20 ວິທີເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຫນ້າຄົບຫາ ລອງມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າມີແບບໃດແດ່


1. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ສົນໃຈເຮົາ ຫລາຍກວ່າໂທລະດັບຂອງເຂົາ 
2. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຈູງມືເຮົາ ຕໍ່ຫນ້າຫມູ່ຄູ່ຂອງເຂົາ 
3. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ພູມໃຈໃນໂຕເຮົາ ແລະ ຢາກໂຊເຮົາກັບຄົນທັງໂລກ 
4. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ໂທກັບຫາເຮົາ ເວລາເຮົາຄຽດ ແລະ ວາງສາຍໃສ່ເຂົາ 
5. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຂໍໂທດເປັນ ແລະ ຍອມຮັບຜິດເວລາທີ່ເຂົາຜິດ
6. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ເສຍສະລະຄວາມສຸກຂອງເຂົາໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃນບາງຄັ້ງ 
7. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ມັກເລົ່າສິ່ງດີໆກ່ຽວກັບເຮົາໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ 
8. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຮູ້ສຶກດີ ຫລື ມັກເຮົາ ກັບທຸກສິ່ງເລັກໆນ້ອຍທີ່ເຮົາເຮັດໃຫ້ 
9. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ເບິ່ງເຮົາງາມ ແມ້ນແຕ່ເວລາເຮົາເຊີໆ ຫລື ບໍ່ແຕ່ງຫນ້າ 
10. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຄົບກັນບໍ່ດົນ ກໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາມັກ ຫລື ບໍ່ມັກອັນໃດ
11. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຖາມເຮົາປະຈໍາວ່າທຸກຢ່າງໂອເຄບໍ່ ເມື່ອຍບໍ່ 
12. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຈະບໍ່ຮັບປາກ ຖ້າຮູ້ວ່າເຂົາເຮັດບໍ່ໄດ້ 
13. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ໃຈກ້ວາງ ໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດພາດຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ມັກລື້ຟື້ນເລື້ອງທີ່ຜ່ານໄປແລ້ວ 14. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ມັກລົມເລື້ອງອະນາຄົດທີ່ມີເຮົາກັບເຂົາຮ່ວມກັນ 
15. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຫມູ່ເຮົາຍ້ອງວ່າເຂົາຄືສຸພາບບູລຸດ
16. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າເຂົາແຄ ແລະ ຮັກເຮົາສໍ່າໃດ 
17. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ພະຍາຍາມເຮັດອັນໃດເພື່ອເຊີໄພ້ເຮົາໃນບາງຄັ້ງ 
18. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ເບິ່ງຂ້າມຫມູ່ຊະນິດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຮົາ 
19. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ແນະນໍາໂຕຢ່າງເທ້ໆ ທຸກບ່ອນວ່າເຂົາມີແຟນແລ້ວ 
20. ເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຜູ້ຍິງຄົນໃດປຽບທຽບເຮົາໄດ້ໃນສາຍຕາເຂົາ

ທີ່ເວົ້າມາບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ຊາຍທີ່ເພີເຟັກ ມັນບໍ່ກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ ຫນ້າຕາ ເງິນທອງ ຫລື ຕ້ອງມີແຕ່ຂໍ້ດີ ບໍ່ມີຂໍ້ເສຍ ແຕ່ຈະບອກວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ມີ 20 ຂໍ້ນີ້ ຫລື ໄກ້ຄຽງ ຄືຜູ້ຊາຍທີ່ແຄເຮົາ ແລະ ຄູ່ຄວນທີ່ຈະເລືອກເຂົາ

Post a Comment

0 Comments