ປະໂຫຍດແລະສັບພະຄຸນຂອງຫອຍນາງລົມ
1. ຫອຍນາງລົມຊ່ວຍບໍາລຸງປະສາດ ກ້າມເນື້ອ ແລະ ຫົວໃຈ ໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກໃນຫອຍນາງລົມອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນບີ 1 ແລະ ວິຕາມິນບີ 2 ເຊິ່ງສາມາດບໍາລຸງກ້າມເນື້ອໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຫາກກິນຫອຍນາງລົມຄວບຄູ່ກັບການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ເຫມາະສົມກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຕຶງກະຊັບໄດ້ໄວ້ຂື້ນ

2. ຫອຍນາງລົມຊ່ວຍຜີວພັນເປັ່ງປັ່ງຢ່າງເປັນທໍາມະຊາດ ວິຕາມິນຊີໃນຫອຍນາງລົມເປັນອີກຫນຶ່ງໂຕຊ່ວຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຜີວຫນ້າເບິ່ງສົດໃສອ່ອນໄວ ແລະ ຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການລົດຮອຍ ຫລື ຈຸດດ່າງດໍາໄດ້ດີອີກດ້ວຍ.

3. ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກມຶນຊາບໍລິເວນປາຍນີ້ວມື ນີ້ວຕີນ ເນື່ອງຈາກຫອຍນາງລົມອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນບີ ຫາກກິນເຂົ້າໄປວິຕາມິນບີຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍປົວແປງເສັ້ນປະສາດ ແລະ ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສານສື່ປະສາດ ຊ່ວຍລົດອາການຊາຕາມນີ້ວມື ນີ້ວຕີນໄດ້.

4. ເປັນໂຕຊ່ວຍໃນການຂັບຍ່ຽວ ການໃຊ້ເປືອກຫອຍນາງລົມມາຕົ້ມກິນຖືເປັນອີກພູມປັນຍາພື້ນບ້ານທີ່ສືບຕໍ່ກັນມາຢ່າງແພ່ຫລາຍ ເນື່ອງຈາກຫອຍນາງລົມມີສ່ວນປະກອບຂອງວິຕາມິນເຄ ແລະ ແຄຊຽມທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງເລືອດ ແກ້ໄຂ້ ເສີມສ້າງກະດູກ ບໍາລຸງລໍາໃສ້ ແລະ ຍັງມີຄຸນສົມບັດຂັບຍ່ຽວ ລວມໄປເຖິງຂັບນີ້ວໄດ້ອີກດ້ວຍ.

5. ເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດໃນຜູ້ຊາຍຫລາຍຂື້ນ.

6. ຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນການເປັນຫມັນໃນຜູ້ຊາຍ.

7. ປ້ອງກັນໂລກຕ່ອມລູກຫມາກໃຫ່ຍ ຕ່ອມລູກຫມາກອັກເສບ.

8. ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ.

9. ຄວບຄຸມການແລກປ່ຽນຂອງອອກຊີເຈນໃນເຊວ.

10. ປ້ອງກັນການເສື່ອມຂອງເຊວຕ່າງໆ.

ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments