ສົມທຽບຄ່າໄຟຟ້າ ການຄິດໄລ່ແບບປະຈຸບັນ ແລະ ແບບໃໝ່ ຕົວຄູນດຽວ 700 ກີບ (ແບບໃດຖືກ ແບບໃດແພງ) ເບິ່ງເລີຍ
ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2019 ຈາກການລາຍງານຂ່າວຂອງ ສໍານັກຂ່າວສານແຫ່ງ ປະເທດລາວ ຂປລ, ລັດຖະບານ ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ຕົວຄູນ ຄ່າໄຟຟ້າໃໝ່ ເຊິ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ມີການສະເໜີ ກໍານົດ ລາຄາດຽວ ຄື 700 ກີບ ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການເຮັດນະໂຍບາຍ ລຸດໃຫ້ອີກ 50% ສໍາລັບ ຄອບຄົວ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ເຊິ່ງໃນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ແນ່ນອນວ່າ ເງື່ອນໄຂໃດແດ່ ຈະໄດ້ ສິດທິພິເສດ ຮັບສ່ວນຫຼຸດອີກ 50%.


ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ດີ ຮັກລາວໂທລະໂຄ່ງ ຈະເອົາຕົວຄູນ 700 ຕົວດຽວ ມາວິເຄາະໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄ່າໄຟຟ້າຖືກລົງແຕ່ກ່ອນແທ້ບໍ່? ເມື່ອມາຄິດໄລ່ ສົມທຽບກັບ ການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ. ພວກເຮົາ ເອົາການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ 6 ຕົວຢ່າງ ມາໄລ່ໃຫ້ເບິ່ງດັ່ງນີ້

ຖ້າຄອບຄົວໃດ ໃຊ້ໄຟຟ້າປະຢັດ ປະມານ 0-300 ກິໂລວັດໂມງ ຕໍ່ເດືອນ, ຈະເຫັນວ່າ ຄ່າໄຟຟ້າ ທີ່ໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ລາຄາແບບເກົ່າ ແມ່ນຈະລາຄາຖືກວ່າ ການຄິດໄລ່ແບບໃໝ່. ດັ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງເທີງ. ຕົວຢ່າງທີ່ 1 ຄອບຄົວ ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າພຽງແຕ່ 150 ກິໂລວັດໂມງ ຕໍ່ເດືອນ, ການໃຊ້ຕົວຄູນໃໝ່ 700 ຈະເຫັນວ່າ ຄ່າໄຟຟ້າ ຈະແພງກ່ອນ ວິທີໄລ່ແບບເກົ່າ ເຖິງ 2 ເທົ່າ, ເຊິ່ງຈະເສຍຄ່າໄຟຟ້າ ເພິ່ມເຖິງ 44,500 ກີບ. ເຊັ່ນດຽວກັບ ຕົວຢ່າງທີ່ 2 ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ 300 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ເດືອນ ນັ້ນການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າແບບໃໝ່ ຈະແພງກວ່າແບບເກົ່າ ອີກປະມານ 31,050 ກີບ.


ຈາກການຄິດໄລ່ ຈະເຫັນວ່າ ບໍ່ວ່າຈະ ວິທີການຄິດໄລ່ແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່ ຫາກ ຜູ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ປະມານ 450 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ເດືອນ ຄ່າໄຟຟ້າ ແມ່ນເກືອບຊໍ້າກັນ. ມີສ່ວນຕ່າງພຽງ 200 ກີບ. ດັ່ງຕົວຢ່າງ ການຄິດໄລ ທີ 3 ຂ້າງລຸ່ມ
ຖ້າຫາກຄອບຄົວໃດ ໃຊ້ໄຟຫຼາຍກວ່າ 450 ກິໂລວັດໂມງ ຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຈະເສຍຄ່າໄຟຟ້າຖືກລົງ ດັ່ງຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ສົມທຽບ ທີ 4, 5, 6 ແລະ 7 ຂ້າງລຸ່ມ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ການຄິດໄລ່ ຕົວຄູນ 700 ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ມີປະລິມານ ຫຼາຍກ່ອນ 450 ກິໂລວັດໂມງ ຕໍ່ເດືອນ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າໜ້ອຍລົງ. ສ່ວນຄອບຄົວໃດ ໃຊ້ໄຟຟ້າ ໜ້ອຍກວ່າ 450 ກິໂລວັດໂມງ ຕໍ່ເດືອນ ອາດໄດ້ເສຍຄ່າໄຟຟ້າແພງຂຶ້ນ, ແຕ່ແນ່ນອນ ນະໂຍບາຍ ສ່ວນຫຼຸດ 50% ອາດຈະຊ່ວຍແບ່ງເບົ່າ ຜູ່ມີລາຍຮັບໜ້ອຍ ຢູ່ຈຸດນີ້ໄປໄດ້.

ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປວ່າ ເພິ່ນຈະມີການຮັບຮອງ ແລະ ອານຸມັດຄ່າໄຟຟ້າ ແບບໃດແທ້.


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


------------------------------------------

Post a Comment

0 Comments