7 ວິທີ! ການສ້າງເຄືອຂ່າຍດີໆໃນການເຮັດວຽກ

1. ເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບ 2-3 ຄົນ ໃຫ້ດີກ່ອນ:


ຍົກໂຕຢ່າງເຊັ່ນ ໃນງານສະແດງສິນຄ້າ ແທນທີ່ເຮົາ

ຍ່າງຫານາມບັດຂອງທຸກໆບໍລິສັດ ລອງຄົ້ນຫາຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາກັບບໍລິສັດທີ່ຕອບໂຈດສາງສາມບ່ອນ ລອງເວົ້າລົມສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບພວກເຂົາໃຫ້ແຫນ້ນແຟ້ນກ່ອນທີ່ຈະໄປເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນ ຫລື ບໍລິສັດອື່ນໆ.


2. ສາຍດ່ຽວງານອີເວັ້ນ:

ລອງເວົ້າລົມກັບຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກມາກ່ອນ ເຄັດລັບ ຍ່າງເຂົ້າໄປຫາຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ ທີ່ກໍາລັງເວົ້າກັບຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຢູ່ ພະຍາຍາມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສົນທະນາ ຫລື ອາດເວົ້າລົມກັບຄົນແປກຫນ້າໃນບາ ຫລື ຮ້ານກາເຟກໍ່ໄດ້.


3. ຈັດຕັ້ງກຸ່ມທຸລະກິດ:

ຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມສະມາຄົມການຄ້າ ຫລື ກຸ່ມເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດແທ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ຈະແນະນໍາເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນໆອີກດ້ວຍ.


4. ຂື້ນເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ:

ເປັນຜູ້ນໍາດ້ານຄວາມຄິດ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຖະຫນັດ ສະເຫນີໂຕເອງຂື້ນເວົ້າໃນງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບສະມາຄົມທຸລະກິດ ຫລື ການຄ້າ ບາງງານອາດຈະຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ຂື້ນໄປເທິງເວທີ ແຕ່ນັ້ນກໍ່ຖືເປັນການລົງທຶນທີ່ຊານສະຫລາດ.


5. ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນໄລໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ:

ຫາກເຮົາຜະລິດເນື້ອຫາທີ່ມີຄຸນະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງເຮົາຜ່ານບລ໊ອກ LinkedIn Facebook ຈົດຫມາຍ ຂ່າວ ຫລື ວິດີໂອ ໃຊ້ສື່ອອນໄລໃນການເຜີຍແຜ່ສູ່ວົງກວ້າງ ເນື້ອຫາເຫລົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນທີ່ສົນໃຈໃນເລື້ອງດຽວກັນໄດ້ງ່າຍ.


6. ລິດລາຍຊື່ Top 100 ຂອງຄົນທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ຈັກ:

ເຄັດລັບຈາກ Rod Santomassimo ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂາຍຂອງ Massimo Group ກ່າວວ່າ ເຮົາຄວນລິດລາຍຊື່ບຸກຄົນຊັ້ນນໍາໃນສາຂາຕ່າງໆ ໃນອຸດສາຫະກໍາຂອງເຮົາ ຄົນທີ່ເຮົາຕ້ອງການເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຂົາເປັນປະຈໍາ.


7. ຕິດຕາມຜົນ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສໍາພັນ:

ນັດກິນອາຫານ ຫລື ດື່ມກາເຟກັບຄົນທີ່ເຮົາຫາກໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ ເພື່ອເພີ້ມລະດັບຄວາມສໍາພັນໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ.


ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ


Post a Comment

0 Comments