ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ໃນຖານະເປັນຕົວແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ທີ່ສະເໜີ ໂດຍ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫລາຍ


ໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບຄືນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງບັນດາ ສສຊ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງ ກ່າວນຳເອົາຄຳສະເໜີຂອງ ສສຊ ໄປພິຈາລະນາ ແລະ ປັບປຸງໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໂດຍສະເພາະດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນບາງມາດຕາ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ, ມາດຕະການຄວບຄຸມໄພພິບັດ, ການປະເມີນຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນເບື້ອງຕົ້ນ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນບ້ານ, ການນຳໃຊ້ກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍ ເຫລືອສຸກເສີນໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ, ການກຳນົດສິດຂອງຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົ່າທຸກ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ອື່ນໆ.ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ປະກອບມີ 10 ພາກ, 8 ໝວດ, 76 ມາດຕາ ໂດຍໄດ້ມີການກໍານົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເມື່ອກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍຄື ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ; ມີນິຕິກຳທີ່ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ເຊິິ່ງເປັນພື້ນຖານອັນສຳຄັນ ໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ; ເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ.
( ຂ່າວຮສສ: . ເພັດສະໄໝ )

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


------------------------------------------

Post a Comment

0 Comments