5 ເຫດຜົນ! ເປັນຫຍັງ? ເຮົາຄວນເກີດມາອ່ານຫນັງສືເປັນປະຈໍາໃນຕອນເຊົ້າ


ການອ່ານໜັງສື ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍໆດ້ານ. ເຊີ່ງການອ່າໃນທີ່ນີ້ຄືການໄດ້ຈັບ ປື້ມໜັງສືແທ້ໆ ບໍ່ແມ່ນການອ່ານແບບຜ່ານດິຈີຕອນ ຫຼື ອັນອື່ນ. ໂດຍສະເພາະຕອນເຊົ້າ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການອ່ານໜັງສື ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີ. ເຮົາຈະພາທ່ານມາຮັບຮູ້ວ່າ ການອ່ານໜັງສືຕອນເຊົ້າຈະມີດີຫຍັງແດ່?

1. ເຮົາຈະໄດ້ມີເວລາພັກຜ່ອນແທ້ໆ:
ໃນຍຸກທີ່ເທັກໂນໂລຍີເຂົ້າມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດມະນຸດ ຫລາຍຄົນຕ່າງກໍ່ໃຊ້ເວລາຫວ່າງໄປກັບການສັ່ງຫລີ້ນໂທລະສັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫລີ້ນ IG Facebookຕອບແຊັດ ຫລື ຕອບອີເມວ ເຊິ່ງໃນບາງຄັ້ງມັນ ກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຄຽດໄດ້ ເຖິງວ່າ IG ຫລື Facebookຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເພີດເພີນໄປກັບເລື້ອງລາວຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ຫາກເບິ່ງອີກມຸມຫນຶ່ງ ການຫລີ້ນໂຊຊຽວມີເດຍອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເລີ້ມປຽບທຽບຊີວິດຂອງໂຕເອງກັບຊີວິດຂອງຄົນໃນໂຊຊຽວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີໄດ້ງ່າຍຫລາຍ ໂດຍສະເພາະຫາກອີກຝ່າຍມີຊີວິດທີ່ເລີດຫລູຫລາຍກວ່າ ແຕ່ຫາກເຮົາໃຊ້ເວລາອ່ານຫນັງສືງຽບໆຄົນດຽວໃນຕອນເຊົ້າ ນັ້ນເທົ່າກັບວ່າເຮົາປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່າງແທ້ຈິງ

2. ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ:
ຫາກເຮົາເລີ້ມຕົ້ນເຊົ້າວັນໃຫມ່ດ້ວຍການອ່ານຫນັງສືຈັກ 30 ນາທີ ເຮົາອາດໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຫມ່ໆ ແລະ ມັນຈະຍິ່ງເປັນເລື້ອງດີຖ້າຫນັງສືເລື້ອງທີ່ເຮົາກໍາລັງອ່ານມີຄວາມຮູ້ທີ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດກັບກິດຈະການສ່ວນໂຕຂອງເຮົາ ຫລ ວຽກທີ່ເຮົາເຮັດ ແຕ່ຫາກເຮົາເລືອກອ່ານເປັນນະວະນິຍາຍ ເຮົາກໍ່ຍັງຄົງໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈເຊັ່ນກັນ ການອ່ານຫນັງສືຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຫລຸດເຂົ້າໄປສູ່ອີກໂລກຫນຶ່ງ ແລະ ໄດ້ເຫັນມຸມມອງຄວາມຄິດຂອງຄົນ ຫລື ສິ່ງຕ່າງໆຫລາຍຂື້ນ

3. ໄດ້ຝຶກສະມາທິໄປໃນຕົວ:
ການອ່ານຫນັງສືຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຝຶກສະມາທິ ເພາະເຮົາຕ້ອງນັ່ງຈົດຈໍ່ກັບການອ່ານຫນັງສືເທື່ອລະຫນ້າ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຫລາຍຄົນອາດຄິດວ່າການເຮັດສະມາທິຄືການນັ່ງຂັດສະມາທິ ແລະ ເອົາມີວາງໄວ້ທີ່ຫນ້າຕັກ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເຮົາສາມາດຝຶກສະມາທິໄດ້ຫລາຍວິທີ ການນັ່ງງຽບໆຄົນດຽວ ແລະ ຈົດຈໍ່ກັບບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນເທັກໂນໂລຍີກໍ່ນັບວ່າເປັນການເຮັດສະມາທິຄືກັນ ເຊິ່ງການເຮັດແນວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄຽດຫນ້ອຍລົງ ແລະ ຮູ້ສຶກສະຫງົບທ່າມກາງໂລກທີ່ແສນຈະວຸ້ນວາຍ

4. ມີເວລາສ່ວນໂຕຢູ່ກັບໂຕເອງ:
ໃນແຕ່ລະວັນບາງຄົນອາດຕ້ອງພົວພັນກັບວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຫລາຍຈົນເກືອບບໍ່ມີເວລາວ່າງໃຫ້ໂຕເອງ ແຕ່ການເພີ້ມກິດຈະວັດຍາມເຊົ້າຄືການອ່ານຫນັງສືນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ມີເວລາຢູ່ກັບໂຕເອງ ແລະ ມີເວລາສ່ວນໂຕກ່ອນທີຈະເລີ້ມຕົ້ນເຊົ້າວັນໃຫມ່ ໃນລະຫວ່າງນີ້ເຮົາຈະໄດ້ຕັດຂາດຈາກໂລກພາຍນອກຊົ່ວຄາວ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການມີເວລາໃຫ້ໂຕເອງຍັງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກດີຂື້ນອີກດ້ວຍ ເພາະເມື່ອເຮົາໄດ້ພັກຜ່ອນ ຄວາມຄຽດກໍ່ຈະລົດລົງ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະ ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຂຸ່ນມົວ

5. ມີເວລາຄິດ: 
ມັນເປັນເລື້ອງງ່າຍທີ່ເຮົາຈະສະຕິຫລຸດໃນມື້ທີ່ມີແຕ່ເລື້ອງວຸ້ນວາຍເຂົ້າມາ ຖ້າເຮົາກໍາລັງເຈິກັບສະຖານະການທີ່ຫນ້າລໍາຄານ ຫລື ກໍາລັງແກ້ໄຂປັນຫາບາງຢ່າງ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກໍ່ຈະຕາມມາຫລອກຫລອນເຮົາໃນຊ້ວງເຊົ້າ ກ່ອນນອນ ແລະ ເມື່ອເຮົາກໍາລັງນັ່ງເຮັດວຽກ ຖ້າເຮົາອ່ານຫນັງສືຈັກເລັກນ້ອຍໃນຕອນເຊົ້າ ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເວລາຄິດ ເຖິງວ່າເຮົາຈະໂຟກັດໄປທີ່ເລື້ອງລາວການອ່ານ ແຕ່ສະຫມອງກໍ່ຈະພາຍາຍາມຄິດຫາທາງອອກໃນເລື້ອງທີ່ເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ໄປພ້ອມໆກັນ ຫລັງຈາກທີ່ອ່ານຫນັງສືຈົບແລ້ວ ເຮົາຈະມີສະຫມອງທີ່ປອດໂປ່ງພ້ອມສໍາລັບເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ

Post a Comment

0 Comments