4 ຂໍ້ຄິດ? ບຸກໄຊຊະນະເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາໃຫ້ສໍາເລັດ
1. ເນັ້ນສິ່ງຈໍາເປັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້:

ເຮົາອາດກໍາລັງຄິດວ່າເຮົາຢາກໄດ້ເຮືອນຫລັງໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ 3 ຄັນ ແຕ່ສິ່ງນີ້ຈໍາເປັນຕໍ່ເຮົາແທ້ຫລືບໍ່ ນີ້ເປັນວິທີຈັດການຊີວິດທີ່ງ່າຍຫລາຍໆ ແຕ່ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຫລາຍຂອງມັນແທ້ຈິງ (ຄວາມຕ້ອງການ) ພຽງຢ່າງດຽວເປັນໄດ້ແຄ່ຄວາມເພີ້ຝັນ ເຮົາຕ້ອງມີໃຈຮັກໃນສິ່ງນັ້ນເພື່ອທີ່ຈະເຮັດຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ສໍາເລັດ ເຊິ່ງອາດຕ້ອງແລກມາດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີສີ້ນຫວັງແດ່.


2. ຮຽນຮູ້ຈາກທຸກບົດຮຽນທັງທີ່ດີແລະບໍ່ດີ:

ຊີວິດບໍ່ໄດ້ດີ ຫລື ເລວລ້າຍໄປຫມົດທຸກຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກທັງສ່ວນທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີໄປພ້ອມໆກັນ ຫາກກໍາລັງຮູ້ສຶກຖ່ວມທົ້ນໄປດ້ວຍເລື້ອງລາວດີໆໃນຊີວິດ ໃຫ້ຖາມໂຕເອງວ່າເພາະອັນໃດເຖິງເຮັດສໍາເລັດ ແລະ ຈະໃຊ້ວິທີນັ້ນອີກໄດ້ບໍ່ ໃນທາງກັບກັບເຮົາກໍ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ເຕີບໃຫຍ່ຈາກເລື້ອງລາວທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ໄດ້ ດ້ວຍການພິຈາລະນາສາເຫດຄວາມຜິດພາດ ແລະ ວິທີຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຊໍ້າອີກຄັ້ງ ລອງຫາເວລາໃນທຸກໆອາທິດມາຄິດທົບທວນຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງເຮົາ ມັນເປັນທາງດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໄປຈົນເຖິງຈຸດທີ່ບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃນຊີວິດໄດ້ ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດຫລາຍຂະຫນາດນັ້ນ ແຕ່ຫາກສາມາດນໍາຂໍ້ຄິດຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຢ່າງ ຈາກເຫດການທີ່ປະສົບມາໃຊ້ໄດ້ ນັ້ນກໍ່ເປັນສັນຍານວ່າເຮົາມາຖືກທາງແລ້ວ.


3. ຈົດຈໍ່ໄປທີ່ຜົນລັບ:

ການຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຫລາຍສິ່ງໄປພ້ອມກັນໃຫ້ເຮົາເສຍສະມາທິໄດ້ງ່າຍ ເຮົາຄວນຈະວາງແຜນ ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ເປົ້າຫມາຍໄລຍະປານກາງ ແລະ ເປົ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຫ້ບໍ່ຫລຸດໄປຈາກເປົ້າຫມາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຕັ້ງຄໍາຖາມກັບທຸກສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່ວ່າ ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍໄລຍະສັ້ນ ໄລຍະປານກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງເຮົາໄດ້ບໍ່ ຫາກຄໍາຕອບຄື ບໍ່ ແປວ່າເຮົາຕ້ອງກັບມາທົບທວນມັນໃຫມ່ແລ້ວ ການຈົດຈໍ່ທີ່ຜົນລັບເປັນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ.


4. ບົດຮຽນຫລັກຄືການຄິດກ່ອນເຮັດ ແລະ ຫລັງເຮັດສະເຫມີ:

ພິຈາລະນາວ່າສິ່ງທີ່ກໍາລັງຈະເຮັດຊ່ວຍພາເຮົາເຂົ້າໄກ້ເປົ້າຫມາຍຂື້ນຫລືບໍ່ ລວມເຖິງປະເມີນສິ່ງທີ່ເຮັດໄປແລ້ວ ວ່າຜົນລັບອອກມາຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຫລື ເຮົາຄວນເຮັດໄດ້ດີກວ່ານີ້ ເປັນເລື້ອງຍາກທີ່ຈະຢຸດຖ້າບໍ່ເຖິງເຄິ່ງທາງແລ້ວ ແຕ່ນີ້ຄືສ່ວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຫາກເຮັດໄດ້ ຜົນລັບຈາກທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຈະອອກມາດີກວ່າເກົ່າແນ່ນອນ.

ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments