6 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ແຮ໋ບປີ້ ເປັນເດັກດີທີ່ມີຄວາມສຸກໄດ້ງ່າຍໆ
1. ຫລີ້ນກັບລູກເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສໍາພັນ: ການຫລີ້ນເປັນສິ່ງງ່າຍໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສຸກ ຍິ່ງຖ້າເຂົາໄດ້ມີອິດສະລະ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຈິນຕະນາການໃນການຫລີ້ນແບບຕ່າງໆແລ້ວ ເຂົາຈະມີໂອກາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນການຫລີ້ນໄດ້ເອງ ແລະ ຖ້າມີພໍ່ແມ່ມາຮ່ວມຫລີ້ນນໍາ ກໍ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ດີຍີ່ງຂື້ນ ນອກຈາກນີ້ການສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ລູກດ້ວຍການກອດ ຫລື ຫອມແກ້ມ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄກ້ຊິດກັບລູກ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃນຄອບຄົວຍິ່ງຂື້ນນໍາອີກ.


2. ອ່ານຫນັງສືນໍາກັນທຸກມື້: ພໍ່ແມ່ເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງລູກນ້ອຍຈຶ່ງມັກໃຫ້ເລົ່ານິທານໃຫ້ຟັງເປັນປະຈໍາ ນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍມັກຟັງສຽງຂອງພໍ່ແມ່ອ່ານຫນັງສື ຫລື ເລົ່ານິທານໃຫ້ຟັງຢູ່ສະເຫມີ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນພັດທະນາການທາງສະຫມອງຂອງລູກ ແລະ ຍັງເພີ່ມຄວາມແນ້ນແຟ້ນໃນຄອບຄົວໄດ້ດີີອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນການອ່ານຫນັງສືໃຫ້ລູກຟັງພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພໍ່ແມ່ຄວນອ່ານຫນັງສືກັບລູກນໍາ ສະລັບການສອນຄໍາສັບ ຫລື ຖາມຕອບກ່ຽວກັບເນື້ອຫາ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກເພີດເພີນແລ້ວ ຍັງເປັນການປູກຝັງໃຫ້ຮັກການອ່ານອີກດ້ວຍ.


3. ໃຫ້ລູກສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບຫມູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ: ການເຂົ້າສັງຄົມເປັນພື້ນຖານການສ້າງບຸກຄະລິກຕະພາບທີ່ເຫມາະສົມຂອງເດັກ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ການຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຄົນໃນສັງຄົມ ທັງຫມູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ລວມເຖິງໄດ້ພັດທະນາທັກສະດ້ານອາລົມທີ່ດີ ເຊິ່ງຈະເປັນພື້ນຖານທີ່ດີໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃນອະນາຄົດ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ຮູ້ຈັກລະບຽບວິໃນ ຮູ້ຈັກການແບ່ງປັນ ຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ດີ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີໃນການໃຊ້ຊີວິດ.


4. ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ເຂົາເຫັນ: ການສອນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການທີ່ໂຕຜູ້ສອນ ຫລື ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເຮັດໂຕເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ລູກເຫັນຢູ່ສະເຫມີ ເພາະເດັກຈະຊຶມຊັບຈາກພຶດຕິກໍາທີ່ຜູ້ໃຫ່ຍສະແດງອອກມາໂດຍອັດຕະໂນມັດຫລາຍກວ່າການສອນດ້ວຍຄໍາເວົ້າໃດໆ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງກິລິຍາແຂງກະດ້າງອອກມາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນພໍ່ແມ່ ຈຶ່ງຕ້ອງດູແລໂຕເອງ ແລະ ຄວບຄຸມອາລົມໃຫ້ດີຢູ່ສະເຫມີ.


5. ຍ້ອງຍໍເມື່ອລູກເຮັດສິ່ງທີ່ດີ: ເມື່ອລູກເຮັດຄວາມດີ ຫລື ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງເຫມາະສົມ ຄົນເປັນພໍ່ແມ່ກໍ່ຄວນໃຫ້ຄໍາຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາຊື່ນຊົມຍິນດີສໍ່າໃດເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫລືອວຽກເຮືອນ ຫລື ແບ່ງປັນຂະຫນົມໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ເຊິ່ງຄໍາຊົມນີ້ຖືເປັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ແຮງເສີມທາງບວກທີ່ຈະຊ່ວຍຜັກດັນໃຫ້ເດັກເຮັດໃນສິ່ງດີໆຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາມີແຮງກະຕຸ້ນໃນການຮຽນລວມເຖິງການໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ຍັງເພີ່ມຄວາມສໍາພັນທີ່ດີໃນຄອບຄົວອີກດ້ວຍ.


6. ສັງເກດພຶດຕິກໍາລູກຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ: ພໍ່ແມ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຫມັ່ນສັງເກດພຶດຕິກໍາຂອງລູກຄະນະທີ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ ວ່າເຂົາມີພຶດຕິກໍາແບບໃດ ສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບຫມູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄູອາຈານໄດ້ບໍ່ ໂດຍອາດຖາມຈາກຄູປະຈໍາຫ້ອງ ຫລື ໂຕຂອງລູກເອງວ່າມື້ນີ້ທີ່ໂຮງຮຽນເປັນແນວໃດ ຮຽນວິຊາຫຍັງ ຫມູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄູເປັນແນວໃດ ລວມເຖິງສັງເກດພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາຄະນະຢູ່ເຮືອນ ຫາກບາງມື້ລູກເບິ່ງຊຶມໆ ບໍ່ລ້າເລີງຄືແຕ່ລະມື້ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຄວນເວົ້າລົມປັບທຸກກັບລູກ ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າເຂົາຍັງມີພໍ່ແມ່ຢູ່ຂ້າງໆສະເຫມີ.


ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments