3 ໝັດ! ດັບຖ່ານໄຟເກົ່າຂອງແຟນເຮົາບໍ່ໃຫ້ລຸກລາມ ຕັດປັນຫາຫົວໃຈຖີ້ມໄປເລີຍ

1. ບລ໊ອກໃຫ້ຫມົດ:
ກໍ່ປະມານວ່າຕັດໄຟຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນລົມບໍ່ໃຫ້ເຂົາຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ນັ້ນແຫລະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເບີໂທ, ລາຍ, ເຟດບຸກ ຖ້າອີເມວພ້ອມກໍ່ຈະດີຫລາຍ ຕັດຊ່ອງທາງໃຫ້ເຂົາບໍ່ຕ້ອງກັບມາລົມກັນອີກ ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງມີເວລາຄິດເຖິງອະດີດຕໍ່ກັນ ຜ່ານ ໄປຈັກໄລຍະເຂົາກໍ່ຈະລືມໆກັນໄປເອງ.


2. ເກັບກວາດໃຫ້ກ້ຽງ:
ລວມທັງເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ຫລື ຂອງຂວັນທີ່ເຂົາເຄີຍມອບໃຫ້ກໍ່ເກັບໃຫ້ກ້ຽງ ເຊິ່ງເຮົາອາດຈະນໍາໄປບໍລິຈາກກໍ່ ໄດ້ ໄດ້ບຸນແຖມຍັງຊ່ວຍເຂົາລົບອະດີດໄດ້ອີກດ້ວຍ ເອີ້ນວ່າໄດ້ສອງເດັ້ງເລີຍ.


3. ເຕີມຮັກໃຫ້ແຫນ້ນແຟ້ນ:
ເມື່ອເຮົາຈັດການກັບຄົນອ້ອມຂ້າງໄປແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ເວລາທີ່ຈະຈັດການກັບຄົນໄກ້ໂຕແດ່ ໂດຍການເຮັດຄວາມຮັກ ຂອງເຮົາໃຫ້ແຂງແຮງ ສະນິດສະຫນົມກັນຫລາຍຂື້ນ ຫມັ່ນເຕີມຄວາມຫວານໃຫ້ກັນສະເຫມີ ແລະ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າຊ່ອງຫວ່າງເກີນໄປ ເຊິ່ງຕ້ອງຊ່ວຍກັນປະຄັບປະຄອງຮັກໃຫ້ດີ

ຫາກ 3 ວິທີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຍັງດັບຖ່ານໄຟເກົ່າໄດ້ບໍ່ຫມົດ ກໍ່ອາດສະແດງວ່າຄົນທີ່ເຮົາຄົບຢູ່ເຂົາເປັນ ຄົນຄອຍຈຸດໄຟໃຫ້ມັນລຸກຂື້ນມາເອງ ສະນັ້ນລອງຄິດທົບທວນໃຫ້ດີວ່າ ເຂົາຮັກເຮົາແທ້ບໍ່ ແລະ ເຮົາເອງກໍ່ຮັກເຂົາຫລືບໍ່ ສິ່ງສໍາຄັນຄືເຮົາຢູ່ນໍາກັນແລ້ວມີຄວາມສຸກຫລາຍປານໃດເທົ່ານັ້ນເອງ.

ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments