8 ວິທີຄິດ! ເລື່ອງຄວາມຮັກ ເພື່ອ ບໍ່ໃຫ້ໂຕເອງເປັນທຸກບົດຄວາມນີ້ ແມ່ນເໝາະສໍາລັບຄົນທີ່ ຢາກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມຮັກ ທີ່ບໍ່ເຈັບປວດ ຕ້ອງອ່ານຄໍາແນະນໍານີ້ເລີຍ....

1. ມີຄວາມສຸກໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງ:
ນັ້ນຄືການບໍ່ເອົາຫົວໃຈ ແລະ ຊີວິດໄປຍຶດຕິດກັບຄົນອື່ນຫລາຍເກີນໄປ ໃຫ້ຖືວ່າການມີຄົນຮັກເປັນພຽງໂບນັດທີ່ໄດ້ຮັບເທົ່ານັ້ນ ສຸດທ້າຍແລ້ວຊີວິດເຮົາກໍ່ຕ້ອງມີວັນແຍກຈາກກັນເຫມືອນເດີມ

2. ບໍ່ຄາດຫວັງເກີນໄປ:
ເຖິງເຮົາຈະເປັນຄົນທໍາມະດາທົ່ວໄປ ທີ່ບໍ່ອາດຈະຫ້າມໃຫ້ໂຕເອງຄິດຮັກໃຜໄດ້ເລີຍ ແຕ່ເຮົາສາມາດທີ່ຈະລົດຄວາມຄາດຫວັງຂອງໂຕເອງໄດ້ ບໍ່ໃຫ້ມັນຫລາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຫລາຍຂື້ນໄດ້ເພາະໂອກາດທີ່ເຮົາຈະສົມຫວັງກໍ່ຈະຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ

3. ຍອມຮັບຄວາມຈິງ:
ສິ່ງທີ່ຜູ້ຍິງແກ່ງເຂົາຄິດຢູ່ສະເຫມີນັ້ນກໍ່ຄື ບໍ່ມີອັນໃດໃນໂລກສົມບູນແບບ ແລະ ຮູ້ຈັກຍອມຮັບຄວາມຈິງ ເພາະໂດຍທໍາມະຊາດຄົນເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍສີ້ນເຊີງ ບໍ່ວ່າຈະທາງຮູບຮ່າງຫນ້າຕາ ຈິດໃຈ ຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ ເຊິ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ມັກເຮັດໃຫ້ຄົນມີຮັກເກີດປັນຫາໄດ້ ແຕ່ຫາກເຮົາທໍາໃຈຍອມຮັບໃນຂໍ້ແຕກຕ່າງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ມີຄວາມທຸກທາງໃຈເລີຍ

4. ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄວາມສຸກນໍາ:
ການມີຄວາມສຸກສໍາລັບຄວາມຮັກນັ້ນ ມັນຄືຄົນທັງສອງຕ້ອງຮູ້ສຶກຄືກັນ ບໍ່ແມ່ນພຽງຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າສຸກ ລວມໄປເຖິງຄວາມສະບາຍໃຈພ້ອມ ເພາະຫາກເຮົາມີຄວາມຄຽດສະເຫມີພາບກັນທາງຄວາມສຸກແລ້ວ ກໍ່ຈະບໍ່ມີໃຜທຸກເພາະຄວາມຮັກນັ້ນເອງ

5. ເຂົ້າໃຈຄວາມປ່ຽນແປງ:
ຢ່າງທີ່ບອກໄປຕອນຈົ້ນວ່າຄວາມຮັກເປັນສິ່ງຊັບຊ້ອນຫລາຍໃນຊີວິດມະນຸດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ດັ່ງນັ້ນການທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ວ່າວັນຫນຶ່ງມັນຕ້ອງມາເຖິງຈຸດທີ່ບໍ່ເຫມືອນເດີມ ເຮົາກໍ່ຈະທຸກໃຈຫນອ້ຍ ຫລື ບໍ່ກໍ່ບໍ່ຮູ້ສຶກທຸກໃຈເລີຍຊໍ້າ ເຊິ່ງຖືເປັນການຄິດທີ່ໃຊ້ປົກປ້ອງໂຕເອງໄດ້ດີ

6. ຕ້ອງເຮັດຊີວິດໃຫ້ສົມດູນ:
ມັນຄືການກະທໍາທີ່ເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ໂຕເອງ ແລະ ຄົນຮັກ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດບາລານໄດ້ແບບບໍ່ສຸກຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ທຸກຫລາຍເກີນໄປ ນັ້ນຄືການທີ່ເຂົ້າໃຈກັນ ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນຮັກ ຄົນຮັກກໍ່ຈະເຂົ້າໃຈເຮົາ ເຊິ່ງມັນຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດເຮົາເກີດຄວາມບາລານໃນຄວາມຮັກນັ້ນເອງ

7. ການສະແດງອອກທາງຄວາມຮັກ:
ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນກໍ່ຄືການກະທໍາທີ່ທັງສອງຄົນສະແດງອອກຕໍ່ກັນ ເພາະມັນຖືເປັນສິ່ງທີ່ກໍາຫນົດໃຫ້ອີກຝ່າຍມີສຸກ ຫລື ມີທຸກໄດ້ເລີຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຕະຫນັກໃຫ້ຫລາຍທຸກຄັ້ງກ່ກອນທີ່ຈະເຮັດອັນໃດ ເພາະບາງທີມັນອາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນກັບມາທີ່ຊີວິດເຮົາໄດ້ພ້ອມ

8. ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ:
ແຕ່ບໍ່ຫລາຍເກີນໄປ ຫລື ຈະເອີ້ນວ່າການຄິດເຂົ້າຂ້າງໂຕເອງກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງເບິ່ງເລິກໆແລ້ວມັນຄືການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຊັ້ນດີໃຫ້ກັບໂຕເຮົາເອງເລີຍ ເພາະຫາກເກີດປັນຫາຂື້ນເຮົາມົວແຕ່ມານັ່ງຄິດລົບ ຊີວິດເຮົາກໍ່ຈະຍິ່ງເລວລ້າຍລົງ ໂດຍສະເພາະດ້ານຈິດໃຈ ແຕ່ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີຫລາຍເກີນໄປກໍ່ອາດຈະຢ້ອນກັບມາທໍາຮ້າຍເຮົາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນໃຊ້ເຫດຜົນປະກອບໃນການຕັດສິນໃຈດ້ວຍທຸກຄັ້ງ

Post a Comment

0 Comments