິການ, ມູນຄ່າເງິນທົດແທນຄ່າບໍລິການກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ເປັນແຜນປະຕິບັດໃນງວດຕໍ່ໄປ ແລະ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ເປັນເອກະພາບຕໍ່ບົດສະຫຼຸບ ໄຕມາດ I ແລະ ແຜນການ ໄຕມາດ II ເຊິ່ງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການປົກຄຸມ 100% ຂອງປະຊາກອນທົ່ວເມືອງ, ເງິນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການສົມທົບຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໄຕມາດ I ປີ 2019 ທັງໝົດ 30.000.000 ກວ່າກີບ ກວມເອົາ 14,68%ຂອງມູນຄ່າທົດແທນຄ່າບໍລິການ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນເກັບເງິນສົມທົບ 35,01% ຂອງຄົນເຈັບກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ທີ່ມາບໍລິການ.ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຍັງໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ: ບໍ່ໃຫ້ຈົດເງິນກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຈາກງົບປະມານປົກກະຕິ ທີ່ສູນກາງອະນຸມັດ ເຂົ້າເປັນລາຍຮັບວິຊາການຂອງຂະແໜງການຕົນ, ໃຫ້ສ້າງບັນຊີຕິດຕາມ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານສະເພາະກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ຕາມສາລະບານງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເງິນທົດແທນຄ່າປິ່ນປົວຜູ້ປະກັນຕົນ ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດແຂວງ ປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2019 ທັງໝົດ 204.000.000 ກວ່າກີບ. ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານ ອໍາຄາ ລັດສະໝີ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນເມືອງ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຂັ້ນເມືອງ ນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຫັນເປັນແຜນລະອຽດ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າເກົ່າ, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນເມືອງ, ຄະນະຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ຄະນະອໍານວຍການໂຮງໝໍຊຸມຊົນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທົ່ວເຖິງກວ່າເກົ່າ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສະຫຼຸບສັງລວມວຽກງານດັ່າກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


Post a Comment

0 Comments