8 ແນວຄິດ! ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງໂສດອີກຕໍ່ໄປ...
1. ປັບປ່ຽນລຸກໂຕເອງໃຫມ່ໃຫ້ສວຍໃສກວ່າເກົ່າ:
ສາວໆບາງຄົນທີ່ຢູ່ກັບໂຕເອງທຸກມື້ ມັກຈະຫລົງລືມທີ່ຈະໃສ່ໃຈດູແລໂຕເອງ ໂດຍສະເພາະເລື້ອງເສື້ອຜ້າຫນ້າຜົມ ຖືວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍໆ ໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂຕເອງດູດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງຫັນມາສົນໃຈ ບໍ່ຈໍາເປັນວ່າຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການທີ່ເຮົາຫັນມາເຮັດໃຫ້ໂຕເອງດູດີ ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນຫລາຍດ້ານ ຫາກເວລາເຮົາໄປພົບປະໃຜກໍ່ຈະເບິ່ງຫນ້າເຊື່ອຖື ຫນ້າເບິ່ງ ຫນ້າເວົ້າລົມນໍາ ເບິ່ງມີສະເຫນ່ຈົນອີກບໍ່ດົນຫນຸ່ມໆກໍ່ຈະມາຫາແນ່ນອນ.


2. ຫັນມາໃສ່ໃຈອອກກໍາລັງກາຍ ແນວສາວສະປອດເກີລອງເບິ່ງ:
ວິທີນີ້ເປັນການສ້າງສະເຫນ່ທາງອ້ອມອີກວິທີຫນຶ່ງ ເພາະ ວ່າຖ້າເຮົາມີການໃສ່ໃຈດູແລໂຕເອງແລ້ວ ພໍຫນຸ່ມໆທີ່ມາພົບເຫັນເຂົາກໍ່ຈະເກີດຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ອາດຈະຕົກຫລຸມຮັກກໍ່ເປັນໄດ້.


3. ທ່ອງເອົາໄວ້ວ່າເຮົາເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອໂຕເອງຢ່າພະຍາຍາມປ່ຽນແປງໂຕເອງເພື່ອໃຜ:
ຫລາຍຄັ້ງທີ່ສາວໆອົກຫັກ ຖືກຜູ້ຊາຍປະຕິເສດກໍ່ມັກຈະໂທດໂຕເອງແລ້ວຫັນມາປ່ຽນແປງໂຕເອງເພື່ອໃຫ້ຖືກໃຈເຂົາ ພະຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງໃນແບບທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຂົາກໍ່ບໍ່ສົນໃຈເຮົາຢູ່ດີ ສະນັ້ນ ທາງທີ່ດີເຮົາຕ້ອງມີສະຕິ ແລະ ເຕືອນໂຕເອງສະເຫມີວ່າທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາກໍາລັງຈະເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປ່ຽນແປງໂຕເອງ ຫລື ການພະຍາຍາມເຮັດອັນກໍ່ຕາມ ເຮົາຕ້ອງເຮັດເພື່ອໂຕເອງ ຕ້ອງຮັກໂຕເອງກ່ອນ ແລ້ວຄົນອື່ນເຖິງຈະເຫັນຄຸນຄ່າເຮົາ.


4. ລອງອອກນອກກອບທີ່ເປັນຢູ່ ລອງເຮັດກິດຈະກໍາໃຫມ່ໆ ບໍ່ບໍ່ເຄີຍລອງແດ່:
ສາວໆບາງຄົນຢ້ານການອອກນອກກອບ ມັກສ້າງກອບໃຫ້ໂຕເອງຍ່າງຈົນບາງຄັ້ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຢູ່ແຕ່ບ່ອນເດີມໆ ບໍ່ໄດ້ເຈິໂລກໃຫມ່ ຫມູ່ໃຫມ່ ສັງຄົມໃຫມ່ໆ ສິ່ງນີ້ແຫລະທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບມັນຫລາຍກວ່ານັ້ນ ມັນຄືການໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆ ປະສົບການໃຫມ່ໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົານໍາກັບມາພັດທະນາໂຕເອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ເລື້ອງຈະເຈິເນື້ອຄູ່ຫລືບໍ່ເຈິ ກໍ່ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ສະເຫນ່ພ້ອມ.


5. ສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນໃຈໃຫ້ກັບໂຕເອງໃນທຸກໆເລື້ອງ:
ຈື່ເອົາໄວ້ວ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື້ອງໃດໆ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຫມັ້ນໃຈ ແລະ ເຊື່ອຫມັ້ນໃນໂຕເອງ ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະສາມາດເຮັດສິ່ງນັ້ນອອກມາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຢ່າຄິດວ່າໂຕເອງດ້ອຍກວ່າໃຜ ຢ່າຄິດວ່າເຮົາບໍ່ງາມ ບໍ່ມີຫນຸ່ມໆມາເບິ່ງດອກ ຖ້າຄິດແບບນັ້ນຄົງຫາຄູ່ຍາກແລ້ວລະ ຕ້ອງເຊື່ອຫມັ້ນວ່າໃນໂຕເຮົາມີສິ່ງທີ່ດີໆ ສາມາດດຶງດູດຄົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ຄືກັນ ແລ້ວສະແດງມັນອອກມາເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງເຮົາໃຫ້ໄດ້ເຊັ່ນ: ຫາກເຮົາມີຄວາມສາມາດດ້ານດົນຕີກໍ່ສະແດງອອກມາ ບ່ອນນີ້ແຫລະຄືສະເຫນ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີກັນທຸກຄົນ.


6. ຮຽນເປັນຄົນລ້າເລີງສົດໃສຢ່າມົວແຕ່ເສົ້າ:
ຄວາມລ້າເລີງນັ້ນກໍ່ເປັນສະເຫນ່ອີກຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ຫນຸ່ມໆມັກ ເວລາສາວໆລ້າເລີງນັ້ນມັນເຫມືອນໂລກນີ້ສົດໃສ ຫນຸ່ມໆຄົນໃດກໍ່ຢາກຢູ່ໃກ້ໆ ແຕ່ໃນທາງກັບກັບຖ້າເຮົາເອົາແຕ່ເສົ້າຄິດວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງໂສດ ກໍ່ຄົງ ຈະຕ້ອງໂສດຕໍ່ໄປ ລຸກຂື້ນມາເຮັດໂຕເອງໃຫ້ສົດໃສ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີກັນດີກວ່າ.


7. ຫັນມາໃສ່ໃຈໂຕເອງໃຫ້ຫລາຍໆ ຢ່າມົວແຕ່ດູແລຄົນອື່ນ:
ແມ່ນຢູ່ວ່າການດູແລຄົນອື່ນໆນັ້ນກໍ່ເປັນເລື້ອງທີ່ດີ ແຕ່ວ່າການດູແລໂຕເອງກໍ່ເປັນເລື້ອງທີ່ສໍາຄັນ ຈັ່ງໃດກໍ່ຕ້ອງບາລານເອົາໄວ້ໃຫ້ດີ ບໍ່ຢ່າງນັ້ນອາດຈະພາດໂອກາດດີໆໄປແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ເພາະ ໂອກາດສໍາລັບບາງເລື້ອງກໍ່ມີພຽງຄັ້ງດຽວ ດົນໆຈະມີເທື່ອຫນຶ່ງ ໂດຍສະເພາະເລື້ອງຂອງຄວາມຮັກ ບໍ່ໄດ້ມີຜ່ານເຂົ້າມາປະຈໍາ.


8. ສ້າງຮອຍຍີ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໃຫ້ໂຕເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງແດ່:
ການສ້າງຮອຍຍີ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໃຫ້ກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ໂຕເອງຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີຫລາຍ ເພາະຮອຍຍີ້ມເຫລົ່ານັ້ນຈະເປັນພະລັງບວກໃຫ້ເຮົາມີກໍາລັງໃຈ ແລະ ເມື່ອເຮົາມີກໍາລັງໃຈບໍ່ວ່າຈະເຮັດອັນໃດກໍ່ຈະລາບລື້ນ ເປັນທໍາມະຊາດ ສົດໃສ ບໍ່ຫມົ່ນຫມອງອີກຕໍ່ໄປ ຮັບຮອງວ່າເລື້ອງດີໆກໍ່ຕ້ອງຕາມມາຢ່າງ ແນ່ນອນເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະເລື້ອງຂອງຫົວໃຈ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments