ອົງການກູດແຮນ ກວດກາການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສົງຢູ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ


ໂຄງການກໍ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສົງເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບທຶນກໍ່ສ້າງ ຈາກອົງການກູດແຮນ ມູນຄ່າ 1.323.282.000 ກີບ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງມາແຕ່ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018. ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້, ທ່ານ ນາງ ແກຢູລິນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການກູດແຮນ ໄດ້ລົງມາກວດກາກາໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ. ໂດຍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ສີຄານ ແກ່ນມະນີ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວ,  ປະທານຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມກວດກາການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສົງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຮັບຜິດຊອບການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສົງມີຂະໜາດ 32 ແມັດ x 33 ແມັດ, ປະກອບມີ 7 ຫ້ອງຮຽນ, 1 ຫ້ອງການ, 1 ຫ້ອງສະໝຸດ, 1 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ມີຫ້ອງນໍ້າ 8 ຫ້ອງ.


ທ່ານ ສົມພອນ ຈິນດາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ຕາມການກວດກາຕົວຈິງໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2019 ໂຄງການດັ່ງກ່າວສໍາເລັດແລ້ວ 88,37 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃຫ້ປັບປຸງແກ້ໄຂຄື: ທາສີກັນເປື້ອນ ແລະ ສີອາຄານຕື່ມ, ເກັບລາຍລະອຽດພື້ນ ແລະ ຂອບບານປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ, ໃສ່ຕາໜ່າງກັນຂີ້ເຫຍື້ອບ່ອນທໍ່ນໍ້າຫ້ອງນໍ້າ, ອ່າງລ່າງມື ແລະ ປັບພັດລົມຄືນ ເພື່ອກຽມໃຫ້ແກ່ການມອບຮັບຕາມສັນຍາໂຄງການໃນເດືອນກັນຍານີ້.

Post a Comment

0 Comments