ທ່ານເສຍຄ່າທາງປີ 2019 ແລ້ວບໍ່? ອີກ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ! ເລີ່ມ 1/7/19 ຈະປັບໃໝມື້ນີ້ກໍ່ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 ລວມມື້ນີ້ແລ້ວ ກໍ່ມີເວລາອີກ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ກໍານົດການ ຊໍາລະຄ່າທາງ ປົກກະຕິ ຈະໝົດ. ແລະ ແນ່ນອນ, ເລີ່ມວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2019 ກໍ່ຈະເລີ່ມມີມາດຕະການປັບໃໝແນ່ນອນ.


ເປັນຫຍັງຕ້ອງເສຍຄ່າທາງ?
- ເພາະການເສຍຄ່າທາງແມ່ນພັນທະ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ທຸກຄົນ ທີ່ມີພາຫະນະ ເຊັ່ນລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ລົດໂດຍສານ ແລະ ລົດອື່ນໆ ທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ ໃຫ້ຕ້ອງເສຍຄ່າທາງ. ຖ້າບໍ່ມີການປະກອບສ່ວນໃນການເສຍຄ່າທາງ, ລັດກໍ່ຈະບໍ່ມີງົບປະມານພຽງພໍ ເພື່ອການບໍາລຸງຮັກສາ ສ້ອມແປງ ແລະ ຍົກລະດັບທາງ ໃຫ້ດີ ແລະ ທຸກຄົນຈະສາມາດ ເດີນທາງໄປມາຢ່າງສະດວກ.


ການເກັບຄ່າທາງມີຄວາມໂປງໃສບໍ່?
ປະຈຸບັນ ການເສຍຄ່າທາງແມ່ນມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດ ເກັບເຂົ້າຄັງຂອງລັດຖະບານ ເນື່ອງຈາກ ຕ້ອງຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານຢ່າງດຽວ ອັນເຮັດໃຫ້ ການຕົກເຮ່ຍຂອງຂອງເງິນເສຍຄ່າທາງ ທີ່ເຄີຍເກັບກັນແບບເກົ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.


ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທາງແບບໃດແດ່?
ການເສຍຄ່າທາງແມ່ນຕ້ອງເສຍຜ່ານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ BCEL ແລະ ທະນາຄານຄູ່ຮ່ວມງານ.

ໃນສ່ວນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານ 6 ຊ່ອງທາງຄວາມສະບາຍທີ່ງ່າຍ ແລະ ໄວຂຶ້ນ…
1. ຜ່ານເຄົາເຕີບໍລິການ BCEL
2. ຜ່ານ BCEL ONE
3. ຜ່ານ BCEL i-Bank
4. ຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງ BCEL
5. ຜ່ານຕູ້ ຮັບຊໍາລະອັດຕະໂນມັດ
6. ຜ່ານຕົວແທນ BCOME

ຫາກທ່ານມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ກໍ່ສາມາດໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 1555
ອີງຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 0975/ກງ ລົງວັນທີ 1 ເມສາ 2019 ທີ່ໄດ້ ຕໍ່ເວລາເສຍຄ່າທາງອອກໄປອີກ 3 ເດືອນ ຖ້າກາຍປັບໄໝ 0,1% ຕໍ່ມື້. ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນພ້ອມໃນການຊໍາລະຄ່າ ທໍານຽມທາງ ປີ 2019. ກະຊວງການເງິນອອກແຈ້ງການເລື່ອນໄລຍະເວລາສຳລັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງອອກໄປອີກ 3 ເດືອນ ຈາກເດີມ 31 ມີນາ 2019 ມາເປັນ 30 ມິຖຸນາ 2019 ຖ້າກາຍປັບໄໝ 0,1% ຕໍ່ມື້ ຂອງຄ່າທຳນຽມທາງ.


ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງ ມາຍັງທຸກຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄປເສຍຄ່າທາງ ໃຫ້ດໍາເນີນການ, ເພາະຖ້າກາຍ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລ້ວ ຈະຖືກປັບໃໝ ແນ່ນອນ.


ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາລະຈອນ ກໍ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ທາງໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ຕັ້ງດ່າວກວດກາລົດທຸກຄັນ ພ້ອມຕັ້ງສູນບໍລິການ ຈ່າຍຄ່າທາງກັບທີ່.


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


------------------------------------------Post a Comment

0 Comments