8 ວິທີລ້ຽງລູກ! ເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍ
1. ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ລູກເປັນ:
ການຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ລູກເປັນ ລວມເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນໃນສິ່ງທີ່ເຂົາມັກ ຖືເປັນການສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງໃຫ້ກັບລູກໄດ້ອີກວິທີຫນຶ່ງ ໂດຍເລີ່ມຈາກໃຫ້ເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຕເອງເຊັ່ນ: ການເລືອກເສື້ອຜ້າ ແລະ ກິດກະຈໍາທີ່ເຂົາຢາກເຮັດເມື່ອເຂົາໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ການແກ້ໄຂປັນຫາ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບຫມູ່ເພື່ອນ ທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບໃນສິ່ງທີ່ໂຕເອງໄດ້ເລືອກເຮັດອີກດ້ວຍ.2. ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ:
ການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຮູ້ສຶກໃດກໍ່ຕາມເຊັ່ນ: ເມື່ອລູກດີໃຈທີ່ຂີ່ລົດຖີບໄດ້ເປັນຄັ້ງແລກ ຖ້າພໍ່ແມ່ສະແດງຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີໄປກັບລູກພ້ອມ ລູກກໍ່ຈະເກີດຄວາມພາກພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ໂຕເອງເຮັດໄດ້ ແຕ່ຖ້າລູກມີປັນຫາອັນໃດໃນໃຈກໍ່ຄວນພ້ອມຮັບຟັງ ແລະ ຮ່ວມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນໆກັບລູກນໍາເຊັ່ນ: ບາງຄັ້ງທີ່ລູກໄຫ້ງໍແງ ຮ້ອງໄຫ້ບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຕ້ອງໃຈເຢັນໆກ່ອນ ຢ່າຟ້າວດ່າລູກແຮງໆ ແຕ່ຄວນເວົ້າລົມ ແລະ ຖາມກັນດ້ວຍເຫດຜົນເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດຂອງເຂົາຄືກັນ ພ້ອມກັບສອນໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກຮັບມື ແລະ ການສະແດງອາລົມທີ່ເຫມາະສົມ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈໂຕເອງ ແລະ ເກີດຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນໂຕເອງຂື້ນມາ.3. ສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ລູກເຫັນຢູ່ສະເຫມີ:
ຄວາມຮັກຄືສິ່ງພື້ນຖານທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດກ້າວເດີນຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ທັງຍັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ ພຽງເບິ່ງຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ກັນ ແລະ ກັນ ພຽງພໍ່ແມ່ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ລູກເຮັດ ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າພໍ່ແມ່ຮັກເຂົາໃນແບບທີ່ເຂົາເປັນ ຮັກໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ແມ້ໃດໆ ບໍ່ວ່າລູກຈະຢູ່ໃນຊ້ວງເວລາທີ່ດີ ຫລື ບໍ່ດີ ຫລື ອາດເຮັດເລື້ອງຜິດພາດ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກວ່າຍັງມີພໍ່ແມ່ຢູ່ຂ້າງໆສະເຫມີ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກວ່າເປັນທີ່ຕ້ອງການ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ຮູ້ສຶກມີຄ່າສໍາລັບພໍ່ແມ່ ເກີດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກດີຕໍ່ໂຕເອງ ຮູ້ສຶກຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ພໍໃຈໂຕເອງໃນແບບທີ່ເປັນ.

4. ສອນລູກໃຫ້ຄິດບວກ:
ຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດ ຖ້າຄິດໃນແງ່ບວກ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ຄິດວ່າເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້ ກໍ່ຈະເກີດຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນໂຕເອງຂື້ນມາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໂດຍພໍ່ແມ່ພະຍາຍມສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກເຊື່ອໃນໂຕເອງ ພ້ອມກັບໃຫ້ ກໍາລັງໃຈດ້ວຍການສະແດງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມຄິດໃນແງ່ບວກ ແລະ ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃຫ້ກັບເຂົາວ່າ ( ລູກເຮັດໄດ້ ) ຫລື ລູກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ຊ່ວຍຢືນຢັນວ່າເຂົາເຮັດໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກຢາກທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນຕໍ່ໄປ ທີ່ສໍາຄັນຄວນຫລີກລ້ຽງການວິຈານ ຫລື ປຽບທຽບກັບເດັກຄົນອື່ນໆ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລູກຫມົດກໍາລັງໃຈ ແລະ ເສຍຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນໂຕເອງໄດ້.

5. ໃຫ້ລູກຮຽນເຮັດອັນໃດດ້ວຍໂຕເອງ:
ພໍ່ແມ່ອາດຫາກິດຈະກໍາໃຫ້ເຂົາລອງເຮັດສິ່ງຕ່າງໃຫ້ດ້ວຍໂຕເອງ ໂດຍສັງເກດຈາກຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມຖະຫນັດຂອງລູກ ເປັນກິດຈະກໍາງ່າຍໆທີ່ບໍ່ຍາກເກີນຄວາມສາມາດໃນຊ້ວງໄວຂອງເຂົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດກະດຸມເສື້ອ ການມັດສາຍເກີບ ຫລື ການກິນເຂົ້າເອງ ເມື່ອເຂົາເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້ສໍາເລັດ ກໍ່ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈ ແລະ ເກີດຄວາມພາກພູມໃຈໃນໂຕເອງໄດ້ງ່າຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າການຝຶກຫັດໃນຊ່ວງແລກໆອາດໃຊ້ເວລາຫລາຍແດ່ ແຕ່ຜົນລັບທີ່ອອກມາຮັບຮອງວ່າຄຸ້ມຄ່າກັບການລໍຄອຍແນ່ນອນ.6. ໃຫ້ລູກຊ່ວຍເຮັດວຽກເຮືອນ:
ຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງຂອງລູກ ຈະຖືກກະຕຸ້ນ ແລະ ພັດທະນາຂື້ນຢ່າງໄວວາເມື່ອເຂົາຮູ້ວ່າມີຄົນໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນໂຕເຂົາ ໂດຍພໍ່ແມ່ອາດມອບຫມາຍງານບ້ານເລັກໆນ້ອຍໆໃຫ້ເຂົາເຮັດ ເຊິ່ງນັບເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເຂົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ ທັງຍັງຖືເປັນການພິສູດຄວາມສາມາດຂອງໂຕເດັກເອງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກພູມໃຈ ແລະ ຢາກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆຢູ່ສະເຫມີ ເມື່ອລູກເຮັດສໍາເລັດກໍ່ຄວນຊື່ນຊົມລູກຕາມເຫມາະສົມ ບໍ່ຫລາຍຈົນເກີນໄປ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເປັນຄົນດີມີຄຸນຄ່າ ຮູ້ສຶກພູມໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ຢາກເຮັດດີອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຖ້າລູກເຮັດວຽກພາດ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຄວນແນະນໍາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກຫາທາງແກ້ໄຂດ້ວຍໂຕເອງດີກວ່າການດຸດ່າ ເຊິ່ງວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ເປັນການພັດທະນາທັກສະທາງຄວາມຄິດຂອງລູກໄດ້ຢ່າງດີ.7. ໃຫ້ລູກຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ຜິດພາດຂອງໂຕເອງ:
ເມື່ອລູກເຮັດຜິດ ຫລື ເຮັດອັນໃດທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ ພໍ່ແມ່ຄວນເວົ້າກັບເຂົາດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຖາມສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດແບບນັ້ນ ພ້ອມແນະນໍາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງໂຕເອງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນຈາກການກະທໍາໃນຄັ້ງນີ້ ທີ່ສໍາຄັນພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຕໍາຫນິລູກດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຮຸນແຮງ ແລະ ຫລາຍຄັ້ງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີກັບໂຕເອງ ກາຍເປັນຄົນບໍ່ຫມັ້ນໃຈຂາດຄວາມພາກພູມໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງດ້ອຍຄ່າໄດ້.8. ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກ:
ການເປັນໂຕຢ່າງທີ່ດີມີຄ່າກວ່າຄໍາສອນສະເຫມີ ບໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ຈະສັ່ງສອນລູກຫລາຍປານໃດ ກໍ່ບໍ່ເທົ່າກັບການທີ່ເຮົາປະຕິບັດໃຫ້ລູກເຫັນເປັນແບບຢ່າງ ເພາະເມື່ອລູກເຫັນໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດເຂົາກໍ່ຈະເກີດຮຽນແບບ ແລະ ຢາກເຮັດຕາມ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຢາກໃຫ້ລູກມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງກໍ່ຄວນເປັນໂຕຢ່າງ ແລະ ເປັນແນວທາງທີ່ດີໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນໂຕເອງໃຫ້ກັບລູກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.


ໂດຍ >  ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments