4 ວິທີການອອມເງິນງ່າຍໆສໍາລັບຄູ່ແຕ່ງງານໃໝ່


ວາງແຜນການອອມເງິນງ່າຍໆເຫມາະກັບຄູ່ແຕ່ງງານໃຫມ່ໃຫ້ທັງສອງຄົນໄດ້ວາງແປນການເງິນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຮັດກຸມ ເພື່ອອາະນາຄົດການເງິນທີ່ດີຮ່ວມກັນ ຫລັງຈາກທີ່ຄູ່ຮັກແຕ່ງງານ ແລະ ເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນ ຈາກສະຖາ ນະແຟນປ່ຽນມາເປັນຄູ່ຜົວເມຍ ແນ່ນອນວ່າການວາງແຜນຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນຍ່ອມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງແນ່ນອນ ບໍ່ມີອີກແລ້ວກັບພວກຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ ຄ່າເຄື່ອງສໍາອາງຂອງຂ້ອຍ ຫລື ຄ່າເສື້ອຜ້າຂອງເຈົ້າ ເພາະລາຍຈ່າຍທັງຫມົດນີ້ຈະກາຍເປັນລາຍຈ່າຍທີ່ທັງສອງຄົນຈະຕ້ອງຊ່ວຍກັນຄິດວາງແຜນເພື່ອອະນາຄົດຂອງທັງສອງ ແລະ ສໍາລັບຄູ່ແຕ່ງງານເຂົ້າໃຫມ່ປາມັນທັງຫລາຍມີຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການອອມເງິນແບບງ່າຍໆມາຝາກ ໄວ້ເພື່ອໃຜຢາກລອງນໍາໄປໃຊ້ກໍ່ບໍ່ວ່າກັນເດີ້:


1. ເປີດບັນຊີເງິນຝາກຮ່ວມກັນ:
ການເປີດບັນຊີເງິນຝາກຮ່ວມກັນນອກຈາກຈະເປັນການສ້າງຮາກຖານການເງິນທີ່ດີແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາທັງສອງຄົນຮູ້ສຶກເປັນຄົນໆດຽວກັນຢ່າງສົມບູນ ເພາະເຮົາທັງສອງຕ້ອງຕັ້ງເປົ້າຫມາຍຮ່ວມກັນວ່າຈະເກັບເງິນໄວ້ເພື່ອເຮັດອັນໃດຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ເພື່ອທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອລູກ ເພື່ອຊີວິດຫລັງກະສຽນ ແລະ ເພື່ອເຫດສຸກເສີນເປັນຕົ້ນ ອາດກໍາຫນົດຈໍານວນການອອມຕາມສັດສ່ວນລາຍໄດ້ຂອງແຕ່ລະຄົນ ຫລື ຕາມຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທີ່ຕົກລົງກັນນັ້ນເອງ.


2. ບໍ່ສ້າງຫນີ້ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ:
ແນ່ນອນວ່າຊີວິດຄູ່ແຕ່ງງານຍ່ອມມີລາຍຈ່າຍທີ່ຫລາຍກວ່າຄົນຄົນໂສດຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນໃນລັກສະນະອາການຢາກໄດ້ນັ້ນຢາກໄດ້ນີ້ ເພື່ອມາເຕີມເຕັມຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາົຈະໃຊ້ຈ່າຍຈົນເພີນເກີນໄປ ບາງທີເຮົາອາດຕ້ອງຄຸ້ນຄິດແດ່ວ່າສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄອບຄົວຂອງເຮົາແທ້ຫລືບໍ່ ເພາະເຮົາອາດຄິດໄປເອງຄົນດຽວກໍ່ໄດ້ວ່າມັນສໍາຄັນໃນຄະນະທີ່ຜົວຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດແບບນັ້ນກໍ່ໄດ້.


3. ຫມັ່ນເຮັດບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເປັນປະຈໍາ:
ຫລາຍຄົນອາດເບິ່ງວ່າເປັນເລື້ອງຫຍຸ້ງຍາກ ຈຸກຈິກ ແລະ ຫນ້າລໍາຄານ ແຕ່ການເຮັດບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຈະເຮັດໃຫ້ທັງຜົວແລະເມຍເບິ່ງເຫັນພາບລວມຂອງເງິນ ວ່າເຮົາໃຊ້ຈ່າຍ ຫລື ສີ້ນເປືອງໄປກັບອັນໃດຫລາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວສິ່ງນັ້ນມັນເປັນສິ່ງທີ່ເກີນຄວາມຈໍາເປັນຫລືບໍ່ ຫລື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໃດທີ່ເຮົາສອງຄົນຈະຊ່ວຍກັນປະຢັດໄດ້ແດ່ ນີ້ແຫລະເປັນຂໍ້ດີຂອງການເຮັດບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທີ່ຫນ້ອຍຄົນຈະເຫັນ.


4. ສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມໃຫ້ກັບໂຕເງິນ:
ຫາກເຮົາເຫັນວ່າເງິນໃນບັນຊີເຫມືອນນອນຢູ່ນີ້ງໆບໍ່ໄດ້ເກີດມູນຄ່າໃດໆ (ແລະຮູ້ໂຕວ່າເປັນຄົນເກັບເງິນບໍ່ຢູ່ທັງສອງຄົນ) ແນະນໍາວ່າໃຫ້ອອມເງິນທາງອ້ອມເບິ່ງ ດ້ວຍການປ່ຽນເງິນສິ່ງຂອງທີ່ມີມູນຄ່າເຊັ່ນ: ເຮືອນ, ລົດ, ດິນ ແລະ ທອງຄໍາ ເປັນຕົ້ນ ລວມເຖິງການເວົ້າລົມອັບເດດເລື້ອງເງິນຢູ່ສະເຫມີ ວ່າເຮົາຄວນມີເງິນອອມນໍາກັນເທົ່າໃດ ເປົ້າຫມາຍຢູ່ບ່ອນໃດ ເພື່ອເປັນການເສື່ອມສໍາພັນທະພາບຄູ່ຊີວິດ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງເປົ້າຫມາຍຮ່ວມກັນນັ້ນເອງ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄໍາແນະນໍາເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບຄູ່ຮັກແຕ່ງງານໃຫມ່ທີ່ຢາກຈະເລີ້ມອອມເງິນເອົາໄວ້ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນເລື້ອງຍາກໃນຕອນແລກ ແຕ່ຖ້າເຮົາທັງສອງຄ່ອຍໆລອງເຮັດເທື່ອລະຫນ້ອຍຈົນເປັນນິໃສເຮົາຈະກາຍເປັນຄູ່ຮັກແຕ່ງງານທີ່ມີອະນາຄົດທີ່ດີຈົນແກ່ເຖົ້າໄປດ້ວຍກັນແນ່ນອນ.

Post a Comment

0 Comments